Du er her

En vel effektiv kollektivtransport

Minutter telles, sekunder telles. Det skjer i det private, det skjer i arbeidslivet – i effektivitetens navn. Det kan gi noen ikke udelt gode resultater.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Buss- og trikkesystemet i hovedstadsområdet gir eksempler på hvordan fintelling av tid kan medføre nedleggelse av holdeplasser for at buss og trikk skal komme fortere frem – til fordel for noen passasjerer, til ulempe for andre.

Dette er i tråd med hva Ruter, det offentlige selskapet bak kollektivtrafikken i hovedstadsområdet, har nedtegnet i et dokument:

«Skal kollektivtrafikken bidra til å ta veksten i persontrafikken, må ressursene brukes på en effektiv måte, noe som innebærer at kollektivtrafikken må prioritere de mange foran de få. Holdeplasser som har få av- og påstigende vil bli vurdert flyttet, nedlagt eller slått sammen med en annen holdeplass.»

Heldigvis har det vist seg at protestene fra publikum mot iallfall noen gjennomførte holdeplassnedleggelser har vært mange, så mange at berørte politikere har lyttet og fortalt Ruter at selskapet bør ta mer hensyn til de få.

Ruter og tilsvarende aktører rundt om i landet bør har klart for seg at kollektivtransportsystemet ikke et renspikket kommersielt system, kraftig subsidiert som det er, og at systemet bør bidra til å betale prisen for den politisk vedtatte ambisjonen om et universelt utformet samfunn – et samfunn der flest mulig kan delta aktivt.

Flest mulig – også mennesker som av en eller annen grunn har vondt for å forflytte seg de noen hundre meterne ekstra som en nedlagt holdeplass kan kreve. Er disse menneskene, og det dreier seg ikke bare om eldre med skjøre ben, medregnet i «de få» som Ruter har ønsket nedprioritert?

Når alt kommer til alt, er det ganske mange av «de få», og utsiktene til en voksende befolkning med en økende andel eldre tyder på at det vil bli stadig flere av dem.

Samfunnets satsing på universell utforming er omfattende. I kollektivtransportsystemet alene satses det i denne sammenheng på lavgulvede busser og trikker, på heiser, på rullestol- og barnevognramper, på lavt monterte billettautomater … Det henger ikke helt på greip at systemet samtidig nedlegger holdeplasser uten at overbevisende god argumentasjon ligger til grunn.

Her på Samferdsel ser vi i disse dager enda en runde fakta- og meningsutveksling om holdeplassavstand i kollektivtrafikken. La gjerne denne utvekslingen rulle videre – og gjerne med mer vektlegging enn hittil av hensynet til «de få».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS