Du er her

Gående er byens viktigste trafikanter

DEBATT: I sitt forslag til nye regler for elsparkesykler, nå ute på høring med frist 10. februar, har Statens vegvesen glemt sin egen gåstrategi og at de gående er byens viktigste trafikanter.

Av Gustav Nielsen og Einar Spurkeland
Nielsen og Spurkeland er medlemmer i Bullby, et nettverk som bidrar til diskusjon om hva det beskriver som «byutviklingens lange linjer»

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

I stedet vil de legge til rette for at samfunnets sprekeste og pengerike unge kan erstatte sin gåing og sykling med en flom av nye, forsøplende og miljøskadelige elsparkesykler.

Disse trafikantene belaster helsevesenet og stjeler fortauarealer, fører til utrygghet og begrenser mobiliteten for barn, eldre, funksjonshemmede og andre gående. 

Skader meldt til den kommunale legevakttjenesten i Oslo viser en foruroligende utvikling. Fortauer og gangveier har blitt til kjørebaner for vanlige elsykler og fra 2018 også for små elektriske kjøretøy/elsparkesykler.

I Oslos sentrale deler er det over 16 000 elsparkesykler som opptar store deler av byens gåarealer. Utleie-elsparkesyklene kjører i opptil 20 km/t (6 m/sek) på trange fortau, men det er også importerte elsparkesykler med langt høyere hastigheter.

La dem betale for seg

Et minstekrav må være at de som er villige til å bruke penger på å spare noen minutters mosjon på korte byturer over 0,5–2,5 kilometer skal dekke alle miljø-, helse- og samfunnskostnader de påfører seg selv og andre.

Videre at utleieselskaper og andre næringsaktører i denne bransjen følger vanlige rammer for næringsvirksomhet ved bruk av offentlig eiendom, inkludert at de betaler skatter og avgifter der den operative virksomheten skjer. 

Flere internasjonale utleieselskaper har etablert seg i Norge trolig fordi vi har i prinsippet ingen regulering, noe som er vanlig i de fleste andre land. Tyske Tier, svenske Voi og estiske Bolt har alle utleie i flere norske byer. 

Behov for et mer helhetlig regelverk

Saken trenger et overordnet politisk grep, ikke bare en byråkratisk regeljustering. Nye regler må bidra til bedre fremkommelighet og trygghet for fotgjengerne. Elsparkesykler og annen mikromobilitet må vike for gående i trafikksystemet.

Bruk av sykler og andre lette kjøretøyer på fortauene må forbys for alle over 12 år. I tettbygde sentrumsbydeler bør parkering for alle motorkjøretøyer begrenses til oppmerkede og tilrettelagte arealer. 

Regelverket rundt de små kjøretøyene og trafikkreglene bør forenkles, og det offentlige må få tydelige styringsmuligheter. Vi etterlyser også registrering av nye typer motoriserte kjøretøyer og forsikringsplikt, slik at man har for annen motorisert trafikk.

Det dreier seg om hva slags trafikksystem vi skal ha i byområdene. Syklister og andre lette individuelle kjøretøyer trenger også mer plass i trafikksystemet gjennom sykkelfelt, separate veier og trafikktekniske tiltak. 

Et mer helhetlig og teknologinøytralt regelverk for alle disse kjøretøyene og bruken av dem må derfor komme på plass.

Rammebetingelsene for lette kjøretøyer og ny teknologi må fremme samfunnets mål for helse, klima, lokalmiljø og samfunnsøkonomi. Byenes offentlige rom må ikke bli en arena for uregulert kamp om byens utearealer mellom store internasjonale utleieaktører. Det et stort problem at elsparkesyklene også settes igjen på fortauene, som har blitt hinderløyper hva angår fremkommelighet for synshemmede, eldre og funksjonshemmede.

Et budskap til samferdselsministeren

Dette er hovedpoeng i fagnettverket Bullbys høringsuttalelse, Bullbys faglige grunnlag med innspill til regelverket, om nye regler for små elektriske kjøretøyer som Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet arbeider med.

Vi håper myndighetene og samferdselsminister Knut Arild Hareide tar til fornuften og benytter anledningen til å rydde opp i regelverket og sette transportpolitikken på rett kurs.
 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS