Du er her

Da Brynstunnelen var halvveis stengt:

Gikk det egentlig så bra?

Harald Minken ser i dette innlegget med kritisk blikk på en TØI-rapport om konsekvensene av stengningen av to av fire felt i Brynstunnelen i Oslo. «Svakhetene er så store at en bør vurdere å gi ut en revidert utgave», skriver han.   

 

Av Harald Minken
Forsker II, Transportøkonomisk institutt (TØI)

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Elleve forskere på TØI har nettopp gitt ut en foreløpig rapport om konsekvensene av stengningen av to av fire felt i Brynstunnelen, en kort tunnel i Oslo som forbinder E6 sørfra med Ring 3. Rapporten er omtalt på TØIs hjemmesider.

At det hele gikk ganske bra er også gjennomgangstonen i oppslagene om rapporten i pressa. Som beboer i området har jeg et annet inntrykk.

 

Både bilistene og beboerne i området har altså blitt påført negative konsekvenser

Det har vært lange saktegående køer på E6, Ring 3 og på lokalvegene rundt tunnelen, og køene har ofte vart lenge ut over vanlig rushtid om ettermiddagen. Både bilistene og beboerne i området har altså blitt påført negative konsekvenser.

Når dette ikke er oppdaget i forskningsprosjektet, antar jeg at det delvis henger sammen med at man bare har hatt trafikktellinger fra noen få steder, og at man har vært uheldig med å plassere de provisoriske tellepunktene som er brukt.

Men i tillegg er det jo et faktum at antall biler ikke sier noe presist om hvor sakte det går, spesielt ikke på småveier som ikke har noen enhetlig og gjennomgående standard.

Man har til en viss grad fanget opp problemene ved spørreundersøkelser, men de har vært rettet til et så bredt utvalg at de som har opplevd problemene bare utgjør en liten minoritet.

Det er altså behov for andre datakilder, slik som en bearbeiding av framkommelighetsdata man kan få hver dag på google.no/maps.

Den litt fortumlede konklusjonen («Det gikk jo bra, jo!», som bjørnen Teodor pleide å si) ville kanskje også vært annerledes om man hadde tatt inn over seg det som skjedde på Østensjøbanen i samme tidsrom.

Brynstunnelen var delvis stengt fra februar 2016 til nå i vår, mens Østensjøbanen var stengt, med buss for bane, fra april 2015 til april 2016 (gjenåpnet delvis i januar 2016). I tillegg var det store framkommelighetsproblemer for erstatnings­bussen i hele denne tida. Dette må ha redusert antall passasjerer i T-banesystemet i Oslo ganske merkbart i 2015. Da banen åpnet igjen i 2016, med dobbel frekvens, vendte passasjerene begeistret tilbake, naturligvis.

Uten en nærmere undersøkelse er det derfor ikke mulig å si hvor mye av passasjerøkningen på T-banen i 2016 som skyldes at Brynstunnelen var stengt, og hvor mye som skyldes at Østensjøbanen åpnet.  

En slik undersøkelse er ikke gjennomført i rapporten om Brynstunnelen, så vidt jeg kan se. Problemstillingen er ikke engang nevnt. Det kan nok ha medført at rapporten gir et overdrevet inntrykk av hvor enkelt det i alminnelighet vil være for folk å parkere bilen og bruke kollektivtransport i stedet når veikapasiteten reduseres.

Rapporten har merket seg at trafikken faktisk gikk ned på et par av småveiene når tunnelen stengte. Det den ikke merket seg, er at det ene tilfellet skyldtes at vegvesenet stengte veien i rushtida som et nødtiltak for å unngå trafikk-kaos, og at det andre tilfellet trolig skyldtes at køproblemene blei så alvorlige at antall biler som kom seg gjennom pr. time gikk ned.

Dette arbeidet er bare er en foreløpig rapport fra et større prosjekt om kon­sekven­sene av tunnelstenging, men svakhetene er så store at en bør vurdere å gi ut en revidert utgave.

 

    

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS