Du er her

  • Hjem
  • /
    MENINGER
  • /
    Nye nattoglinjer kan gjøre tog til førstevalg

Nye nattoglinjer kan gjøre tog til førstevalg

DEBATT: «Smittevern og klima gir en gyllen anledning til en storsatsing på nattog!» skriver Svein Skartsæterhagen i dette innlegget. Han foreslår nye direktetog gjennom natten mellom Trøndelag og Østlandet/Sørlandet.

Av Svein Skartsæterhagen
Pensjonist etter mange års arbeid i Jernbaneverket, Jernbanedirektoratet og NSB

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Nå om dagen er det mye snakk om smitterisikoen forbundet med ulike transportmidler. Men jeg har ennå ikke hørt noen offentlig talsperson omtale det mest smittesikre av alle reisemuligheter på langdistanse: sovevogner!

Det skyldes kanskje at mange nå er ukjente med dette ypperlige reisetilbudet, fordi Norge i over 20 år har neglisjert fjerntrafikk med jernbane generelt og nattog spesielt.

Allerede et par år før pandemien brøt ut, fikk mange nordmenn fornyet interesse for å reise med tog på lengre strekninger, for å unngå å reise med klimaverstingen fly. 

Smittevern og klima gir en gyllen anledning til en storsatsing på nattog!

Jeg har tidligere skrevet om mulige nye nattog-relasjoner mellom Østlandet og Nordland.

Denne artikkelen omhandler mulige nye direktetog mellom Trøndelag og Østlandet/Sørlandet.

Forslagene jeg presenterer er inspirert av Aktivisthalvtimen (https://www.facebook.com/aktivisthalvtimen/). 

Dagens tilbud

Etter at Oslotunnelen åpnet i 1980, har det blitt etablert lokal- og regiontoglinjer som går gjennom Oslo. Men gjennomgående fjerntog er til nå uprøvd.

Tidligere gikk det to nattog hver vei per natt mellom Oslo og Trondheim, ett over Dovre og ett gjennom Østerdalen. Nå er det bare ett igjen, med følgende tider: Fra Oslo S kl. 23:06, til Trondheim S kl. 06:30.

Reisende fra Grenland/Vestfold til Trondheim S har følgende tilbud: Fra Skien 20:09, Tønsberg 21:08, til Trondheim S 06:30, dvs. 10t 21 min, hvorav 45 min i Oslo. (Krav til overgangstid: minst 30 minutter.)

Reisende fra Kristiansand til Trondheim S har følgende tilbud: Fra Kristiansand 16:03, til Trondheim S 06:30, dvs. 14t 27 min, hvorav 2t 41 min i Oslo. (Krav til overgangstid: minst 60 minutter.)

Reisende fra Oslo S til Steinkjer har følgende tilbud: Fra Oslo 23:06, til Steinkjer 09:21, dvs. 10t 15 min, hvorav 46 min i Trondheim.

Forslag til nye direkte nattog

For dem som skal reise lenger enn Oslo–Trondheim, hadde det vært mye mer effektivt om også tiden hvor man sover mens toget står stille, kunne brukes til å reise, slik at hele sovetiden benyttes. 

Dette kan oppnås ved å kjøre gjennomgående nattog fra Vestfold/Grenland/Sørlandet til Trøndelag. 

Dette blir relasjoner med reisetid som er lengre enn en normal natts søvn, så det er viktig å redusere reisetiden ved å unngå togbytte i Oslo og Trondheim, og at togene stopper minst mulig underveis i «sovetiden».

For reiser mellom Sørlandet og Trøndelag foreslås gjennomgående nattog Kristiansand–Trondheim.

Pga. krav til overgangstid på 60 minutter mellom to fjerntog, får denne relasjonen en stor tidsbesparelse ved gjennomgående tog. 

Sammen med kjøring nesten uten stopp Drammen–Oppdal kan reisetiden komme ned i ca. 11t 30 min. Det kan f.eks. være avgang Kristiansand ca. kl. 20:30 (ca. 4 ½ time senere enn i dag) og ankomst Trondheim S ca. kl. 08.

For reisende fra Grenland/Vestfold til Trøndelag foreslås et gjennomgående nattog Skien–Tønsberg–Drammen–Trondheim–Steinkjer, som kjører nesten uten stopp Oslo S–Støren.

Det kan f.eks. være avgang Skien kl. 21.30, Tønsberg ca. kl. 22.30, med ankomst Trondheim ca. kl. 07, og Steinkjer ca. kl. 09.

Med sovetiden mer midt på reisen, vil det bli en mer behagelig reise for dem som ikke reiser mellom togets endepunkter. Dessuten blir reisen mye mer avslappende når man vet at man ikke må bytte underveis.

Dagens nattog kan fortsatt gå omtrent i dagens rute, og bør utvides med vogner til Åndalsnes.

Reisetidsbesparelser i framtiden

Framtidige infrastrukturforbedringer vil gjøre de ovennevnte tidene kortere. Rundt 2025 bør dobbeltspor til Hamar og Tønsberg være ferdig. 

Dette reduserer alle ovennevnte tider med ca. 25 minutter, og reisende fra Grenland/Vestfold får ytterligere ca. 15 minutters reduksjon. 

Med elektrisk drift til Steinkjer og nye, raske dobbeltspor nord og sør for Trondheim kan nattoget Skien–Steinkjer få en reisetid som en «normal» nattogstrekning, dvs. avreise ca. kl. 22 og ankomst ca. kl. 08. Også nattoget Kristiansand–Trondheim kan da komme ned mot en slik reisetid.

Trafikkpakker og konkurranseutsetting 

Ved oppdelingen av Norge i «trafikkpakker» ble det tilstrebet lite overlapp mellom pakkene, slik at hver operatør ble en slags monopolist i sitt område. 

Men på Østlandet er overlapp mellom pakkene uunngåelig. Derfor trafikkerer både Vy og Go-Ahead relasjonen Oslo–Kongsberg. Mellom Østlandet og Pakke Nord er det større «overlapp» ved at begge operatører har et tilbud mellom Oslo og strekningen Hamar–Dombås.

Det bør dermed ikke være noe prinsipielt forskjellig om SJ som operatør for Pakke Nord, også trafikkerer relasjonen Skien–Steinkjer. Området som overlapper mellom disse to operatørene, blir bare litt større (Skien–Dombås i stedet for Oslo S–Dombås).

Man kan også legge en begrensning i form av at det ikke selges billetter til nattogene for reiser på kortere strekninger internt på Østlandet. Trafikkpakkene for Østlandet er heller ikke lyst ut ennå, så slike forhold kan – om nødvendig – medtas der.

Strekningen Kristiansand–Trondheim kan være mer komplisert. Denne relasjonen berører 3 trafikkpakker, og den strekker seg inn i «monopolområdene» i både Pakke Nord og Pakke Sør.

Alle de tre operatørene som til nå har fått tildelt trafikkpakker, har imidlertid vist interesse for å utvide tilbudet. Kanskje er viljen til å forbedre tilbudet så stor at SJ og Go-Ahead kan tenkes å samarbeide om et slikt tilbud?

Det er altfor mange gode grunner til å opprette flere nattog-relasjoner til at det bør hindres av konkurranseutsetting og oppdeling i trafikkpakker! 

Hvem kjenner sin besøkelsestid? 

Norske Tog skal snart bestille flere sovevogner. Da er det viktig at de ikke bare bestiller for de fire nattog-relasjonene vi har i dag, men for et mer omfattende tilbud. 

Nå gjelder det å kjenne sin besøkelsestid og jobbe for bedre nattog. Jeg lar utfordringen gå til reiseliv, bedrifter som trenger reisemuligheter for ansatte, lokale og regionale politikere som vil ha gode forbindelser, alle som tenker klimasmart og pandemismart etc.

Regjering og storting bør være modige nok til å la prinsippet «forurenseren skal betale» begynne å gjelde også for flybransjen. Med like konkurransevilkår vil nattog bli mye mer attraktivt og lønnsomt enn i dag. 

Tenk om politikere og folk flest kunne møte klimakrisen like aktivt og resolutt som de har møtt korona-pandemien! 

Det er mange gode grunner for å opprette flere nattog-relasjoner! 
Og vi trenger mange flere sovevogner!

 

Relatert artikkel


Mye taler for nye nattog-relasjoner Østlandet-Nordland

 

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS