Du er her

Tog til kontinentet – ting skjer

Utviklingen går i retning av flere tog – nattog inkludert – mellom Norden og kontinentet, poengterer artikkelforfatteren. «Ekstra spennende er det å følge med på svenske myndigheters arbeid for å reetablere nattog til kontinentet», skriver han, med henvisning til en fersk rapport fra Trafikverket.

Av HOLGER SCHLAUPITZ
Fagsjef, Naturvernforbundet

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

I mars i fjor publiserte jeg artikkelen Tid for å ta toget til kontinentet ... her i nettmagasinet Samferdsel. Økende klimaengasjement hadde ført til en gryende interesse for å reise med tog framfor fly, særlig i Sverige. Og vi i Naturvernforbundet ville påskynde noe tilsvarende i Norge.

Og interessen har i hvert fall økt betydelig, noe Facebook-gruppa Togferie gir en indikasjon på, den har gått fra 0 til 32 000 medlemmer på rundt ti måneder. Vi ser også reelle effekter. Flytrafikken flater ut i Norge og synker i Sverige.

Mer konkrete nyheter er:

  • Vy har økt antall togavganger mellom Oslo og Göteborg fra tre til fire per retning på vanlige ukedager.
  • Svenske SJ starter opp med et eget tog mellom Oslo og Göteborg i august.
  • Det samme SJ har også uttalt at det gjerne vil reetablere hurtigtoget mellom Oslo og København, på kommersielt grunnlag – bare de får gode ruteleier og slipper masse buss for tog om sommeren.

Det SJ ønsker angående hurtigtog Oslo–København, kan ordnes gjennom å forlenge eksisterende avganger mellom Göteborg og Malmö/København. Et slikt tilbud vil gjøre det langt mer attraktivt å ta toget mellom Oslo og København og gjøre første delen av togturen mot kontinentet mye enklere. Dette må vi heie fram.

Nattog til kontinentet …

Ekstra spennende er det å følge med på svenske myndigheters arbeid for å reetablere nattog til kontinentet. Penger er satt av på deres statsbudsjett til dette, og 15. januar kom den foreløpige rapporten som drøfter løsningene fra Trafikverket.

Rapporten peker på at det mest aktuelle vil være å begynne med nattog som kjører mellom Malmö og Köln/Brussel. Sørover vil toget gå fra Malmö på kvelden, og det vil fortsette å plukke opp passasjerer i København og andre byer i Danmark. Det kan etableres gode forbindelser til dette nattoget fra blant annet Oslo, Göteborg og Stockholm.

Fra Köln/Brussel blir det forbindelser videre med raske tog til blant annet Amsterdam, Frankfurt/M, Paris og London.

Det mulige tilbudet vil fylle igjen et stort tomrom som oppsto etter at Deutsche Bahn (DB) la ned nattoget fra København og sørover høsten 2014.

… og samtidig et nattog til Norden

Sett fra Norge snakker vi først og fremst om nattog til kontinentet. Men det vil i like stor grad bli et nattog til Norden. Stadig økende klimaengasjement spores i flere land, og Norden er en viktig destinasjon for det betydelige innslaget av miljøbevisste mennesker i blant annet Tyskland.

Både Vy og SJ, som begge har vunnet viktige anbud om togkjøring i Norge, bør glede seg over bedre togforbindelser mellom Norge og kontinentet. Det gir større muligheter for å selge helhetlige feriereiser med tog til, i og fra Norge, der populære reisemål kan bakes inn.

Det er derfor viktig at Norge kobles til nye nattog mellom Sverige og kontinentet med gode forbindelser fra og til Oslo. Vil Vy forlenge noen av selskapets avganger mellom Oslo og Göteborg til og fra Malmö? Eller blir det SJs hurtigtog som bringer turistene fra nattoget videre fra Malmö til Oslo? Her må i hvert fall norske myndigheter legge til rette for gode forbindelser.

Trafikverket ser for seg at nattog mellom Malmö og Köln/Brussel, som et første steg, kan starte opp i 2022 eller 2023. Et slikt tilbud vil kreve noe offentlig tilskudd, og Trafikverket vurderer både anbud og direkte forhandlinger med potensielle togselskap for å få dette realisert.

En begrensende faktor er tilgangen til vogner. Norske og svenske vogner kan ikke kjøres på kontinentet, da de har et annet profil. I tillegg er tilgangen på vogner generelt knapp, da etterspørselen etter nattog øker også på kontinentet.

Nye nattog fra Østerrike

Østerrikske ÖBB satser offensivt og har bestilt 13 nye nattog bestående av 7 vogner hver. Selskapet har akkurat begynt å kjøre nattog fra Wien til Brussel og vil utvide til Amsterdam i desember i år.

Uttalelser fra selskapet tyder videre på at det interesser seg for det nordiske markedet og at det også vil være aktuelt å kjøre nattog mellom Zürich og Barcelona, når flere vogner kommer på plass.

Jeg anser ÖBB som en høyst aktuell kandidat for kjøring av nattog mellom Sverige og kontinentet. Selskapet kan oppnå synergier med andre nattogstrekninger og utnytte eksisterende og nye tog til å framføre flere sove- og liggevogner på nye relasjoner.

Videre er også Snälltåget en relevant aktør. Dette private selskapet kjører nattog mellom Malmö og Berlin i hovedsesongen, der vognene går på ferje over Østersjøen mellom Trelleborg og Sassnitz. Selskapet disponerer eldre vogner, og der ikke utenkelig at det vil melde seg på i debatten om nattog mellom Malmö og Köln/Brussel via Danmark. Selskapet vil kanskje se etter løsninger der det kan følge med vogner til/fra Berlin i samme tog.

Videre er SJ også en kandidat for å drive nattog til kontinentet, men selskapet må i så fall skaffe vogner for dette. SJ driver i dag nattog mellom Sør- og Nord-Sverige og på strekningen Stockholm–Malmö.

Sverige ser mange nattogmuligheter

Den ferske rapporten fra Trafikverket har også sett på flere mulige nattogforbindelser. Foruten Malmö–Köln/Brussel, som er den strekningen rapporten anbefaler å begynne med, er også Stockholm–Hamburg relevant i et kortere tidsperspektiv.

I rapporten står det også at det kan være aktuelt å kjøre vogner fra Oslo og Göteborg i det samme toget. Sett i et lengre tidsperspektiv peker rapporten på at nattog på følgende strekninger har et potensial: Oslo–Hamburg–Frankfurt, Stockholm–Köln–Brussel, Stockholm–Hamburg–Berlin og Malmö–Basel.

Mulighetene er mange og spennende. Nå gjelder det å få på plass de kortsiktige forbedringene, nemlig hurtigtog mellom Oslo og København og nattog mellom Malmö og Köln/Brussel, gjerne med vogner til og fra Berlin. Da blir toget et relevant reisemiddelvalg for langt flere, så kan tilbudet bygges ut etter hvert som interessen øker.

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS