Du er her

DEBATT - CICERO/TØI - Transport og klima

Uavhengig analyse, brukerpåvirket tematikk

Det er hyggelig å konstatere at Dag Bakka jr. har studert det populærvitenskapelige utdraget av resultater fra TEMPO-prosjektet, magasinet ‘Transport og klima’, som var vedlagt Samferdsel nr. 5, 2014. Innlegget hans inneholder flere interessante påpekninger, samt én injurierende påstand, nemlig at analysen ‘gir seg ut for å være dekkende for transportsektoren’.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Debattinnlegget tar utgangspunkt i denne publikasjonen, som ble distribuert som vedlegg til Samferdsel nr. 5/2014

Les også: Hvor er sjøtransporten?

Av LASSE FRIDSTRØM, TØI
lef@toi.no

Det er riktig at den kortfattede oppsummeringen i magasinet er laget uten vanlige vitenskapelige forbehold, fotnoter og litteraturhenvisninger. Men i TEMPOs hovedrapport (TØI-rapport 1321/2014) står det, i leserveiledningen helt først i rapporten:

‘Prosjektet TEMPO – og denne rapporten – har ikke kunnet dekke alle emner som er relevante for klimavennlig transport. Et særlig viktig forbehold gjelder balansen mellom person- og godstransport. Prosjektet har i all hovedsak vært orientert mot persontransport. På godstransportsiden har aktiviteten vært konsentrert om internasjonale jernbanekorridorer.’

I forordet står det:

‘Prosjektet har ikke kunnet studere alle potensielle tiltak og virkemidler innenfor klimapolitikken på transportområdet. Rapporten konsentrerer seg først og fremst om de temaene der TEMPO-teamet har kunnet drive egne, dyptpløyende analyser. Andre relevante tema behandles mer summarisk, noen ikke i det hele tatt.’

TEMPO er et kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB). Som i nesten all norsk forskning, er tematikken påvirket av hvem som deltar i og finansierer aktiviteten. Kystverket var invitert som brukerpartner i prosjektet, men valgte til slutt ikke å delta. Forskerteamet ved CICERO og TØI gjorde også flere framstøt mot rederinæringen, men lyktes ikke i å få noen representanter herfra med i prosjektet.

Sjøfart er summarisk omtalt i TEMPO-rapporten, blant annet på s. 10-11, 20-21 og 219-220.

At tematikken er påvirket av interessentene, betyr ikke at resultatene er det. Forskerne har, i valg av innfallsvinkel og analysemetode, opptrådt uavhengig av brukerpartnerne. Konklusjonene følger av analysen og av denne alene.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS