Du er her

Sett foten ned for tredje rullebane

«Når konsekvensene av flyplassutvidelsene er så store for klima, støy og arealinngrep som de er, bør det være åpenbart for ansvarlige og framsynte politikere at Avinor ikke må få fullmakt til å planlegge og bygge en tredje rullebane på Oslo Lufthavn», skriver Holger Schlaupitz i dette innlegget.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Debatt vignettKonsernsjef Knut Falk-Pedersen i statseide Avinor argumenterer i Aftenposten 7. mars for bygging av en tredje rullebane på Oslo Lufthavn.

 

Er ikke Avinors jobb å styre flytrafikken og tildele ruteleier for maksimalt det antall flygninger som det er kapasitet til?

Falk-Pedersen mener dette vil være viktig for å tiltrekke seg flere flyruter mellom Norge og utlandet. Ja, det må han gjerne ønske, men han burde nevnt at flytilbudet mellom Norge og resten av verden har økt betydelig i løpet av få år, og at veksten i klimagassutslipp fra denne trafikken har vært på over 100 prosent fra 2002 og fram til i dag.

Og de lange flyrutene gir svært høye utslipp. For eksempel vil én enkelt flyavgang fra Oslo til Bangkok og retur, som flys med nyeste flytype, gi en oppvarmingseffekt som tilsvarer utslipp fra 75 000 personbiler, basert på gjennomsnittlig drivstofforbruk og kjørelengde per dag.

Mens vi for veitrafikken har et mål om nullvekst i biltrafikken i de større byene og en egen belønningsordning for byene som greier å redusere trafikken, har Avinor et mål om å øke antall langruter. Statsselskapet har også en egen bonusordning som premierer flyselskap økonomisk dersom de greier å oppnå en trafikkvekst.

Falk-Pedersen mener at dersom ikke Oslo Lufthavn bygges ut, så vil andre flyplasser konkurrere om trafikken. Det han unnlater å nevne, er at bedre flytilbud og lavere priser, som påskyndes av en konkurranse mellom flyplassene, gir økt trafikk og høyere utslipp – og ytterligere miljøutfordringer i form av støy og arealnedbygging.

Når flyplasser skal konkurrere om passasjerer, blir milliardinvesteringene ekstra risikable, da vi fort vil kunne få en overkapasitet, særlig når vi tar i betraktning at verdens klimagassutslipp må reduseres raskt, og en fortsatt vekst i flytrafikken i den rike delen av verden ikke er forenelig med dette.

Falk-Pedersen gjør et poeng ut av at investeringene i rullebanen, på 19 milliarder kroner, ikke belaster statsbudsjettet, men betales av brukerne. Det er langt fra hele sannheten. En stor del vil dekkes av inntekter Avinor får fra den ulogiske taxfree-ordningen, som stimulerer salget av alkohol og tobakk og gir staten lavere avgiftsinntekter.

Avinor setter sin litt til at biodrivstoff skal redusere flytrafikkens klimagassutslipp. Problemet er at biodrivstoff er en knapp ressurs. Jo mer vi flyr, jo mindre andel av dagens forbruk av fossile energiprodukter vil kunne erstattes av biomasse. Økt flytrafikk vil slå rett ut på bunnlinja i form av økte klimagassutslipp. Vi vil ha nok problemer med å erstatte dagens høye energibehov med biodrivstoff og annen alternativ energi. Enda verre blir det om flytrafikken skal fortsette å vokse og energibehovet økes ytterligere.

Falk-Pedersen mener at en tredje rullebane er nødvendig for å hindre kø og trengsel. Det høres merkelig ut. Er ikke Avinors jobb å styre flytrafikken og tildele ruteleier for maksimalt det antall flygninger som det er kapasitet til? Det har vi tillit til at Avinor skal greie også i framtida.

Mens vei- og banesektoren i Norge er pålagt å gjøre grundige utredninger av samfunnets behov for transport og utrede flere alternative konsept når det er aktuelt å bygge ut infrastrukturen, med etterfølgende ekstern kvalitetssikring, så er luftfarten fritatt for dette. Når konsekvensene av flyplassutvidelsene er så store for klima, støy og arealinngrep som de er, bør det være åpenbart for ansvarlige og framsynte politikere at Avinor ikke må få fullmakt til å planlegge og bygge en tredje rullebane på Oslo Lufthavn. Det er på tide for politikerne å sette foten ned.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS