Du er her

  • Hjem
  • /
    Et fergeanbud til besvær

Et fergeanbud til besvær

Etter at et nytt selskap tok over den sterkt trafikkerte fergestrekningen mellom Halhjem og Sandvikvåg på E39, har passasjerer, bilister og nyttetrafikk måttet akseptere forsinkelser og kanselleringen nærmest daglig.

 

Av Otto von Münchow (tekst og foto)
Frilansjournalist, Bergen

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Første januar i år tok Torghatten Nord over fergestrekningen som forbinder Bergenshalvøyen med Stord og veien videre til Stavanger. Bare den første uken ble 125 avganger kansellert, i tillegg til at det gjennomgående har vært forsinkelser på mange av overfartene.

Det hele kulminerte i februar, da en av fergene fikk motorstopp og måtte slepes tilbake til Halhjem. Passasjerene ble sittende fast i over fem timer.

Nye ferger forsinket fra verftene

Torghatten Nord vant anbudet for fergestrekningen blant annet i konkurranse med Fjord1, som inntil i år opererte fergene mellom Halhjem og Sandvikvåg.

Som en del av anbudet skulle Torghatten sette inn fem nye, gasselektriske hybridferger.

Fergekrisen på strekningen Halhjem–Sandvikvåg har sin årsak i forsinkelser. Ingen av de fem fergene ble levert fra verftene i tide til overtakelsen. Istedenfor har Torghatten Nord måttet leie inn reserveferger, inklusive noen som nå, i trafikkeringen av Halhjem–Sandvikvåg, har hatt store problemer med å takle forholdene i den værutsatte Bjørnafjorden.

Spørsmålstegn ved anbudsordningen

Etter to turbulente måneder med vedvarende store problemer på fergestrekningen, har flere stilt seg spørsmål om hele anbudsordningen. Selv om få ønsker å gå tilbake fra anbud på offentlige transporttjenester, stiller mange seg spørrende til kravene som legges til grunn i anbudsprosessen.

Både Høyre og Ap vil holde på anbudene, men lokale representanter for partiene, som stortingsmedlemmene Tom Christer Nilsen og Ruth Grung, er enige om at ordningene må evalueres. Overgangene rundt overtakelser må sikres mot den type problemer som en har hatt på strekningen mellom Halhjem og Sandvikvåg.

– I dette tilfellet var det et sammenfall av omstendigheter som skapte problemer. For å forhindre noe liknende i fremtiden, må det sikres tilstrekkelig tid mellom anbud og overtakelse, sier Tom-Christer Nilsen fra Høyre.

Ønsker om å sikre overgangsperioden

Nilsen vil i tillegg gjerne ha en testrunde før selve overtakelsen, slik at selskaper som overtar en ny rute får anledning til å gjøre nødvendige justeringer. Det må spesielt vurderes ved anbud om kompliserte strekninger.

Han mener videre at det må kunne stilles krav til at fergene skal være levert og klare i god tid før overtakelse. Og så må trafikantene varsles tydeligere om at det vil kunne skje avvik i en overgangsperiode.

– En av de store utfordringene for trafikantene på Halhjem–Sandvikvågen var at de ikke var forberedt slik at de kunne planlegge hvis noe skulle skje, bemerker Nilsen, som har vært statssekretær i Samferdselsdepartementet og fylkesordfører i Hordaland.

Ruth Grung (Ap) i Stortingets næringskomité er klar på at anbudsordningene må evalueres. Det får store samfunnsmessige konsekvenser når problemene hoper seg opp som tilfellet har vært med Halhjem–Sandvikvåg.

– Statens vegvesen må kreve bedre overganger i kontraktene, sier Grung til Samferdsel.

Slik Grung ser det, er tilpasningsperioden for kort. Det hjelper heller ikke når mange overtakelser i landet skjer samtidig på den mest krevende årstiden. Ved å spre anbudene utover i tid, ville det være flere ferger tilgjengelig i hver overgangsperiode. Når alle ferger og fergesamband skal oppgraderes samtidig, legger det unødvendig press på verftsindustrien.

Utenlandske og norske verft

De fem fergene som Torghatten Nord har bestilt leveres fra verft i Tyrkia og i Norge. En for kort periode mellom kontraktsinngåelse og overtakelse presser ifølge Ruth Grung fergeselskapene til å gå til utenlandske verft, rett og slett av kapasitetshensyn.

Hun peker på at ved å spre anbudene utover i tid, vil en hindre at nye ferger ikke er ferdigbygd til overtakelse, samtidig som det vil kunne være med å styrke norsk verftsindustri.

Pris er åpenbart en avgjørende faktor i anbudet for fergestrekningen over Bjørnafjorden. Tilbudet til Torghatten Nord skal ha vært en milliard kroner under nærmeste konkurrent, ifølge NRK. Det er derfor naturlig å spørre seg om kostnader har fortrengt andre viktige hensyn. Og har Statens vegvesen vært tilstrekkelig påpasselig med å sikre at anbudet som vant, var realistisk nok?

Vanskelig å gardere seg helt, mener Statens vegvesen

Anders Sæternes, fagkoordinator for ferger i Statens vegvesen, understreker at det konstant jobbes med å gjøre anbudene bedre. Etter hver anbudsrunde gjennomfører veivesenet en evaluering. Da ser en både på innhold i anbudene og måten å vurdere hvem som vinner et anbud.

– Men det er vanskelig å gardere seg hundre prosent mot alle eventualiteter, sier Sæternes.

I tilfellet Halhjem–Sandvikvåg var årsaken forsinkelser i nybygging av ferger. Men Sæternes mener likevel at var det lagt inn tilstrekkelig tid mellom kontraktsinngåelse og levering. I overkant av to år til å bygge nye ferger regnes normalt som tilstrekkelig. Så sent som i november indikerte fremdriftsplanene til verftene at de skulle kunne levere fergene til tiden.

Sæternes forklarer at det i anbudsutlysningene stilles minimumskrav til alle leverandører. Det skal sikre tilstrekkelig sikkerhet og smidighet ved overtakelse. Også miljøkrav vektlegges.

Og så ligger det i sakens natur at pris får en stor rolle, konstaterer han. – Men pris skal ikke føre til at tilbudet blir for dårlig, presiserer Sæternes.

– Fokuset for oss er at fergeselskapene skal komme raskest mulig i ordinær drift. Det er en løpende prosess, og vi lærer av både de tilfellene der det går godt og der det går dårlig.

Anders Sæternes vil ikke gå inn i en diskusjon om anbud er løsningen for det offentlige. Statens vegvesen har fått en bestilling fra politisk myndigheter som går på anbudsutsettelse. Så får det være politikerne oppgave å diskutere veivalg.

Samferdsel har gjort forgjeves forsøk på å få en kommentar fra Torghatten Nords adm. direktør Torkild Torkildsen..

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS