Du er her

  • Hjem
  • /
    MENINGER
  • /
    Ikke helt uventet, det Bane NOR nå sier om Intercity

Ikke helt uventet, det Bane NOR nå sier om Intercity

Harald Minken, TØI-forsker, minner i dette innlegget om hva Dovre og TØI for fem år siden skrev i sin kvalitetssikring av Intercity-planen: «Vi er redd det har festet seg altfor høye forventninger til mulig gjennomføringstid for intercitystrekningene.»

Av Harald Minken
Forsker II, Transportøkonomisk institutt (TØI)

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Aftenposten kunne 19. februar melde at Bane NOR har revurdert planene for inter­cityutbyggingen og funnet ut at de ikke er realistiske. De vil skyve innerstrek­ningene noen få år ut i tid. Ytterstrekningene vil de skyve nesten ut i det blå.

Grunnene er flere: Bevilgningene som er forespeilet i de første seks årene av NTP er for lave, det har blitt dyrere å bygge, planleggingen er ikke kommet langt nok, det er ikke praktisk å bygge parallelt i flere retninger samtidig, og ny jernbanetunnel gjennom Oslo og forbedringer mellom Ski og Moss bør komme først.

Politikere fra Ap, KrF og SV er oppbrakt: Dette er ikke det vi vedtok i NTP for et snaut år sida! Nei, det er ikke det. Men skal det bli noen bane, trengs det planer, prioriteringer, penger og kapasitet i anleggsbransjen. Det er ikke nok å ville og ønske.

For fem år sida akkurat offentliggjorde Dovre og TØI sin kvalitetssikring (KS1) av intercityplanen. Se https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kvalitetssikring-ks1-av-konseptvalgutr-2/id712738/. Vi sier der:

«Vi er redd det har festet seg altfor høye forventninger til mulig gjennomføringstid for intercitystrekningene. De nevnte gjennom­føringstidene er etter vår klare oppfatning basert på urealistiske forut­setninger om mellom annet kapasiteten i anleggsmarkedet og hos Jernbaneverket.»

Vi advarte også mot store investeringer i Ytre intercity før det er avklart hva som skal gjøres for å bedre kapasiteten for fremføring av tog gjennom Oslo.

Kort sagt: Det Bane NOR sier nå, samsvarer godt med våre anbefalinger i kvalitetssikrings­rapporten. Men også den gangen reiste det seg et kor av stortingspolitikere som tok avstand fra fakta, om jeg tør uttrykke meg slik.

Min gamle venn Einar Busterud på Hamar uttrykte i alle fall en viss forståelse for Bane NOR da han blei intervjuet på Dagsrevyen denne uka. Han har jo sine egne erfaringer med store prosjekter.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS