Du er her

Mange lovlydige motorsyklister i store Bangkok

Artikkelforfatteren, en internasjonalt anerkjent trafikksikkerhetsforsker, kom under faglige observasjoner i Bangkok frem til at motorsyklistene i denne storbyen alt i alt «oppførte seg ansvarlig og lovlydig i trafikken.»

Av Rune Elvik
Forsker I, Transportøkonomisk institutt (TØI)

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Motorsykkel er et vanlig transportmiddel i land med middels eller lav inntekt, eksempelvis Colombia, Thailand eller Vietnam. En motorsykkel er billigere enn en bil, og i store byer kommer man vel så fort fram med motorsykkel som med bil.

Det er derfor ikke rart at motorsykkel er et svært vanlig transportmiddel i store byer. Men det skaper et stort og økende trafikksikkerhetsproblem.

Befaring i Bangkok

Jeg er engasjert av World Resources Institute (WRI), som er et verdensomspennende forskningsorientert konsulentfirma med hovedkontor i Washington, D.C., til å bistå dem med et prosjekt om motorsykkelsikkerhet i store byer i land med lav eller middels inntekt.

Blant byene som studeres er Bogota i Colombia, Mumbai i India, Bangkok i Thailand, Djakarta i Indonesia og Ho Chi Minh City i Vietnam. Alle disse byene har mange millioner innbyggere og et stort antall motorsykler.

Prosjektet består av flere oppgaver. En av dem er innhenting av data om de byene som studeres og befaring av dem. World Resources Institute ønsket å ha meg med på en befaring, og i slutten av november 2017 var jeg noen dager i Bangkok og observerte trafikken.

Lokalkjente fra WRIs Beijing-kontor medvirket og hadde valgt ut stedene som skulle besøkes. Åtte store kryss i Bangkok ble studert.

Mange motorsykler – ansvarlig atferd

Det var mange motorsykler i alle kryss. Blant atferd som ble observert var:

  • Respekt for rødt lys: Alle stoppet på rødt lys. Vi så ingen tilfeller av rødlyskjøring.

  • Respekt for gangfelt: Det forekom noen få tilfeller der motorsykler stoppet i et gangfelt (se bilde 1), men de aller fleste gjorde ikke det.

  • Bruk av motorsykkelbokser: Det var merket opp bokser der motorsykler skulle stå. Disse var i mange tilfeller for små og ble brukt til plassen var fylt opp. Mange valgte å kjøre forbi stopplinjen og vente foran den (se bilde 2).

  • Fart: Fart ble stort sett målt når motorsyklene startet opp ved grønt lys, men også når de kom i blandet trafikk med biler i den grønne fasen. Høyeste målte fart var 43 km/t.

  • Bruk av hjelm: Nesten alle førere brukte hjelm (godt over 90 %). Blant passasjerer var hjelmbruken lavere.

  • Konflikter eller nestenulykker: Ingen hendelser som kan regnes som en konflikt eller nestenulykke ble observert.

Alt i alt var inntrykket derfor at motorsyklistene i Bangkok oppførte seg ansvarlig og lovlydig i trafikken. Det er imidlertid så mange av dem at det blir en del ulykker.

 

Bilde 1: Et par motorsykler har stoppet litt ute i gangfeltet, men er ikke til hinder for kryssende fotgjengere. Foto: Wei Li.

 

Kan vegtiltak gjøre forholdene bedre?

WRI er spesielt opptatt av om tiltak på vegene kan gjøre forholdene sikrere for motorsyklister. De vil utvikle ulykkesmodeller for alle byer som er studert, der ulike vegtiltak for motorsyklister inngår for å finne ut om ulykkestallene er lavere der man har slike tiltak enn andre steder.

I Bangkok var det viktigste tiltaket motorsykkelbokser der motorsyklene kunne vente på grønt lys. Disse boksene var plassert foran stopplinjen for biler. Det er trolig en god løsning. Motorsykler akselererer fortere enn biler og får dermed et forsprang på dem når lyset skifter til grønt. Det skaper en viss separering mellom motorsykler og biler.

Et annet mulig tiltak er egne kjørefelt for motorsykler. Det fantes ikke på de stedene jeg besøkte i Bangkok. Trafikken var tett overalt, og køer forekom store deler av døgnet. Når køen stod stille, var det en del motorsyklister som kjørte i sikksakk mellom biler for å komme framover i køen. Dette foregikk i meget lav fart, og jeg så det bare når bilene stod stille. Hadde man satt av et eget felt for motorsykler her, ville bilkøene blitt enda lengre.

 

Bilde 2: Motorsykler både i boksene, i gangfeltet og foran stopplinjen. Såpass mange motorsykler i et gangfelt ble bare observert når det ikke var fotgjengere der. Motorsyklistene som har kjørt forbi stopplinjen blokkerer ikke for kryssende trafikk. Foto: Wei Li.

 

Jeg har ingen konkrete forslag til hva man kan gjøre for å bedre sikkerheten for motorsyklister i Bangkok. WRI hadde kanskje håpet på at jeg hadde det, men mitt inntrykk er at trafikksystemet i Bangkok fungerer så bra som man kan vente med en slik trafikkmengde og en slik blanding av trafikantgrupper.

Byen har et omfattende system av motorveger og de fleste bygater har fire, seks eller åtte kjørefelt. Likevel er de fulle av trafikk. Min konklusjon er at dette viser at man ikke kan bygge seg ut av køer.

Det var bompenger på en del av motorvegene i Bangkok, men de hadde ikke vegprising. Thailand er ikke av de fattigste landene, men folk har naturligvis mye lavere inntekt enn i Norge. Men de har råd til biler nok og motorsykler nok til at selv et godt dimensjonert vegnett går fullt store deler av døgnet.

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS