Du er her

  • Hjem
  • /
    MENINGER
  • /
    Næringslivet trenger ikke grønne avlatsbrev

Næringslivet trenger ikke grønne avlatsbrev

Det har blitt sagt en del om regjeringens mulighet til å beholde eller si fra seg en andel utslippskvoter fra EUs kvotesystem før nyttår. Regjeringen har nå har landet på å beholde dem, slik at de kan overføres til ikke-kvotepliktig sektor frem mot 2030. Tanken er da at man har en sikkerhetsmargin om en ikke skulle nå målene for utslippskutt innen 2030 satt av EU.

Av Bjørn Kjærand Haugland
Adm. direktør i Skift – Næringslivets klimaledere

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

 

Miljøstiftelsen Zero sin fagsjef, Stig Schjølset, meg selv og mange flere tok til orde for at vi burde si fra oss denne muligheten, slik Sverige har gjort, og dermed garantere at disse utslippskuttene heller skulle skje innenlands.

På den måten kunne man sendt et tydelig signal til næringslivet om at lavutslippsløsninger må utvikles, slik at man legger til rette for grønn innovasjon. Det trenger norsk næringsliv for å kunne konkurrere i verdensmarkedet fremover.

Da regjeringen altså likevel valgte å beholde disse kvotene, uttalte Ola Elvestuen på regjeringens nettsider at intensjonen er at kvotene skal slettes, slik at vi overoppfyller våre klimamål. Det er en hederlig intensjon, men det har så langt blitt gjort lite for å bekrefte dette utsagnet overfor næringslivet. Enn så lenge ligger kvotene der som et mulighetsrom for fossile utslipp.

Det virker kanskje som en lur strategi å holde på slingringsmonnet. For det første kan det spare oss bøter fra EU. For det andre er Norge en av de minst utslippsintensive økonomiene i EU. Mange vil derfor argumentere for at utslippene i verden vil øke dersom vi gjør det for dyrt å bedrive karbonintensiv næringsvirksomhet i Norge. Aktiviteten vil da ofte flyttes til land som slipper ut enda mer CO2 per investerte krone.

Vi i Skift mener at denne argumentasjonsrekken er forståelig, men likevel farlig for norsk næringsliv. Ja, det vil koste oss å kutte utslippene, men sånn er det med gode investeringer. De svir litt i starten, men blir verdt det på lang sikt. For å avverge klimakrisen, må verden må bli så godt som karbonnøytral innen 2050. Hva er da bedre enn å investere i en teknologi og løsninger som er tilpasset dette scenarioet?

Hvis vi ikke gjør dette i tilstrekkelig grad, risikerer vi å bli forbikjørt. Forbikjørt på tross av at vi har et av de beste utgangspunktene for å bli ledende på grønne løsninger: Enorme mengder av både utnyttet og uutnyttet fornybar energi, store summer på bok, et digitalisert samfunn og kompetanse i verdensklasse.

Skal vi la Danmark og Sverige bli bedre enn oss? Til nå er deres målsetninger i alle fall mye mer ambisiøse og tydelige. Dansk og svensk næringsliv kan derfor med mye større sikkerhet investere i morgendagens løsninger, fremfor å fokusere på å tilby gårsdagens løsninger til lavest mulig pris.

Denne saken handler for oss mest om at næringslivet trenger tydelige signaler om et klimaskifte. Dersom regjeringen bestemmer seg for å slette de ekstra kvotene, er det et slikt signal. Det oppfordrer vi til.

 

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS