Du er her

  • Hjem
  • /
    FORSKNING
  • /
    Nullutslippsområder innebærer også grønn mobilitet

Nullutslippsområder innebærer også grønn mobilitet

Grønne mobilitetsløsninger inngår i selve definisjonen av et nullutslippsområde. God offentlig transport, gå- og sykkelstier og lademuligheter for elbiler må være på plass.

Av Marianne Kjendseth Wiik
Forsker ved Bygninger og installasjoner, SINTEF Community

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Med klimaavtalen har Norge forpliktet seg til å redusere karbonutslippene fram mot 2030, og utvikling av nullutslippsområder i byene våre er helt avgjørende for å nå klimamålene.

Tidligere studier har vist at opptil 61 % av klimagassutslippene i Oslo kommer fra transportsektoren, hvorav 39 % stammer fra personbiler. Derfor er mobilitet og måten folk forflytter seg på sentralt i utviklingen av nullutslippsområder.

Nabolaget som nullutslippsområde

Ved Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN, se fakta nederst i artikkelen) har forskere utviklet en definisjon på hva et nullutslippsområde er. En nylig publisert rapport, Nullutslippsområder i smarte byer: Definisjon, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier, tar utgangspunkt i nabolaget og definerer et nullutslippsområde som følger:

«Et nullutslippsområde har som målsetning å redusere sine direkte og indirekte utslipp av klimagasser mot null innenfor sin analyseperiode.»

Rapporten er resultatet av et samarbeid mellom over 50 fageksperter og forskere, og vi håper den vil bli tatt i bruk av planleggere, utbyggere og brukere av nullutslippsområder.

For å utvikle et nullutslippsområde, foreslår forskerne syv fokusområder:

· klimagassutslipp

· energi

· effekt

· mobilitet

· økonomi

· stedskvaliteter

· innovasjon

For hver kategori inngår ulike vurderingskriterier og nøkkelindikatorer som skal sørge for at området oppnår ZEN-visjonen: Å utvikle bærekraftige områder med nullutslipp av klimagasser over sitt livsløp.

Det må være lett å velge grønn mobilitet

Vurderingskriteriene for mobilitet er todelt: Det første kriteriet handler om å øke andelen grønne reiser for områdets brukere. Det andre kriteriet handler om tilgangen på kollektivtransport (inkludert frekvensen på avganger), grønne områder og avstand til bysentrum.

Grønn mobilitet er noe man skal ta hensyn til allerede i planleggingsfasen av et nabolag, og gjennomføre i både utbyggingen og bruken av nabolaget.

Mobilitet spiller også en viktig rolle i de andre kategoriene i ZEN-definisjonen, som klimagassutslipp, stedskvaliteter, energi, og effekt.

For eksempel, i klimagassutslipp-kategorien skal transport i bruksfasen med i regnestykket.

Utslippsfrie byggeplasser er også en del av vurderingskriteriene for klimagassutslipp. En utslippsfri byggeplass har null klimagassutslipp fra f.eks. transport av materialer, personell, avfall og anleggsmaskiner samt bruk og drift av anleggsmaskiner på byggeplasser.

Vurderingskriterier for stedskvaliteter innebærer lett tilgang til offentlig transport med gode transportlenker til sentrum og tilrettelegging av gå- og sykkelstier for å oppmuntre brukerne til å velge grønn mobilitet.

Bilbatterier kan bli reservekraft

Energi- og effekt-kategoriene legger vekt på effektiv lading av elbiler og elsykler for å redusere effekttoppene i området. Et eksempel på dette er den innovative ladeløsningen 'vehicle-to-grid' (V2G) som skal testes ut på ZEN pilotområde Campus Evenstad.

Dette er første gang V2G-teknologien blir prøvd ut i Norge. Konseptet gjør elbilene til en aktiv del av strømsystemet ved at batteriene kan levere strøm tilbake til strømnettet. NVE har beregnet at den samlede batterikapasiteten for den norske elbilparken kan utgjøre en betydelig effektreserve i det norske kraftnettet i framtiden.

Nå i første omgang blir kriteriene og indikatorene testet i ZEN pilotområder. Resultatene skal samles, måles og rapporteres av ZENs partnere og andre relevante aktører. Senterets ambisjon er å kunne lære av det som skjer i pilotområdene og videreføre erfaringer til andre prosjekter.

FAKTA om FME ZEN

Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal bidra til å muliggjøre overgangen til lavutslippssamfunnet ved å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp. Senteret er et forskningssenter for miljøvennlig energi utpekt av Norges forskningsråd.

Gjennom FME ZEN samarbeider kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere tett for å planlegge, utvikle og drifte områder uten klimagassutslipp. Mer effektiv energibruk, produksjon og bruk av fornybar energi vil bidra til å bedre miljøet lokalt og til å nå nasjonale klimamål.

Et av tiltakene for å nå dit er etableringen av nullutslippsområder (pilotprosjekter) som vil fungere som innovasjonsarenaer og utprøvingsområder for teknologier og løsninger som utvikles i forskningssenteret. NTNU er vertsorganisasjon og leder senteret sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi. fmezen.no  

Dette er NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har NTNU et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag. NTNU sin visjon er: Kunnskap for en bedre verden.

Dette er SINTEF

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap, helse og samfunnsvitenskap. SINTEF sin visjon er: Teknologi for et bedre samfunn.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS