Du er her

  • Hjem
  • /
    MENINGER
  • /
    Regjeringen bidrar til mer tungtransport på vei

Regjeringen bidrar til mer tungtransport på vei

Budsjettforliket mellom regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti legger opp til at enda flere lastebiler kommer på norske veier. Samtidig sier partiene at dette er et budsjett for grønnere transport. Det er i beste fall en stor overdrivelse.

Av Tor Arne Borge og Kenneth Erdal
Innsenderne er hhv. adm. direktør og næringspolitisk rådgiver i Kystrederiene

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Budsjettforliket medfører at CO2-avgiften på diesel økes med 11 øre og på bensin med 10 øre. Dette blir imidlertid kompensert ved en tilsvarende reduksjon i veibruksavgiften.

Dette representerer i realiteten en avgiftslettelse. Sjøtransporten, som er den mest miljøvennlige transportformen, får derimot økte avgifter. Tro det den som kan.

Denne avgiftsvridningen er i strid med de politiske målsetningene i Nasjonal transportplan (NTP) om å overføre mer gods fra vei til sjø. Sjøtransportens infrastruktur og beredskap er i dag i stor grad brukerfinansiert gjennom avgifter.

Vei og bane finansieres for det meste over skatteseddelen, noe som er en kraftig favorisering av godstransport på vei. Denne favoriseringen vil nå forsterkes ytterligere, stikk i strid med føringene i NTP.

Flere skadde og drepte i trafikken


Trafikkulykker på norske veier som involverer vogntog har holdt seg stabilt høyt de siste årene. Hittil i år (t.o.m. oktober) har det vært 113 slike ulykker, som har resultert i 131 skadde og 8 drepte. I 2016 var det 121 tilsvarende ulykker, med 139 skadde og 15 drepte som resultat (Kilde: SSB).  

Klimaeffekten ved godsoverføring fra vei til sjø er godt dokumentert. Gods fraktet sjøveien er i seg selv et miljøtiltak og er den transportform som miljøbelaster samfunnet minst, selv med diesel som drivstoff.

Et lasteskip slipper ut mindre CO2, NOx og andre klimagasser enn om tilsvarende last blir sendt på semitrailere. Et eneste lasteskip kan flytte last tilsvarende over 300 lastebiler. Dette vil føre til mindre ulykker, mindre utslipp, færre stengte fjelloverganger, færre tunnelbranner og mindre støv og støy.

Miljøorganisasjoner og folk flest – rop ut!


Bellona, Zero, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og mange flere. Samtlige jobber for en mer miljøvennlig transportsektor. Privatbilister, syklister, gående, skolebarn, mødre og fedre. Samtlige ønsker en tryggere vei. Vi trenger derfor at dere står sammen med oss om dette.

For resultatet av dagens politikk er at vi får flere lastebiler på veiene. Det er sannheten.
 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS