Du er her

  • Hjem
  • /
    Samstemte om at Hordfast er en dårlig idé

Samstemte om at Hordfast er en dårlig idé

Naturvernere og lastebileiere på Vestlandet har funnet hverandre i en uvanlig konstellasjon. De har gått sammen for å stanse utbyggingen av den påtenkte E39-forbindelsen Hordfast.

 

Av Otto von Münchow
Frilansjournalist, Bergen

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Selv om de i mye har ulikt verdisyn, er samarbeidspartnerne skjønt enige om at bro over Bjørnefjorden er en dårlig løsning.

Norges Lastebileier-Forbund region 5, Vestnorsk Transportarbeiderforening og Naturvernforbundet Hordaland har sendt ut en felles uttalelse hvor de blant annet som hovedargument konstaterer at kostnadene knyttet til utbygging av Hordfast vil bli enorme.

Videre sier samarbeidspartnerne at den planlagte firefeltsmotorveien over Bjørnafjorden vil rasere deler av skjærgården og skade verneverdig natur rundt øyen Tysnes.

– Selve ideen med Hordfast er å skape mer trafikk. Den representerer en tankegang fra 60-tallets massebilisme som jeg trodde vi hadde forlatt, sier Gabriel Fliflet, leder i Naturvernforbundet Hordaland.

Mer trafikk

Hordfast inngår i kongstanken om en fergefri kyststamvei mellom Kristiansand og Trondheim. Broprosjektet ligger inne i andre del av NTP 2018–2019 med 14 milliarder kroner. Broen skal erstatte fergen mellom Halhjem og Sandvikvåg på E39 sør for Bergen.

Ifølge de tre samarbeidspartnerne er det stor utsikkerhet knyttet til sluttregningen. Hordfast vil binde opp ressurser som kunne vært brukt på andre måter. I uttalelsen hevder de at prosjektet har vokst ut av alle proporsjoner.

– Vi tre er underliggende ikke enig om alt. Men vi er samstemte om at Hordfast er en dårlig idé. Vi i Naturvernforbundet skjønner at vi trenger veier og er ikke motstandere av at veiene vi har, skal være sikre og trygge, sier Fliflet til Samferdsel.

– Men vi er i mot nye veier, spesielt veier som spesifikt bygges for å utløse mer trafikk.

Fliflet peker på at tidligere statsråd og økonom Victor Norman snakket om at Hordfast er en forutsetning for å skape et felles arbeidsmarked mellom Bergen og Stavanger. Det vil bety at mange flere skal reise mye lengre. Hordfast vil skape mer mobilitet og fjernpendling. Prosjektet undergraver således moderne tanker og løsninger for å skape gåbyer og mindre trafikk.

Spesiell kobling

– I kommunene på Stord og Bømlo argumenteres det med at broen vil gjøre det lettere å få arbeidskraft. Det må i så fall kunne kalles en kraftig subsidiering, bemerker Fliflet.

– I tillegg vil dette være det største naturinngrepet som er blitt foretatt i denne delen av landet. Her ødelegges mange landskapsformer som har vært totalt upåvirket av menneskelig aktivitet.

Jan-Ove Halsøy, sjef for Norges Lastebileier-Forbund region 5, erkjenner at det er en spesiell kobling mellom naturvernere og lastebileiere, men opplever det som positivt at de kan være enige der det er mulig.

– Vi er enige om tre ting. Hordfast vil resultere i et stort naturinngrep. Det er hinsides å bruke så mye på en bro som det kanskje ikke engang er behov for. Dessuten går det mot all miljøtenking å legge til rette for mer trafikk, sier Halsøy.

– Ferge er faktisk heller ikke et onde. Hvis de går så ofte at en kan kaste rutetabellene, oppfatter mange av våre medlemmer fergene som et gode. Fergene gir dem mulighet til å hvile og et varmt måltid.

Trenger ikke broen

For Halsøy er likevel det viktigste argument mot en Hordfast-utbygging det han kaller astronomiske kostnader, der en ikke kjenner sluttsummen.

Han peker på at broen er stipulert til alt fra 13 til 30 milliarder kroner, og han er redd for at det vil påføre nyttetransporten enda større utgifter, en næring som allerede skvises beinhardt av stadig økte bompenger og avgifter.

– Har vi i det hele tatt bruk for broen? For å bli stiv nok for et slikt brospenn over Bjørnafjorden, må den bygges ut med fire felt. Prognosene for broen er 11 000 ÅDT, mens dagens E39 ikke engang har 4 500 ÅDT.

Norges Lastebileier-Forbund vil heller ha en indre trasè over land, bygd som tofeltsvei, men regulert for fire felt. Et mindre brospenn og mer vei på land vil gi en mindre og mer forutsigbar prislapp.

Halsøy peker også på at Bjørnafjorden er veldig værutsatt, og nyttetransporten vil være den første som blir stoppet når vinden blir høy.

– Vi forstår at veivesenet vil bygge bro. Det er spennende å vise at de har kompetanse til å klare noe slikt, men nå må vi stikke fingeren i jorden, sier han.

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS