Du er her

  • Hjem
  • /
    Veitransport koster Tyskland dyrt

Veitransport koster Tyskland dyrt

Transport koster årlig tyske skattebetalere 149 milliarder euro som ikke dekkes av vei- og bensinavgifter eller på annen måte av transportører og trafikanter selv. Veitrafikken genererer 94,5 prosent av disse kostnadene, i stor grad på grunn av ulykker og klimabelastning.

Av TERJE I. OLSSON
Frilansjournalist, Berlin

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Det private forskningsinstituttet Infras, med hovedkvarter i Zürich, har på oppdrag for den tyske lobbyorganisasjonen «Allianz pro Schiene» beregnet at transport i Tyskland årlig påfører samfunnet eksterne kostnader på 149 milliarder euro, eller rundt 1500 milliarder norske kroner.

Det er i første rekke ulykker (41 prosent), transportrelaterte før- og ettergenererte tjenester/prosesser som bilproduksjon, energiproduksjon o.l. (21 prosent) og kostnader forbundet med klimautslipp (18 prosent) som utgjør hoveddelen av de eksterne kostnadene.

 

 – Ved en helhetlig betraktning koster ikke en virksom klimapolitikk penger i det hele tatt, men sparer samfunnet for voldsomme utgifter, sa Dirk Flege (bildet), administrerende direktør for «Allianz pro Schiene» på en pressekonferanse i Berlin i forrige uke.

Beregningene er foretatt med utgangspunkt i retningslinjer fra det tyske Miljødirektoratet (Umweltbundesamt – UBA), men når det gjelder den delen som angår ulykker og støy, har man benyttet EU-kommisjonens «Handbook of the external costs of transport».

Av sluttrapporten framgår det at det er veitransporten som står for den alt vesentlige del av de eksterne kostnadene. Hele 141 milliarder euro, eller 94,5 prosent av de totale eksterne kostnadene, blir forårsaket av veitransport.

Jernbanens andel utgjør 3,8 prosent, innenlandsk lufttransport 0,9 prosent og elve- og kanaltransport 0,8 prosent av de kostnadene som skyves over på fellesskapet, eller skattebetalerne, om man vil.

Veitransport dominerer

Infras-tallene overrasker fordi de eksterne kostnadene ved veitransporten er så ekstremt dominerende, mens for eksempel innenlandsk flytransport åpenbart «betaler for seg». Det er verdt å minne om at det de siste månedene i Tyskland har hevet seg røster som vil forby innenlandsk flytransport. Infras-studien viser at det kanskje kan være et brukbart symboltiltak, men at det neppe vil ha særlig betydning som realpolitikk.

Forskerne i Zürich har også beregnet eksterne kostnader per passasjerkilometer og tonnkilometer for de ulike transportgrener. Studien viser at en p-km med bil påfører samfunnet 11 cent (NOK 1,10) i eksterne kostnader, tre ganger så mye som en jernbanepassasjer.

Ser man på godstransporten, så medfører et t-km gods på vei mer enn dobbelt så høye eksterne følgekostnader som på bane.

Behov for handling

– Studien demonstrerer med all tydelighet for regjeringens klimakabinett at vi står overfor et påtrengende behov for handling på transportsektoren, sier Dirk Flege.

Han henspiller på den tyske regjeringens klimautvalg, det såkalte Klimakabinett, som har hatt fire møter denne sommeren, og som ifølge miljøminister Svenja Schulze skal ha sitt avgjørende møte den 20. september og vedta en komplett tiltakspakke for at Tyskland skal nå sine klimamål.

I studien kan man sammenlikne dagens eksterne følgekostnader for de fire transportgrenene med tilsvarende tall fra 2005. Selve kostnadene er økt voldsomt, fra 80 til 149 milliarder euro, men fordelingen mellom transportgrenene er ikke veldig forskjellig.

Ti billioner kroner i EU

Infras-studien for Tyskland harmonerer i stor grad med en tilsvarende undersøkelse for samtlige EU-land (studieår 2016) gjennomført av et forskerkonsortium bestående av CE Delft, Infras og Ricardo. Resultatet er en omfattende data-analyse som viser at transport innenfor EU-landene medfører eksterne følgekostnader på 987 milliarder euro eller nær ti billioner (10 000 000 000 000) norske kroner. Det tilsvarer 6,6 prosent av BIP.

Studien, som er utført på oppdrag for EU-kommisjonen (DG MOVE) og ble presentert i mai i år, viser at persontrafikken står for 70 prosent av de eksterne kostnadene mens godstransporten utgjør 30 prosent. Dermed står veitransport generelt for 83 prosent av de kostnadene som ikke dekkes av transportørene selv. Ikke overraskende har andre transportgrener som skipsfart en vesentlig større andel av følgekostnadene i EU-undersøkelsen enn i studien for bare Tyskland.

Undersøkelsen viser også at personbilismen i svært liten grad betaler for seg. Eksterne kostnader som følge av personbiltransport utgjør hele 565 milliarder euro av samtlige følgekostnader. Hovedårsaker til dette er store kostnader forbundet med trafikkulykker med dødsfall og/eller personskade (29 prosent) og overbelastning av infrastrukturen (27 prosent).

FAKTA:

* Forskningsinstituttet Infras gjennomførte i 2007 en undersøkelse for «Allianz pro Schiene» av eksterne kostnader eller følgekostnader av transport i året 2005. Siden er det ikke gjennomført tilsvarende studier i Tyskland, og «Allianz» ga derfor Infras i oppdrag å aktualisere studien med tall og beregninger for 2017.

* Eksterne kostnader beregnes i Tyskland etter det såkalte «territorialprinsippet», som kort og godt betyr at samtlige transportbevegelser og utslipp fra transport i Tyskland teller med. Unntatt er flytransport, der kun innenlandsk trafikk teller med, og utslipp fra for eksempel produksjon og destruksjon av kjøretøyer når dette skjer utenfor Tyskland.

* De ulike kostnadssatser er oppdatert og inflasjonsrenset til 2017 i tråd med «Methodenkonvention 3.0» utarbeidet av det tyske Miljødirektoratet (Umweltbundesamt – UBA 2019).

* Eksterne kostnader knyttet til ulykker og støy er beregnet utfra EU-kommisjonens «Handbook of the external costs of transport» (DG MOVE 2019).

 

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS