Du er her

  • Hjem
  • /
    FORSKNING
  • /
    Forsterket innsats kan gi langt færre trafikkdrepte

Forsterket innsats kan gi langt færre trafikkdrepte

FORSKNING: «Fortsetter man dagens politikk, kan antall trafikkdrepte komme ned mot 80 i 2030», skriver artikkelforfatteren. «Forsterker man innsatsen i trafikksikkerhetstiltak, kan antall drepte i 2030 komme ned mot 50.»

Av AV RUNE ELVIK
Forsker I, Transportøkonomisk institutt (TØI)

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Foreløpige tall viser at 95 mennesker ble drept i trafikken i Norge i 2020. Det er første gang siden 1947 at tallet har vært under 100. 

I Sverige gikk antall drepte i trafikken ned til 190 i 2020. Likevel leder Norge fortsatt knepent på Sverige når antall drepte regnes per million innbyggere.

Nedgang i mange land

Antall drepte i trafikken har gått betydelig ned i mange land i 2020. En viktig grunn til det har vært mindre trafikk på grunn av nedstenging av samfunnet under koronapandemien. Mange land har hatt flere runder med nedstenging, etter den første i mars–april.

Også i Norge fikk vi en klar nedgang i antall drepte i trafikken i 2020, fra 108 i 2019 til 95 i 2020. Det er første gang siden 1947 at det årlige antall drepte i trafikken har vært mindre enn 100.

I Sverige gikk antall drepte i trafikken ned fra 221 i 2019 til 190 (foreløpig tall) i 2020. 

Det har i hele 2020 vært spenning om hvilket land som ville få færrest drepte per million innbyggere i 2020. Norge hadde i 2020 17,6 drepte per million innbyggere; Sverige hadde 18,3 drepte per million innbyggere. Så vi leder fortsatt knepent.

Mestertittel kan ryke

Det er likevel for tidlig å si om Norge også i 2020 beholder tittelen som verdensmester i trafikksikkerhet. 

Sveits har nærmet seg Norge de siste årene. Hvis det var en stor nedgang i antall drepte i trafikken i Sveits i 2020, kan de gå forbi oss, men det vet vi ikke før på våren en gang.

Mange land i Europa har hatt svak nedgang i antall drepte i trafikken de siste årene. Årets nedgang er en positiv nyhet i et år der negative nyheter ellers har dominert. 

Nedgangen kan nok vare noen år. Selv om det er grunn til å håpe på mer normale tilstander mot slutten av 2021, vil restriksjoner ennå i mange måneder bidra til å dempe trafikken og holde antall drepte nede. Det kan ta mange år før trafikken er tilbake på nivået før koronapandemien.

Ser vi en koronaeffekt?

Hvis man ser på antall drepte i trafikken i Europa under ett, er det ingen tvil om at nedstenging har bidratt til nedgangen. Det var en markert nedgang i mars, april og mai; mindre nedgang etter hvert som nedstengingen ble lempet på. Ser vi det samme i Norge?

Antall drepte per måned er så lavt i Norge at endringer i månedlige tall fra år til år stort sett er tilfeldige. Men vi hadde 6 drepte i april 2020, mot et gjennomsnitt på 8,7 i april i årene 2017–2019. I mai 2020 hadde vi 8 drepte, mot et gjennomsnitt på 10,3 i mai 2017–2019.

Tallene er små, og forskjellene ligger godt innenfor det rent tilfeldig variasjon kan forklare. Likevel kan man velge å tolke dem som en tendens. Det er bare når vi ser på det totale antallet skadde at vi eventuelt kan påvise en koronaeffekt. Vi får vente til de endelige skadetallene for 2020 foreligger.

Fortsatt nedgang?

Vil nedgangen i antall drepte i trafikken fortsette i årene som kommer? Studier TØI har gjort (Elvik og Høye 2018) tyder på det. 

Fortsetter man dagens politikk, kan antall trafikkdrepte komme ned mot 80 i 2030. Forsterker man innsatsen i trafikksikkerhetstiltak, kan antall drepte i 2030 komme ned mot 50.

Men da må man virkelig satse mye på tiltak. Så lenge utviklingen er så gunstig som den har vært de siste årene, kan det være vanskelig å forstå at økt satsing på tiltak er nødvendig for å forsterke nedgangen. Men jo lavere antall drepte i trafikken blir, desto mer kreves for å redusere tallet ytterligere.

 

Referanse

 

Elvik, R., Høye, A. 2018. Potensialet for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken fram til 2030. Rapport 1645. Oslo, Transportøkonomisk institutt.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS