Du er her

Utslippene fra nye biler i EU går ned

FORSKNING: EUs utslippsregulering for nye biler begynner for alvor å bite nå i år. Det har ført til en kraftig vekst i salget av elbiler og ladbare hybrider og et brått fall i CO2-utslippet. 

Av LASSE FRIDSTRØM
Forsker I, Transportøkonomisk institutt (TØI)

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

I en artikkel på nettstedet Samferdsel den 20.10.2020 gikk jeg gjennom hovedprinsippene i EUs utslippsregulering for nye biler. EU-forordningen fastsetter, for hver bilprodusent, et måltall for det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye personbiler og varebiler hvert år i tiden 2020–2030. Måltallet er betinget av bilenes vekt.

Bilprodusenter som ikke når utslippsmålet, vil fra og med i år bli ilagt bøter på 95 euro for hvert gram CO2 per km (gCO2/km) en bil overstiger måltallet ved typegodkjenningstesten NEDC.

Lang vei fram i 2019

I 2019 lå de fleste bilprodusentene langt over måltallet for 2020 (Fig. 1). Særlig krevende så det ut for Daimler-gruppen, Ford og Suzuki. Dette framgår av en ‘briefing’ fra International Council on Clean Transportation (ICCT). 

 

Fig. 1. Gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler for EUs viktigste bilprodusenter i 2019, samt måltall for 2015 og 2020/2021. Kilde: Tietge et al. (2020). Gjengitt med tillatelse fra International Council on Clean Transportation. 

 
Store endringer i 2020

I et faktaark utgitt i september 2020 har ICCT talt opp hvor langt de enkelte bilprodusentene var kommet ved utgangen av august. Andelen ladbare biler, dvs. elbiler og ladbare hybrider (på engelsk: electric vehicles), er gått opp fra 3 prosent i de første åtte månedene av 2019 til 8 prosent i 2020 (Tabell 1).

I august 2020 var tallet 11 prosent. Det ser altså ut til at andelen er i vekst. Om augustandelen holder seg ut året, vil vi ende opp med 9 prosent ladbare nye biler i EØS-området i 2020.

Best i klassen er Volvo. Det gjelder enten en teller opp det absolutte antallet ladbare biler i 2020 eller ser på endringen fra 2019 til 2020. 

 

Tabell 1. Andel ladbare personbiler solgt i januar–august 2019 og 2020, etter produsent(gruppe). Kilde: ICCT (2020). Gjengitt med tillatelse fra International Council on Clean Transportation. YTD = year to date = hittil i år.

Gruppen FCA-Tesla består av merkene Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep og Tesla. PSA-Opel omfatter bilmerkene Opel/Vauxhall, Citroën, Peugeot og DS Automobiles. Andelen ladbare biler i disse to gruppene var henholdsvis 13 og 6 prosent i august 2020.

Mens PSA-Opel er nesten i mål, med 99 gCO2/km og et avvik på 0 gCO2/km ved utgangen av august, sliter FCA-Tesla med et avvik på hele 12 gCO2/km etter årets åtte første måneder (Tabell 2), til tross for at biler med utslipp under 50 gCO2/km teller dobbelt.

Aller verst an ligger Daimler-gruppen, dvs. Mercedes-Benz og Smart, med 15 gCO2/km avvik i forhold til måltallet på 102. Om dette avviket holder seg ut året, vil bøtene for Daimler-gruppen løpe opp i rundt 1,2 milliarder euro. 

Volkswagen-konsernet, med bilmerkene Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT og Porsche, ligger enda mindre fordelaktig an, målt etter bøtestraffen. Med et avvik på 11 gCO2/km etter årets åtte første måneder og en markedsandel på rundt 24 prosent (målt i 2019) kan de forvente bøter på over 3 milliarder euro i 2020.

Ved beregning av utslippene fra nye biler i 2020 kan produsentene holde 5 prosent av bilene utenfor. ICCT anslår at dette tilsvarer en lettelse i utslippskravet på 3 gCO2/km – såkalt ‘phase-in’ vist i kolonnen PI i Tabell 2. I tillegg godskrives bilprodusentene for såkalt ‘eco-innovation’ (EC) og for ‘supercredits’ (SC), dvs. dobbelttelling av biler med utslipp under 50 gCO2/km. 

Om resultatet for hele året blir som i årets åtte første måneder, vist i Tabell 2, blir den samlede bøteutmålingen anslagsvis 8,5 milliarder euro. Hadde det ikke vært for elbilsalget i Norge, ville beløpet ha blitt over 10 milliarder euro.

   

Tabell 2. Gjennomsnittlig utslipp (gCO2/km) fra nye personbiler januar–august 2020, samt avstand til måltallet for 2020, etter bilprodusent. Kilde: Tietge et al. (2020). Gjengitt med tillatelse fra International Council on Clean Transportation. 

 

Markedene i de enkelte land

Ser vi på andelen ladbare biler i de enkelte EU-land, troner Volvos hjemland på topp, med 27 prosent til og med august i år. Lavest er andelen i Polen, Spania og Italia (Tabell 3). 

 

Tabell 3. Andel ladbare personbiler solgt i januar–august 2019 og 2020, etter land. Kilde: ICCT (2020). Gjengitt med tillatelse fra International Council on Clean Transportation. 

 

Norge har høyest andel ladbare biler i EØS-området og dessuten den høyeste andelen nullutslippsbiler. Utenom Norge har bare Nederland en elbilandel på over 10 prosent (Fig. 2). 

 

Fig. 2. Andel elbiler og ladbare hybrider i EØS-området i januar–august 2020, etter land og markedsstørrelse. Kilde: ICCT (2020). Gjengitt med tillatelse fra International Council on Clean Transportation. 

 

Men Norge er et lite land. Det selges nå flere elbiler i Tyskland, Frankrike og Storbritannia enn i Norge. Det er slutt på norsk ‘dominans’ i dette markedet.   

Konklusjon

EUs utslippsregulering for nye personbiler virker. Salget av elbiler og ladbare hybrider stiger bratt – nå ikke bare i Norge.

Det gjenstår å se hvor mange produsenter som vil nå måltallet for CO2-utslipp i 2020, og slik unngå bøter, men mange av dem er på god vei.

Om alle bilprodusenter når sine respektive måltall, blir gjennomsnittet i EØS-området 96 gCO2/km, slik det beregnes under EU-forordningen, med dobbelttelling av lavutslippsbiler og andre tilleggspoeng.

Men det synes lite sannsynlig at gjennomsnittsutslippet fra nye personbiler i 2020 vil komme under 100 gCO2/km. Mange produsenter ligger an til å få nokså store bøter. Enda større ville de blitt uten den norske elbilpolitikken.

 

Les mer:

EU (2019):  Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 setting CO2 emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles, and repealing regulations (EC) No 443/2009 and (EU) No 510/2011. Official Journal of the European Union L 111: 13-53 (25 April 2019).

Fridstrøm L (2020): Norge er bilprodusentenes beste venn…  Samferdsel, 20.10.2020.

ICCT (2020). Market Monitor: European Passenger Car Registrations: January–August 2020. Fact Sheet, International Council on Clean Transportation, Berlin.

Tietge U, Mock P, Dornoff J (2020). CO2 emissions from new passenger cars in Europe: Car manufacturers’ performance in 2019. Briefing, International Council on Clean Transportation, Berlin.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS