Du er her

  • Hjem
  • /
    Bussturisme – et gode eller en plage?

Bussturisme – et gode eller en plage?

Høsten er her. Med den har invasjonen av turister til de store turistdestinasjonene begynt å avta. En by som Bergen kan puste ut igjen, selv om både cruiseskip, bussturister og individuelle reisende fortsatt finner veien til Vestlandets hovedstad. Men i kjølvannet av sommerens invasjon ligger atter en debatt om hvor stort turisttrykk byen kan tåle.

Av Otto von Münchow (tekst og foto)
Frilansjournalist, Bergen

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Særlig opphetet har diskusjonen vært om turister som blir fraktet rundt i Bergen med buss. Gjennom hele turistsesongen skaper bussene som frakter turister til de ulike severdighetene, trafikkaos i sentrum.

Det er rett og slett ikke plass til alle bussene når trykket er som størst. På begge sider av demarkasjonslinjen er man skjønt enig om det, men der slutter også enigheten.

Motstandere ønsker en kraftig begrensning av bussbefordringen av turister, mens tilhengerne – som blant annet omfatter dem som lever av turistene – ønsker bedre tilrettelegging av fremkommelighet og flere oppstillingsplasser.

I vinter vedtok bergenspolitikerne en strategi rettet mot utviklingen av cruise. Som del av denne strategien har kommunen sett på tiltak for å håndtere utfordringene som økningen av turister fører med seg i høysesongen.

Kommunen har blant annet ønsket å få ned antallet turistbusser i sentrum, etablere mer skånsomme transportformer og få turistene til å benytte kollektivtransport, gange og sykkel.

Kommunens plan lister opp en rekke strakstiltak som er ment å redusere busstrafikken i løpet av turistsesongen 2017/2018. Selv om forholdene er blitt noe bedre, har busskaoset – spesielt på de travleste dagene – fortsatt, til frustrasjon for beboere og næringsdrivende i områdene som blir berørt, og selvsagt også for turistene som havner mitt i kaoset.

Cruiseturister – og andre turister

Det er ikke bare områdene rundt de store attraksjonene – som Fløybanen, Mariakirken, Bryggen, kunstmuseene og Akvariet­ – som merker trykket fra turister som blir fraktet rundt av bussene. Også de idylliske delene av Bergen, med sine smau, gamle trehus og en fredfylt atmosfære, har merket økt press fra busser som stopper for å la turistene oppleve det «ekte» Bergen.

Busskaoset er forårsaket dels av turistbusser som ankommer fra hele Europa og dels av de mange cruiseturistene som på enkelte dager nærmest kan ta over Bergen.

I Bergen er det for få parkeringsplasser for turistbusser. I høysesongen skaper det trafikkaos i rundt byens severdigheterMed over 300 anløp av cruiseskip i år og opp mot 510 000 cruiseturister som gjerne skal fraktes rundt til byens severdigheter, er spesielt cruisetrafikken blitt utsett som den store, stygge ulven.

Ifølge leder for havnedriften ved Bergen og Omland Havnevesen, Nils Møllerup, er det blitt skapt et kunstig bilde av cruisetrafikken. Han peker på at de fleste bussene som skaper kaos for eksempel utenfor Fløybanen, ikke frakter cruiseturister, men kommer fra hele Europa.

– Dette er fortvilende for oss. Havnevesenet har grepet fatt i dette og gjort tiltak for å redusere bussbefordringen av cruiseturister. Men det er kommunen som må sette inn de store trafikktiltakene, sier Møllerup til Samferdsel.

Han gjør oppmerksom på at aktiviteten mot cruiseskip er todelt; dels det havnevesenet iverksetter og dels tilbud om guidede turer fra andre aktører. Bergen og Omland Havnevesen må frakte passasjerene ut fra det såkalte ISPS-området, det sikkerhetsområdet som gjelder i alle havner med internasjonale anløp.

Protester tatt til følge

Tidligere opererte havnevesenet shuttlebusser fra cruiseskipene og inn til Bergen sentrum, der turistene ble satt av ved Lille Lungegårdsvann og kunstmuseene. Men etter protester og skriverier, ble denne shuttlebusskjøringen avviklet.

Istedenfor kjører havnevesenet nå cruiseturistene til hurtigruteterminalen, som ligger 600 meter fra Torget midt i Bergen sentrum. Denne transporten skjer innenfor havneområdet og gjelder cruiseskip som legger til i Dokken eller Jekteviken.

– Vi kjører ikke lenger inn i byen. Cruiseturistene vil helst ikke gå. Vi har likevel fått få klager etter at vi la om, konstaterer Nils Møllerup og legger til at havnevesenet har et eget opplegg for handikappede.

Den andre typen bussbefordring står cruiseagenter og skipene for. Møllerup understreker at Bergen og Omland Havnevesen ikke har noe med disse turene å gjøre. Dette er ofte pakketurer som tar cruiseturistene ut til steder som Troldhaugen og Lysøen – hjemmene til henholdsvis Edvard Grieg og Ole Bull – utenfor sentrum, men gjerne også har en stopp ved Fløybanen.

– Vårt bidrag til å rydde opp i busskaoset i sentrum er ikke bare nedleggelsen av shuttlebussene. I tillegg har vi frigitt Festningskaien til oppstilling for turistbussene som venter på å plukke opp turister igjen.

Ulovlig og farlig parkering

Størst er kaoset utenfor Fløybanen. Der blir turister satt av bussene og senere plukket opp igjen etter å ha fått seg en tur opp på Fløyfjellet. Det er tre bussparkeringsplasser utenfor Fløybanestasjonen, men ofte kan det være opp mot åtte busser der samtidig.

I sommer gjennomførte Bergens Tidende en telling av antall turistbusser ved Fløybanen. I løpet av én dag passerte 169 busser Fløybanestasjonen. Det tilsvarer 21 busser i timen (fordelt på tiden da tellingen ble gjennomført).

Busskaoset sprer seg. Den idylliske trehusbebyggelsen rundt Klosteret i bydelen Nordnes har merket økt press fra turistbussene de siste få årene. Mens turistene blir sluppet ut for å få et glimt av det genuine Bergen, står bussene parkert i gater som både er trange og ufremkommelige. De står gjerne under et «parkering forbudt»- eller «stopp forbudt»-skilt.

For beboerne på Nordnes er turistbussene som går i skytteltrafikken gjennom et av sentrums mest idylliske kvartaler, blitt en stor plage. Det forteller Anne Magnussen, filmregissør og -produsent som bor og jobber like ved der bussene parkerer for å slippe turistene av og på.

– Det er ikke noe som pågår hele tiden, men når turistskipene ligger ved kai, tar det ikke lang tid før vi har bussene over oss, sier Magnussen til Samferdsel.

Når «alle andre» feilparkerer …

Magnussen er ikke en som går stille i dørene. Hun har mang en gang vært på sjåførene og bussguidene for i det minst å få dem til å overholde lover og forskrifter. For noen år tilbake kunne bussene gjerne stå parkert utenfor der hun bor med motorene i gang. Rett som det var måtte Magnussen bort og gi beskjed om at de måtte slå av motorene.

– Her på Nordnes er det beboerparkering, men bussene unser seg ikke fra å parkere der det til og med er Filmregissør og -produsent Anne Magnussen viser hvor turistbussene gjerne parkerer på Klosteret – på gangfelt og ved «stopp forbud»-skilt.stopp forbudt, bemerker hun.

– Når skipene kommer til havn, når turistene valfarter byen og når det er fint vær, vil også mange barn være ute og leke i gatene. Kombinasjonen skaper mange farlige situasjoner.

Magnussen forteller at det har vært mange nestenulykker, og at det for noen år siden inntraff en ulykke rett utenfor der hun bo. Heldigvis kunne barnet reise seg etterpå, og ingen skade var skjedd.

Ifølge Magnussen står bussene både 10, 15 og 20 minutter under «stopp forbudt»-skilt, fyller hele gaten mellom to gangfelt, står til og med oppå gangfeltene. En gang gikk hun bort og spurte en bussjåfør om han ikke visste at det var parkering forbudt. Han var klar over det. Men hvorfor gjør han det da, spurte Magnussen. «Alle andre gjør det,» var svaret hun fikk.

– Det handler om etikk og moral. Men så lenge risikoen for å bli tatt er null komma null, vil bussene fortsette å parkere ulovlig, konstaterer Magnussen.

Et dårlig reiseprodukt?

Beboerne på Klosteret har vært i kontakt med politiet, kommunen og fylkeskommunen, men i følge Magnussen er det ingen som anser busstrafikken som et problem. Men den dagen et barn blir påkjørt, da blir det nok rabalder bemerker hun.

Magnussen mener at i tettbygde strøk som Nordnes, må det bli forbudt for turistbusser. Hun peker på at turistene som blir fraktet rundt med bussene, ikke tilfører noe som helst lokalt, ikke annet enn forurensning og farlige situasjoner.

– Jeg tenker at turistnæringen spekulerer i at det en gang blir slutt på at turistbussene får kjøre fritt omkring, og da må de tjene mest mulig penger mens det ennå er mulig.

Magnussen synes ikke det er noe fremskritt at det går hundrevis av busser i skytteltrafikk, at turistene blir busset inn til severdigheter når de ikke engang tar turen innom de lokale kafeene eller handler lokalt.

– Tenkt på gamlebyene i Roma og Venezia, der lar de ikke bussene komme forbi de gamle byggverkene. Nei, Bergen sentrum må bli for gående turister, slår Magnussen fast.

Det er Maria Udd enig i. Hun er kunstner og har bodd på Nordnes i mange år. Udd mener at politikere og reiselivsbransjen må spørre seg hvorfor turistene kommer til Bergen. Det er vel for å oppleve den idyllen Bergen kan være og selvsagt den urørte naturen? Men med det trykket som er i dag, blir dette helt borte. Turistnæringen risikerer å grave sin egen grav, ifølge Udd.

– For turistene er det ikke kjekt å komme til Bergen. De får ikke oppleve det urørte og ekte. Som det er nå, utarmer vi Bergen som reiseprodukt. Spørsmålet er hvordan vi kan balansere dette med noe som skaper opplevelser for turistene og omsetning for lokalmiljøet?

«Er dette bærekraftig?»

Udd leier selv ut rom til turister. De benytter seg av lokale tilbud og står i sterk kontrast til masseturismen som bussturistene står for. For Udd selv gir dette en annen erfaring. Hun ønsker turister velkommen til byen og vil gjerne dele bydelen sin, men ikke med en masseturisme som ikke bryr seg. Mest mulig er ikke nødvendigvis best, påpeker Udd.

Maria Udd er kunstner som har bodd mange år på Nordnes. Hun mener at busskaoset gjør Bergen til et dårlig reiseprodukt.– Er dette bærekraftig? spør hun retorisk. Hun har selv to barn og det skjærer seg i ryggmargen når hun ser den ene farlige situasjonen etter den andre som oppstår i møtet mellom barn og bussene.

– Vi må sette begrensninger på bussene som frakter turister rundt i Bergen. Noen må våge å ta en beslutning. Må det virkelig utredes at bussene gir dårlig luft eller skaper farlige situasjoner? Nei, nå må det bare gjøres noe.

Ole Warberg, direktør for Bergen Reiselivslag, mener at en må se på turistbussene i en større sammenheng og ikke minst tenke på at turistene bidrar til verdiskapning. Han er uenig med Udd og tror ikke at Bergen er blitt et dårlig reiseprodukt.

– Om det var slik at tilreisende havner i trafikkaos, at de ikke får oppleve det genuine Bergen og erfarer at de ikke er velkomne i byen, ja, da hadde vi solgt et dårlig reiseprodukt. Men slik er det ikke, hevder Warberg, som for øvrig ikke vil være med på å karakterisere trafikken fra turistbussene som et kaos.

– Vi har jobbet mye med dette, blant annet fått etablert et vaktsystem ved Fløybanen og fått oppstillingsplass for bussene ved Festningskaien. Trafikksituasjonen har aldri vært så god som i år.

En voksende strøm av tilreisende

Reiselivsdirektøren viser til at det trafikale behovet til turistnæringen er størst om sommeren, når lokalbefolkningen er bortreist og selv skaper mindre trafikktetthet. Han peker videre på at turistene ikke lenger bare kommer om sommeren, men i større grad sprer seg ut over hele året.

Warberg er enig i at det fortsatt må jobbes med å tilrettelegge for at byen skal håndtere tilreisende på en god måte, ikke minst i lys av at reiselivsnæringen forventer en fordobling av antall tilreisende i løpet av de neste ti årene. Han er klar på at det må brukes ressurser på å administrere reiselivet.

– Det er mye som det må tas tak i. Vi må se på trafikkflyten og lage nye attraksjoner slik at Bergen ikke blir et dårlig reiselivsprodukt, fastslår Warberg.

– Dette er en byoppgave som offentlige myndigheter må tilrettelegge for.

Han understreker at trafikkflyten allerede fungerer bedre. Både Bybanen og ny ringvei avlaster trafikken, og det jobbes med parkeringssituasjonen. Mye er på gang konstaterer Warberg, men det tar lang tid å endre en by som Bergen.

– Reiselivet er opptatt av å utvikle Bergen som destinasjon gjennom et trekantsamarbeid der vi har med tilreisende, reiselivsaktørene og befolkningen. Vi kan ikke utvikle en destinasjon uten at befolkningen er med oss, sier Warberg.

«Bra for byen og landet»

Ragnhild Helle Nyheim, daglige leder i Bergen Guideservice, er klar på at det ikke er mulig å stenge av Bergen sentrum for busser. Ifølge henne blir det en altfor enkelt tilnærming. Hun peker på at det finnes mennesker som ikke har mulighet til å bevege seg rundt uten å bli transportert.

– Det må være mulig å ha to tanker i hodet samtidig. Bergen må få en strategi på å løse bussproblemet, for det er et problem når bussene ikke kan finne et sted å stoppe. Men løsningen er ikke å forby turistbussene, uttaler Helle Nyheim til Samferdsel.

Bergen Guideservice tilbyr guiding i Bergen, blant annet med buss til mange av byens severdigheter. Ragnhild Helle Nyheim understreker at selskapet har masse vandreturer i Bergen. Disse blir utelukkende foreslått for mindre grupper som ikke skal utenfor sentrum.

– Vi er ikke imot bussturer, men sentrum av Bergen er best egnet til fots. Sentrum er så lite og tett at det er vanskelig å tilrettelegge for bussturister. Men det vil alltid være grupper som vil gjennom sentrum, og vi må kunne tilby dem transport, forteller Nyheim.

For Nyheim er ikke løsningen å forby turistbussene. Hun understreker at de selvsagt ikke må stå og dure på tomgang, men det må kunne være plass til at også bussturister kan få besøke Bergen. Hvis ikke ryktes det fort – og Bergen vil miste sitt renommé som turistdestinasjon.– Vi må ikke glemme at turisme er bra for byen og landet. Det er en måte å få inn penger utenfra. Men vi må tilrettelegge slik at folk kan komme seg rundt, og slik at bussene kan stopper et sted.

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS