Du er her

  • Hjem
  • /
    MENINGER
  • /
    Byrådet i Oslo svikter de kollektivreisende

Byrådet i Oslo svikter de kollektivreisende

Tiden med bred og tverrpolitisk enighet om den aller viktigste saken for oss som bor i Osloregionen er forbi. Den tok brått slutt på ettermiddagen torsdag 23. april 2020. Fire år, seks måneder og to dager etter at Raymond Johansen ble byrådsleder.

Av Nicolai Øyen Langfeldt og Eirik Lae Solberg
Langfeldt er nestleder Samferdsels- og miljøutvalget Oslo bystyre og Oslo Høyres representant i OP3-forhandlingene 2020. Solberg er nestleder Oslo Høyre og Oslo Høyres representant i OP3-forhandlingene 2012 og 2016

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Da konkluderte samferdselsminister Knut Arild Hareide med det alle som har sittet i forhandlinger om ny Oslopakke 3 siden januar egentlig har forstått en stund.

Det er rett og slett ikke reell vilje blant alle politikerne fra Oslo og Viken til å bli enige om en ny overordnet plan for samferdselsutbygging i Osloregionen. Det skyldes at byrådet i Oslo med Arbeiderpartiet i spissen har snudd, og ikke lenger står inne for det de undertegnet på for bare fire år siden.

Bred enighet, så uenighet …

Paradoksalt nok er det uenighet om bygging av veitunneler som har ført til at forhandlingene nå har brutt sammen. Det var denne enighet som brakte politikerne sammen på 80-tallet. Da vedtok et bredt og tverrpolitisk flertall å lede trafikken på E18 under Oslo, i stedet for gjennom sentrum.

I 2016, 30 år etter den første forpliktende avtalen, var det fremdeles enighet om å fortsette arbeidet med å legge trafikken i tunnel, selv om enigheten var skjør.

Etter valget i 2015 hadde MdG stilt et ultimatum. De ville trekke seg fra byrådet om det ble bygget bare én eneste meter mer E18. I juni 2016 undertegnet byrådet allikevel på at utbyggingen skulle starte, med ett forbehold. Den planlagte første etappen mellom Lysaker og Ramstadsletta skulle deles i to.

I Akershus var både Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet glade for enigheten om at byggingen kunne starte og at de store pengene skulle gå til å bygge ut kollektivtilbudet. I Oslo var MdG misfornøyd fordi de hadde lovet velgerne noe helt annet, men byrådet feiret allikevel kompromisset som en stor seier.

Det som ble vedtatt

Det er åpenbart at de oversolgte «seieren». Hva ble vedtatt?  

«For E18 Vestkorridoren er Oslo og Akershus enige om at strekningen Lysaker–Strand gjennomføres som 1. etappe av strekningen Lysaker–Drengsrud, med mål om byggestart mot slutten av 2018 i tråd med gjeldende planer.»

Merk; som første etappe. Ikke eneste etappe. Samferdselsbyråd Lan Marie Berg sa under presentasjonen av ny Oslopakke 3 i 2016 at «Vi er enige om å være uenige om resten.»

Det er ikke riktig. Det vi var uenige om var hvordan resten av utbyggingen – fra Strand til Drengsrud – helt konkret skulle gjennomføres. Ikke om den skulle bygges i det hele tatt.  

«Oslo og Akershus understreker at man på det nåværende tidspunkt, for sin del, ikke har konkludert hvordan utbyggingen av E18 Strand–Drengsrud konkret skal gjennomføres.»

At seks lokalpolitikere fra Oslo og daværende Akershus ikke var enige om hvordan den videre utbyggingen «konkret» skulle gjennomføres bør ikke overraske noen. Det viktige er at vi var enige om at det skulle bygges, og at prosjektet ikke skal føre til mer trafikk inn til Oslo fordi det skal innkreves bompenger.

En veldig dårlig idé

At politikerne skal være varsomme med å leke veiingeniører fikk vi dokumentert i januar 2017. Da hadde fagpersoner sett nærmere på konsekvensene av det skjøre kompromisset:

Å dele første etappe i to var rett og slett en veldig dårlig idé.  Hus må rives for å bygge en midlertidig vei, prosjektet blir forsinket, bussen må bruke en sykkelbro, trafikken på lokalveiene ville øke, prosjektet blir minst 200 millioner kroner dyrere og vil føre til mer støy.

Statens vegvesen foreslo derfor å bygge hele strekningen Lysaker-Ramstadsletta under ett, slik strekningen opprinnelig var planlagt. Regjeringen var enig og «understreker at det legges til grunn en utbygging fra Strand uten opphold, slik at fordyrende løsninger unngås. Regjeringen går med dette inn for en helhetlig og sammenhengende utbygging av E18.»

Stortingsflertallet, med støtte fra Arbeiderpartiet, sa seg under behandlingen av NTP 2018–2029 enige. Det er i dag bare byrådet i Oslo som fremdeles ønsker den dyre og dårlige løsningen som fagmiljøet skrotet.

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e18lysakerasker/Nyhetsarkiv/notat-om-konsekvensene-av-bygging-av-etappe-1-lysaker-strand 

Sammenbrudd i forhandlingene

Nå har dessverre Oslopakke 3-forhandlingene brutt sammen. Det skyldes i første rekke at virkeligheten har innhentet det politiske flertallet i Oslo. Det står tydeligere og tydeligere klart for dem at de har malt seg opp i et hjørne de ikke kommer ut av. Det er fordi de i 2016 oversolgte sin egen seier i forhandlingene. De har ikke stanset utbyggingen av E18 Vestkorridoren. Snarere tvert imot.

Legg til at vi snakker om et statlig veiprosjekt, i Oslos nabofylke. Vedtatt av Stortinget. I et bredt anlagt innlegg gjør samferdselsbyråd Arild Hermstad nå et ganske platt forsøk på å få samferdselsminister Knut Arild Hareide til å trosse stortingsflertallet og stanse prosjektet. Det er ikke sånn et demokratisk samfunn fungerer.

Det hele er trist. Bruddet er svært alvorlig for finansieringen og utbyggingen av store nye kollektivprosjekter som Fornebubanen og ny t-banetunnel gjennom sentrum.

Blir vi ikke enige lokalt finnes det ikke penger i kassa til å bygge de viktige kollektivprosjektene. Det er fordi statens bidrag på minst 10 milliarder kroner til å styrke kollektivtilbudet i Osloregionen ikke lenger ligger på bordet og kan ende opp i andre deler av landet.

«Det blir neppe vanskelig å finne andre som vil ha pengene som skulle gått til E18 og Fornebubanen», konkluderte samferdselsministeren tørt dagen etter at forhandlingene brøt sammen.

Høyre sier ja takk til begge deler. Samferdselsbyråden vil heller at statens penger går til å bygge ut Bybanen i Bergen enn at det bygges sykkelveier, separate kollektivfelt, lokk og tunneler på E18. Han beviser dermed at det er viktigere for byrådet å stanse E18 enn å bygge ut kollektivtilbudet.

Som ved en skjebnenes ironi kom nyheten om at klimautslippene i Oslo øker under dette byrådet omtrent samtidig med at forhandlingene brøt sammen. Dessverre vil sammenbruddet i finansieringen av kollektivtrafikken forsterke denne negative utviklingen.

Fortsatt mulig, men det haster

Dette er ikke tiden for politisk spill og billig retorikk. Det er tiden for bred enighet om å fortsette arbeidet med å ta Oslo i en miljøvennlig retning. Det gjør vi ved å fortsette med politikken som har gjort Oslo til Oslo. Det innebærer å få trafikken under bakken og bygge ut kollektivtrafikken.

Det er fortsatt mulig å redde avtalen som gjør Oslo til en grønnere og triveligere by. Men nå haster det for byrådsleder Raymond Johansen.

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS