Du er her

  • Hjem
  • /
    Enda en forsinket togavgang

En tidkrevende jernbanereform:

Enda en forsinket togavgang

Igjen viser det seg at regjeringen overvurderte sin gjennomføringsevne da den bebudet konkurranse om å få operere passasjertog på norske jernbanespor.

 

Av Samferdsel

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Denne gang er det starten for konkurransebasert trafikk på Sørlandsbanen som blir utsatt.

I desember 2016 meldte Samferdselsdepartementet at det fortsatt så for seg trafikkstart i desember 2018 for en konkurransebasert «trafikkpakke Sør», mens departementet i dag melder at denne starten er utsatt til juni 2019.

Trafikkpakke Sør omfatter persontog på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen.

Meddelelsen før jul om at timeplanen for Sørlandsbanen var uforandret, kom samtidig med en meddelelse om at start for «trafikkpakke Nord» ble utsatt et år, til desember 2019.

Trafikkpakke Nord omfatter persontog på Nordlandsbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen, Raumabanen, Rørosbanen samt fjerntrafikk på Dovrebanen.

Store ambisjoner, men …

Dagens meddelelse fra departementet om enda en utsettelse er pakket inn i en pressemelding som mer generelt tar for seg Regjeringens «store ambisjoner for norsk jernbane».

Disse ambisjonene er sterkt knyttet opp til den jernbanereformen som konkurranseutsettingen inngår i.

I pressemeldingen skriver departementet:

«Når det gjelder konkurranseutsetting av persontransporten, ønsker vi å sikre tilstrekkelig tid for tilbyderne og direktoratet til å levere tilbud, vurdere dem og forhandle med den/de mest aktuelle tilbyderne. Tidspunktet for trafikkstart for trafikkpakke sør blir derfor endret til juni 2019. Det tas sikte på å sende ut konkurransegrunnlaget i oktober/november, og at valgt operatør som tidligere forutsatt skal få ett års tid til å forberede trafikkstart.»

«Vel knapt med tid»

Pressemeldingen byr på denne uttalelsen fra samferdselsministeren, Ketil Solvik-Olsen:

«I lys av at regjeringen har brukt mer tid på å planlegge godt, blant annet for å sikre likebehandling av togtilbydere og å ivareta forhold ansatte i sektoren har pekt på (pensjonsforhold), ser vi nå at det blir vel knapt med tid til gjennomføring av konkurransen med kontraktsinngåelse i desember i år, slik at trafikkstart kan finne sted i desember 2018.  Tidspunkt for trafikkstart endres derfor til juni 2019 for trafikkpakke 1 (Sør, red.anm.).»

Departementet tilføyer at trafikkstart for pakke 2 (Nord) vil være i desember 2019, «som tidligere offentliggjort.»

I tillegg skriver departementet:

«Regjeringen vil presentere en helhetlig plan for konkurranseutsettingen de kommende årene, i statsbudsjettet for 2018. En fremdriftsplan for trafikkpakkene Sør og Nord vil bli lagt fram senest i statsbudsjettet 2018.»

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS