Du er her

  • Hjem
  • /
    Et mulig tidkrevende løft for Alnabruterminalen

Et mulig tidkrevende løft for Alnabruterminalen

LITT AV HVERT: Alnabru godsterminal i Oslo, som spiller en nøkkelrolle i godstogtrafikken, bør ifølge en ny anbefaling fra Jernbanedirektoratet videreutvikles trinnvis i de kommende 40 årene til en dobbelt så stor kapasitet som dagens.

 

Av Samferdsel

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Anbefalingen tilsier investeringer på anslagsvis 6,8 milliarder 2016-kroner.

Den er basert på en ny i rekken av utredningsrunder opp gjennom årene og ble før påske oversendt oppdragsgiver Samferdselsdepartementet.

Fagfolk i transportsektoren har fra mange år tilbake sett utvidelse og modernisering av Alnabruterminalen som avgjørende for at politiske mål om overføring av gods fra vei til bane skal kunne bli nådd.

Jernbanedirektoratet skriver på sine nettsider at den anbefalte utviklingen kan gi «gevinster i form mer rasjonell drift og økt kapasitet etter hvert som trinnene gjennomføres.»

I redegjørelsen på nettsidene heter det at «i forhold til hva som har vært fremme i debatten tidligere, er den nye anbefalingen mer beskjeden med hensyn til kostander og omfang.»

Men Paul Runnestø, seksjonsleder i direktoratet, sier: «Likevel mener vi at vi med dette forslaget setter terminalen i stand til å ta imot en stor overføring av godstrafikk fra vei til bane i tråd med rikspolitiske målsettinger.»

Direktoratet presiserer at de anbefalte investeringene kan bli samfunnsøkonomisk lønnsomme – gitt at «de kombineres med en forlengelse av krysningsspor slik at toglengder på 600 meter kan gjennomføres i tråd men ønsker fra godsselskaper og næringslivet.»

Det fremgår av anbefalingsdokumentasjonen til departementet at forlengelse av krysningsspor vil kreve store investeringer som ikke er med i anslaget for de anbefalte investeringer i selve Alnabruterminalen.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS