Du er her

  • Hjem
  • /
    Gjør Bergen sentrum bilfritt!

Planlegger foreslår:

Gjør Bergen sentrum bilfritt!

En by- og regionplanlegger slår et slag for å gjøre Bergen sentrum bilfritt. Både av miljøhensyn, for å skape et mer aktivt sentrum og for å bedre bysamfunnet generelt.

Av OTTO VON MÜNCHOW (TEKST OG ILLUSTRASJON)
Frilansjournalist, Bergen

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

I en kronikk i Bergens Tidende argumenterer Marianne Lindau Langhelle i Asplan Viak med at det er en god løsning som vil få bort biltrafikken i sentrum til det absolutt nødvendige og samtidig åpne for utbyggingen av den såkalte gåbyen. Gåbyen er allerede politisk vedtatt som delmål for videre byutvikling i Bergen.

Hun viser i kronikken til debatten om Bybane-utbygging mot Åsane i nord som byens politikere aldri synes å bli ferdig med. Debatten handler om hvorvidt Bybanen skal gå i dagen over Bryggen eller legges i tunnel – og i forlengelse av valg av bybanetrasé diskuteres det hvordan en skal få bort trafikken fra Bryggen og Torget innenfor.

For Langhelle vil et bilfritt sentrum løse utfordringen med biltrafikken over Bryggen og Torget uavhengig av hva som skjer med Bybanen. Som hun peker på i Bergens Tidende, vil det grunnleggende problemet være at når trafikken flyttes bort fra Bryggen og Torget, overføres trafikkbelastningen til Øvregaten, to kvartaler opp fra Bryggen.

Alt er i gangavstand

Langhelles argumentasjon: Hvis en gjør sentrum bilfritt, tvinges trafikken til å gå helt utenom sentrum, via dagens Fløyfjelltunnel. Og ved å beholde eksisterende parkeringsanlegg rundt sentrum, vil det fortsatt være god tilgang til sentrumskjernen. Men det siste stykket da til fots, på sykkel eller med kollektivtransport.

«Det blir de gående, syklende og kollektivreisende som får benytte seg av korteste rute gjennom sentrum, i et middelaldersentrum som i sin tid tross alt også ble bygget i gangavstander.»

I kronikken erkjenner Langhelle at det fortsatt må være mulig å komme til med varetransport. Den ser hun for seg kan skje på dagtid, på tidspunkt der den ikke kommer i konflikt med gående. Også funksjonshemmede har behov for å bli kjørt til sentrum, påpeker hun.

Samtidig er Langhelle veldig klar på at dagens turistbusser, som i høysesongen til dels skaper kaos i sentrum, må ut av sentrum på lik linje med annen trafikk. Disse bussene utgjør ikke grunnlaget for turismen i byen – selv om det kan virke slik hvis en lytter til turistnæringen, ifølge Langhelle.

Fakta på bordet

Mer av Langhelles argumentasjon: Et bilfritt sentrum vil bidra til å skape mer attraktive byrom og uteområder. Det vil bedre konkurranseforholdet mellom gående og syklende kontra biler, og gi plass til andre aktiviteter. Ikke minst vil et bilfritt sentrum være et viktig skritt mot et bysamfunn som tilpasser seg klimautfordringene.

«Den bilfrie sonen lar oss også bygge et superbt sykkelnett, i det som til nå har vært en gordisk sykkelknute,» skriver Langhelle i kronikken.

Fremtidens by handler om miljø, og det handler om luftkvalitet. Da blir kollektivtransport kjempeviktig. Og ikke minst må det satses på gående og syklende. Det finnes allerede byer der et bilfritt sentrum fungerer og har bidratt til å bedre bysamfunnet. Freiburg i Tyskland er et slikt eksempel. Det er en by med store bilfrie områder.

Bergen må se på mulighetene

Målet med kronikken er å starte en debatt og i neste omgang forhåpentligvis lede frem til en faktabasert utredning av mulighetene i Bergen. Ikke minst i forhold til den såkalte bymiljøtunnelen. Den er blitt lansert som en løsning for å fjerne trafikken over Bryggen og Torget.

Bymiljøtunnelen er kostnadsberegnet til fire milliarder kroner, og i kronikken peker Langhelle på at den er basert på gammeldags logikk der bilene skulle frem. Dersom sentrum gjøres bilfritt, er det ikke nødvendig å bygge bymiljøtunnelen.

«I dagens byplanlegging er ikke lenger bilen i fokus, men de gående. En grunnleggende sannhet vi også må forholde oss til, er at mer bilvei avler mer biltrafikk. Dermed synes to til fire milliarder kroner på en ny biltunnel gjennom Bergen sentrum fullstendig kontraproduktivt, og farlig nært sløseri med fellesskapets midler.»

Før Bergen sentrum kan bli bilfritt, må et par utfordringer avklares. Den største er Fløyfjelltunnelen, når den må stenges for eksempel på grunn av vedlikehold eller en trafikkulykke. Dagens dobbeltunnel er ikke bred nok til at trafikken begge veier kan omdirigeres gjennom ett tunnelløp.

Kostbar oppgradering

Prosjektdirektør Kjartan J. Hove i Statens vegvesen sier til Samferdsel at en oppgradering av Fløyfjelltunnelen vil koste. Han anslår at det er snakk om et sted mellom 300 og 400 millioner kroner basert på krav etter tunneloppgraderingsforskriften.

Han slår også fast at arbeid i Fløyfjelltunnelen vil være utfordrende med tanke på trafikkavvikling, natt- og skiftarbeid og nærmiljøet. Han legger til at Statens vegvesen har en del erfaring på tilsvarende arbeid som en vil basere seg på ved planlegging av denne tunnelen.

– Fløyfjelltunnelen er på oversikten i forhold til tiltak, og Statens vegvesen i region vest har nær kontakt med Vegdirektoratet på både utrustning og prioritet på gjennomføring og økonomi. Så langt har vi ikke endelig landet, sier Hove.

MDG: Vil stenge sentrum

De politiske partier i Bergen har ulike tilnærminger til hva som skal til for å løse trafikkproblemene i byens sentrum. Deres uttalte politiske mål følger stort kjente baner.

Miljøpartiet de grønne har allerede foreslått å stenge sentrumskjernen. Derfor er det ikke uventet at Øystein Bønes, bystyrerepresentant og medlem av komité for miljø og byutvikling for MDG, stiller seg positiv til innspillet.

– Vi har stor tro på dette konseptet. Det vil bety mye for bo- og livskvaliteten i sentrum, i tillegg til at det vil begrense trafikken. Forhåpentligvis vil det kunne få flere til å bo i sentrum, sier Bønes til Samferdsel.

Et bilfritt sentrum er viktig for MDG. Partiet har i disse dager blitt enig med tre andre partier om å danne et nytt byråd i Bergen. MDG vil ta med seg ambisjonen om et bilfritt sentrum inn i forhandlingene om byrådsplattformen, men Bønes kan ikke si noe mer om hva som vil bli vektlagt.

– Et bilfritt sentrum er noe vi ønsker å få til på lang sikt. Om det kan skje innenfor de første fire årene, er for tidlig å si noe om.

Bønes bemerker at MDG er klar over utfordringene med Fløyfjelltunnelen. Politikerne må be Statens vegvesen om å utrede en oppgradering av tunnelen. Slik han ser det, vil muligheten for å kunne benytte ett løp for trafikkavvikling i begge retninger være en premiss for å stenge sentrum.

Høyre: Fortsatt behov for biler

Høyre vil bygge bymiljøtunnelen, men tror ikke på å stenge sentrum for trafikk. Norvald Bjarne Visne, medlem av komité for miljø og utvikling for Høyre i Bergen kommune, sier at partiet forholder seg til den faktiske situasjonen.

– Det vil også i fremtiden være behov for biler i Bergen. Byen har ikke forutsetninger for å komme over ti prosent syklende og gående, bemerker Visnes og gjør et poeng av at fremtidens biler vil være utslippsfrie.

Han peker på at i 20 år har bymiljøtunnelen vært løsningen for å få bort bilene fra sentrum. Alle ønsker en bilfri by, men for ham og Høyre er løsningen ikke å stenge sentrum.

– Vi ønsker tunnel, basert på anbefalinger fra faglig hold. Statens vegvesen sier at tunnel er eneste måte å få bilene ut av sentrum. Konklusjonen til veimyndighetene er at byen ikke kan bli bilfri uten bymiljøtunnelen.

AP: Positiv til tanken, men …

Byråd for byutvikling, Bjarne Aakervik (Ap) synes Langhelles idé er interessant, men ønsker flere alternativer på bordet for å kunne vedta det som er best for bergenserne totalt sett. Han er klar på at tiden har løpt fra bymiljøtunnelen. Istedenfor har byrådet satset på en forlengelse av Fløyfjelltunnelen.

– I disse dager gjennomfører vi et viktig prøveprosjekt med «bilfri bydel Møhlenpris» som vi håper gir oss gode erfaringer og læringspunkter. Slik jeg ser det, er det helt naturlig å utvide denne tankegangen slik at flere bydeler i sentrum blir mest mulig bilfrie.

Bakervik legger til at flere tiltak er nødvendige i Bergen: Gode og sammenhengende sykkelstamveier, flere gatetun, flere bysykler, flere bilfrie bydeler, flere sykkelhangarer der folk kan parkere trygt og tørt. For byråden handler det om å skape steder i byen som er trivelig for folk, heller enn at gatene bare er oppbevaringsplass for en bilpark.

Byråden støtter et ønske om å utrede mulighetene og alternativene. For ham vil en utredning være et naturlig grep.

– Å gjøre sentrum bilfritt er en stor og viktig oppgave, som det ville vært helt uansvarlig å gjennomføre uten god kunnskap i bunn, påpeker han.

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS