Du er her

  • Hjem
  • /
    MENINGER
  • /
    Ikke fullt så feil, dette klimaregnskapet vårt

Ikke fullt så feil, dette klimaregnskapet vårt

Tusen takk, Erling Sæther, for et saklig og interessant innlegg i Samferdsel 08.08.2018. Det gleder oss å se at forskningen vår blir lagt merke til – og skaper debatt. Det holder oss skjerpet. Når det er sagt, er vi naturligvis ikke enig i kritikken din. Videre følger noen årsaker til dette.

Av Elise Caspersen og Tale Ørving
Forskere, Transportøkonomisk institutt (TØI)

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Aller først vil vi påpeke at formålet med rapport 1622/2018 er å bidra til økt kunnskap om miljøavtrykket fra næringstrafikk på Oslo kommunes område.

Grunnen til dette er at oppdragsgiver ønsket informasjon om aktører, volumer og aktivitet i segmentene vare- og nyttetransport innenfor Oslos kommunegrenser. Informasjonen var blant annet ment å inngå i beslutningsgrunnlaget for videre arbeid med utforming av tiltak og virkemidler rettet mot næringstrafikken i Oslo kommune.

Rapporten tar altså kun for seg miljøkonsekvenser av kjøring med vare- og servicebiler innenfor Oslos kommunegrenser. Vi har ikke forsøkt å beregne utslipp fra kjøring med alle gods- og varebiler registrert i Oslo, ei heller utslipp i andre kommuner fra næringstrafikk generert i Oslo kommune.

Våre beregningsmetoder er dessuten ikke helt ulike. Du foreslår å beregne utslippstall basert på utslippsdata fra HBEFA multiplisert med bilbestanden i det aktuelle området. Metoden legger til grunn at all kjøring med biler registrert i Oslo gjøres i Oslo. Biler som kjører i Oslo, men er registrert andre steder utelates.

Vi mener det er rettferdig at beregningene i oppdraget fokuserer på kjøring i Oslo, uavhengig av hvor bilen er registrert. Derfor ble utslippstallene beregnet basert på utslippsdata fra HBEFA multiplisert med kjøring i det aktuelle området.

Metoden vi har brukt tar altså hensyn til hvor kjøring finner sted, og den bruker mer detaljerte utslippstall enn du foreslår. Sistnevnte fordi TØI har tilgang til HBEFA-databasen og kan hente ut detaljerte tall for bykjøring med den norske bilparken.

Du påpeker også at tallene inneholder usikkerhet. Dette er riktig og noe vi har påpekt i rapporten. Rapporten presiserer også at metoden for beregning av kjørte kilometer gjør at vi trolig undervurderer utslippsberegningene noe. Til sammenlikning viser tall fra SSB og Oslos klimabudsjett at klimagassutslippene fra lastebiler i 2015 var 142 200 tonn CO2-ekvivalenter. Disse tallene kan neppe sies å tale for eller imot noen av metodene som diskuteres her.

Mangel på perfekte data bør ikke hindre muligheten for å få fram relevant informasjon. Vår vurdering er at tilgjengelig datagrunnlag var tilstrekkelig til å gjøre analysen. Dessuten baserer vi oss i stor grad på gjennomsnittstall, som du bekrefter at stemmer overens med erfaringstall fra bransjen.

Vi er derimot enig med deg i at vår metode ville vært unødvendig komplisert for beregninger av nasjonale utslippstall. Problemstillingene oppfattes dog ikke som direkte sammenliknbare, da informasjon om næringstransport og -trafikk nasjonalt er lettere tilgjengelig enn tilsvarende informasjon for de enkelte byområder.

Som vi har argumentert for over, mener vi at det til vårt formål er riktig å forholde oss til kjøring som gjøres i Oslo kommune, og at rapport 1622/2018 gir et rimelig kunnskapsgrunnlag for næringstrafikk innenfor Oslos kommunegrenser.

Du foreslår å beregne utslippene for biler registrert i Oslo uavhengig av hvor de kjører – det er ikke relevant for problemstillingen i rapporten.

 

Referanser:

Caspersen, E. og Ørving, T. (2018). Kunnskapsgrunnlag for mer klimavennlig næringstrafikk i Oslo. TØI-rapport 1622/2018.

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS