Du er her

  • Hjem
  • /
    Norge vinner trafikksikkerhetspris

Norge vinner trafikksikkerhetspris

Norge er i år vinner av den europeiske trafikksikkerhetsprisen ”Road Safety PIN Award for Outstanding Progress in Road Safety”, som i dag vil bli mottatt i Brussel av statssekretær Tom Cato Karlsen, melder Samferdselsdepartementet.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Bak prisen står The European Transport Safety Council (ETSC), en uavhengig trafikksikkerhetsorganisasjon.

Prisen går ifølge departementet til Norge for ”for eksemplarisk framgang i reduksjon av trafikkdrepte mellom 2001 og 2015.”

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier at ”Dette er en pris jeg vil tilegne alle aktørene som gjennom en årrekke har arbeidet utrettelig og målrettet for å gjøre norske veier til de tryggeste i verden. Også trafikantene fortjener en stor del av æren.”

I sin begrunnelse viser ETSC til at antallet drepte på norske veier er redusert med 57 prosent siden 2001, fra 275 omkomne i 2001 til 117 i 2015.

I perioden 2010–2015 ble antallet trafikkdrepte redusert med 44 prosent, og fra 2014 til rekordåret 2015 var reduksjonen på 20 prosent.

Norge fører an

Norge leder også an i utviklingen dersom man ser på trafikkdreptes andel av befolkningen: Andelen gikk ned fra 43 trafikkdrepte per million innbyggere i 2010 til 23 i 2015, ifølge departementet den laveste andelen i verden.

Blant det ETSC viser til i forbindelse med prisen, trekker departementet frem disse punktene:

  • Nasjonal transportplan 2010–2019, implementering av nullvisjonen og fastsettelse av etappemål om å halvere antall drepte og hardt skadde til maksimalt 500 drepte og hardt skadde i veitrafikken innen 2024
  • Utarbeidelsen av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2014–2017
  • Involveringen av et bredt spekter av organisasjoner i trafikksikkerhetsarbeidet
  • En forsknings- og kunnskapsbasert tilnærming gjennom dybdeanalyser av alle dødsulykker, TØIs "Trafikksikkerhetshåndboken", Statens vegvesens forsknings- og utviklingsprogram Bedre sikkerhet i trafikken – BEST samt evaluering av gjennomførte tiltak
  • Nye fartsgrensekriterier for høytrafikkerte veier og veier med alvorlige ulykker
  • Infrastrukturtiltak for å redusere møteulykker gjennom bygging av motorveier og midtdelere, redusere alvorlighetsgraden av utforkjøringsulykker ved utbedring av sideterreng, samt beskytte gående og syklende gjennom trygge overganger og sykkelveier

Innsatsen fortsetter

Samferdselsminister Solvik Olsen poengterer at departementet for tiden utarbeider en stortingsmelding om trafikksikkerhet på vei for ytterligere å forbedre samordning mellom aktørene innen trafikksikkerhetsarbeidet.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS