Du er her

  • Hjem
  • /
    MENINGER
  • /
    Norsk-svensk dobbeltspor åpner nye muligheter

Norsk-svensk dobbeltspor åpner nye muligheter

Raske togforbindelser mellom hovedsteder som ligger nær hverandre er en selvfølge i de fleste land, men dessverre ikke i Norden. 

Av Gustav Hemming og Solveig Schytz
Hemming, Centerpartiet, er regionplanneringslandstingsråd i Stockholms län, Schytz er gruppeleder for Venstre/leder for hovedutvalg for samferdsel i Akershus

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Det vil vi endre ved å bygge dobbeltspor hele veien mellom Stockholm og Oslo. Slik kan vi styrke Sveriges og Norges konkurransekraft, øke boligbyggingen og skape nye arbeidsplasser og pendlermuligheter i flere deler av begge land.

Sverige og Norge har hatt sterke bånd gjennom flere hundre år. Det vil vi bygge videre på gjennom en ny forbindelse mellom landene. Det norske arbeidsmarkedet er avhengig av mennesker som pendler over grensen.

I 2013 pendlet 31 000 daglig fra Sverige til Norge for å arbeide. Dette er flere enn de som pendler mellom København og Malmö. I tillegg er Norge Sveriges største handelspartner. I fjor ble det eksportert varer for 124 milliarder svenske kroner.

Derfor er det ikke rart at antall reiser mellom Sverige og Norge stadig øker. Til tross for dette finnes det fortsatt ikke raske, smidige og miljøvennlige reisemåter. Hvert år foretas det 1,4 millioner flyreiser mellom hovedstedene våre, mens bare 300 000 velger tog. Ganske enkelt fordi manglende dobbeltspor gjør at togreisen tar for lang tid til å være en attraktiv reisemåte. 

I tillegg til hovedstadsregionene er det mange mellomstore byer som er vekstmotorer. Langs strekningen mellom Stockholm og Oslo ligger blant andre Karlstad, Örebro, Västerås, Eskilstuna og Enköping.

Alle disse byene kan bli en del av arbeidsmarkedsregionene, innbyrdes og i hovedstedene. Totalt 3,5 millioner mennesker ville kunne reise med tog til jobb, studier og nye hjem.

Sverige og Norge står overfor store behov og utfordringer med å omstille transportsektoren til å bli klimanøytral og samtidig legge til rette for befolkningsvekst. Enda mer akutt er trengselen og kapasitetsmangelen vi har i jernbanenettet i dag. Det påvirker både godstransport og persontrafikk.

Med fullt utbygd dobbeltspor mellom Oslo og Stockholm, vil toget bli et konkurransedyktig alternativ til fly mellom hovedstedene, og arbeids- og dagpendling vil vært mulig på flere av delstrekningene.

Det vil skape større arbeidsmarkeder i Sverige og i Norge, gi store verdiøkninger og mer boligbygging på strekningen og øke utvekslingen med våre lands viktigste handelspartner.

Flere regioner og kommuner jobber med dette ambisiøse prosjektet i dag, men for å få det gjennomført, må det opp på et statlig nivå. Ifølge Privata Infrastrukturkommissionen vil investeringen i dobbeltspor koste opp mot 5,2 milliarder euro. Det er en høy sum, men i infrastruktursammenheng er den mindre enn mange andre foreslåtte investeringer.

Den ville også være samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk lønnsom allerede på 15 års sikt, med en nytte på hele 67 milliarder svenske kroner. Det er ingen grunn til å ikke jobbe for å sikre rask framdrift for en slik utbygging. 

Stockholms- og Oslo-regionen er verdensledende på flere områder. Men vi er samtidig humler som flyr: To små byer, sett i internasjonal målestokk, plassert i periferien.

Derfor må vi benytte hver mulighet vi har til å styrke vår konkurransekraft mot omverdenen. Om vi kan øke utvekslingen mellom byene, øker vi både verdiskapingen og relasjonen mellom byene og landene våre. En moderne jernbane vil oppfylle akkurat dette. 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS