Du er her

  • Hjem
  • /
    MENINGER
  • /
    Veiprising – oppskrift for mindre belastende biltrafikk

Veiprising – oppskrift for mindre belastende biltrafikk

Veiprising betyr at trafikantene må betale en avgift som, så langt det er mulig, samsvarer med den ulempen den enkelte trafikant skaper for andre trafikanter og for andre samfunnsmedlemmer mer generelt.

Av Lasse Fridstrøm
Forsker I, Transportøkonomisk institutt (TØI)

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Einar Spurkeland advarer i Samferdsel 7.1.2019 mot innføring av allmenn veiprising og hevder at «Veiprising vil føre til at alle bilbrukere møter samme avgiftssystem uansett hvor de ferdes, uavhengig av om trafikken skaper kø og andre eksterne kostnader.»

Men veiprising innebærer nettopp at bilbrukerne må betale for de eksterne kostnadene de gir opphav til. Som påpekt i min artikkel i Samferdsel 13.12.2017 (se Fig. 1) er den aller viktigste kostnaden kø og forsinkelser.

Veiprising vil, i sterk kontrast til hva Spurkeland hevder, og i sterk kontrast til dagens avgiftssystem, nettopp innebære at købilistene må betale høyere avgifter enn noen andre.

Avgiftene vil være særlig høye på de tider av døgnet og på de deler av veinettet der framkommeligheten er dårlig. Dette vil føre til at framkommeligheten slett ikke blir så dårlig som vi før har vært vant til – et hovedpoeng med veiprisingen.   

Det er selvfølgelig mulig å tenke seg en kastrert type avgiftssystem, som ikke tar høyde for forsinkelseskostnadene. Hvis dette blir resultatet, har Spurkeland fått rett.

Men i så fall vil innføring av satellittbasert prising ikke være umaken verd. Vi trenger ingen ny evnukk på bilavgiftsområdet. 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS