Du er her

  • Hjem
  • /
    2008
  • /
    Nr 5
  • /
    Konflikten transport-klima under lupen i Leipzig: De vil så gjerne - men kan de?

Konflikten transport-klima under lupen i Leipzig: De vil så gjerne - men kan de?

Tysklands forbundskansler Angela Merkel talte varmt for en flydrivstoffbesparende nyorganisering av europeisk luftfart da hun i mai opptrådte under en internasjonal konferanse om konflikten mellom transport og klima

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Av Flemming Dahl

Merkels utspill til fordel for en virkeliggjøring av den lenge påtenkte ”Single European Sky”, på norsk ”Ett europeisk luftrom”, fremsto som et av de mest håndfaste utspillene under konferansen.

Den fant sted 28. – 30. mai i den østtyske byen Leipzig, i regi av International Transport Forum (ITF).

Transport-toppmøte
Dette nyskapte forumet er underlagt OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling). Det ønsker å bli regnet som verdens møtested nummer én for transportministre, industrifolk, forskere, organisasjonsfolk og andre med interesser innen den globale transportsektoren.

Leipzig-dagene bød på et haglskur av tanker fra ulike hold om hva som i transportsammenheng kan gjøres for å håndtere klimaforandringene, som i manges øyne er menneskehetens største utfordring i dette århundre.

Men spørsmålet etter konferansen er – både hva Merkels utspill og andre utspill angår – i hvilken grad den vil bli fulgt opp med handlinger, og i sum hva menneskeheten i tiårene fremover vil oppnå i retning av å begrense, for ikke å si stanse, den urovekkende klimautviklingen.

FNs advarende pekefinger
Yvo de Boer, nøkkelmann i FN-systemet i kampen mot klimaforandringene, var blant de tunge navnene på deltagerlisten. Han tegnet et delbilde av konflikten transport-klima da han viste til at klimagasser fra transportsektoren i industrilandene alene ventelig vil være økt med vel 30 prosent innen 2010 målt mot et utgangspunkt i 1990.

- Alle de nåværende tendenser innen transport er stikk i strid med hva vitenskapen sier vi må oppnå, sa de Boer, som mente at politikere hittil langt fra har gjort hva de burde for å legge til rette for en mindre klimafiendtlig transport.

De Boer ba krefter innen transportsektoren bidra til å forme den internasjonale klimaavtalen som ventes komme på plass i København i slutten av 2009.

- Dere har et valg. Spørsmålet er om dere som interessehavere innen transport er villige til proaktivt å forme København-avtalen, eller om dere vil oppleve at det er den som former deres egen politikk, sa han.

Fem på tolv – eller fem over…
Wolfgang Tiefensee, Tysklands transportminister, sa at klokken ”er fem på tolv” hva angår tiltak mot klimaforandringene. I korridorene - blant de i alt rundt 900 konferansedeltagerne - var det noen som spøkefullt spurte sine sidemenn om Tiefensee hadde ment å si, eller burde ha sagt, at klokken ”er fem over tolv.”

Tiefensee var blant dem som ville ha diskusjoner for å finne løsninger for bedre transporteffektivitet innen både luftfart, skipsfart og bakketrafikk.

Men da Samferdsel spurte ham om Tyskland kunne tenkes å ville innføre en permanent maskimalfartsgrense på sine motorveier, med tanke på drivstoffsparing i tillegg til på sikkerhet, var han lite diskusjonsvillig og viste til at ”alle land går sine egne veier”.

At konferansen var preget av mange baller som kom opp i luften uten å bli hentet kontrollert ned igjen, var i tråd med ITFs utsagn på forhånd om at konferansen ikke skulle fatte vedtak. Nettopp dette kan være forklaringen på at den ikke oppnådde noen stor oppmerksomhet i verdenspressen, som foretrekker konkrete nyheter fremfor flyvende tanker.

En norsk idé blant de mange
Blant tankene, hva enten de var nye eller gamle, som kom opp i luften:

·       Liv Signe Navarsete, Norges samferdselsminister, stilte seg undrende til at så mye mat transporteres over lange avstander i verden. Hun antydet at et bidrag til å få ned utslippene fra transportsektoren kunne ligge i at de enkelte land satset mer på å bli selvforsynte med mat.

·       Thomas Enders, sjefen i den europeiske flyprodusenten Airbus, pekte på hvordan nye generasjoner fly bruker stadig mindre drivstoff pr. transportert enhet og kilometer som følge av ny motorteknologi, nye materialer og ny design. Han understreket at luftfarten kan bli mindre miljøfiendtlige også gjennom bruk av alternative drivstoff og en effektivisert trafikkavvikling, ikke minst ved en virkeliggjøring av ”Single European Sky”.

·       Thierry Morin, sjef i bilutstyrsleverandøren Valeo, belyste hvordan biler kan spare drivstoff ved å bli forsynt med et system som sørger for at motoren stanser i sekunder når bilen står stille, for å bli satt i gang igjen når bilen skal kjøre videre. Morin bor i Paris og var for øvrig begeistret over å se hvordan sykkelen der, som i mange andre byer, har fått en ny oppblomstring.

Mange mulige bidrag…
Fra ulike andre hold ble det eksempelvis trukket frem hvordan mye kan oppnås…

·       … ved at private og profesjonelle sjåfører – samt lokomotivførere, skipsførere og flyvere – vektlegger økonomisk kjøring;

·       … ved at det tenkes mer helhetlig i byplanlegging, eksempelvis slik at parkeringsrestriksjoner ikke fører til unødvendig  kjøring på jakt etter parkeringsplasser;

·       … ved at mange lands drivstoffsubsidiering blir avviklet;

·       … ved at luftfart og skipsfart blir innlemmet i klimagassbekjempende avgiftssystemer;

·       … ved at satsingen på forskning og utvikling blir styrket;

·       … ved at jernbane, innenlandske vannveier og regional skipsfart blir anvendt mer effektivt.

Årlige samlinger i Leipzig
ITF er en videreføring av det som inntil nylig ble kalt European Conference of Ministers of Transport. Planen er at forrige måneds ITF-konferanse i Leipzig skal etterfølges av nye årlige konferanser samme sted, hver gang med et transporttema av strategisk betydning for verden.

Landene bak ITF er de samme som deltar i OECD og i tillegg mange i Sentral- og Øst-Europa. Dessuten er Brasil, India og Kina invitert til å bli med i ITF.   

Utålmodig luftfart 
Luftfartsfolk er blant dem som må tåle mest kritikk for bidrag til klimaforandringene og er trolig blant dem som, selv om det ikke er gitt at det blir fortgang i saken, setter pris på forbundskansler Merkels utspill om ”Single European Sky.”

Flyselskaper, ikke minst tyske Lufthansa, har i årevis snakket om hvor mye tid i luften – og dermed drivstoff og drivstoffutgifter og klimagassutslipp – som kan spares den dagen en ”Single European Sky” innebærer at fly over Europa kan fly mindre sikk-sakk-preget og enn i dag og sirkle mindre nær flyplasser i påvente av grønt lys for landing.

De har ristet på hodet over at europeiske politikere – i en tid da grensebommer på bakken for lengst er revet ned – ikke har fjernet nasjonale barrierer i luften, noe som til dels er blitt forklart med at politikere finner det vanskelig å se bort fra nasjonale militære hensyn og fra hensynet til nasjonale arbeidsplasser knyttet til flytrafikk-kontroll. (Om ”Single European Sky, se også side 22.)

Tro på å lykkes…
Fem tolv eller fem over… nyskapte ITFs konferanse i Leipzig var iallfall et forsøk på å samle og inspirere sentrale krefter i kampen mot klimaforandringene.

Lasse Fridstrøm, sjefen i Transportøkonomisk institutt (TØI) og en av de få deltagerne fra Norge under konferansen, sa til Samferdsel:

 - Forumet er et forsøk på å løfte samferdsel høyere opp på den internasjonale politiske agendaen. Det utgjør en nytt viktig bindeledd mellom fag og politikk og åpner en kanal der fagfolk kan formidle råd til politikere på høyt internasjonalt nivå.

 Presidenten i ITF, Finlands transportminister Anu Vehviläinen, mener at menneskeheten vil være i fare hvis den ikke iverksetter nødvendige tiltak mot klimaforandringene, og på spørsmål om hun har tro på at menneskeheten vil lykkes med slike tiltak, svarer hun:

- Ja, jeg må tro det, og jeg tror det.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS