Du er her

Koronaen – hva nå med samferdselen?

HVA NÅ? Mens verden fortsatt plages hardt av koronaen, snakker folk om en annerledes tid – ikke minst innen samferdselen – også etter at verden måtte være kommet noenlunde til hektene igjen. Hvordan bør samferdselssektoren videreutvikles med dette for øye? Samferdsel inviterer til utveksling av tanker, ideer, meninger …

Av FLEMMING DAHL
Redaktør, Samferdsel

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

I hvilken grad vil folk reise som før – med bil, fly, buss, skip, tog, ferge, metro, sykkel …?

Vil folk i større grad arbeide i hjemmekontor, eksempelvis med den følge at rushtrafikk og dermed behovet for kollektivtransporttilbud blir redusert?

Hvis mange, for å holde avstand til andre, velger bil fremfor kollektivtransport, vil det drive frem mer veibygging?

Hvordan vil økonomien, og dermed for eksempel omfanget av vare- og godstransporten, utvikle seg?

Vil en eventuell trangere økonomi gi redusert satsing innen samferdselssektoren – eller styrket satsing med utgangspunkt i politiske ønsker om å få fart på økonomien ved å pøse penger inn i samferdselen?

Hva med cruisefarten og turismen generelt?

Vil koronaen sette ny fart i det grønne skiftet, eller vil klimahensynene snarere komme mer i bakleksa?

Spørsmålene tårner seg opp. Her er mye å gripe fatt i, internasjonalt som i Norge.

Spørsmålene leder frem til et overordnet spørsmål: Hvordan bør og kan samferdselssektoren – internasjonalt og i Norge – videreutvikles i årene fremover?

Korona – og en ny Nasjonal transportplan

Koronaen har slått til i en tid da politikere og mange andre her i Norge forbereder en ny Nasjonal transportplan (NTP) for årene 2022–2033, som regjeringen ifølge fortsatt gjeldende timeplan skal legge frem for Stortinget våren 2021.

Det går an å gjøre seg den tanke at den bebudede NTP-en vil bli seende annerledes ut enn den ville gjort hvis ikke koronaen hadde slått til – og den tanke at timeplanen for NTP-en kan bli forandret.

Samferdsel inviterer …

Med dette inviterer Samferdsel folk fra nord, sør, øst og vest til å skrive innspill om hva som i koronautbruddets kjølvann kan og bør skje innen samferdselssektoren.

Vi foreslår at det enkelte innspill får en lengde på 3000–6000 anslag inklusive mellomrom, tilsvarende grovt anslått 500–1000 ord. Men det er lov å skrive både kortere og lengre.

For å komme i gang, har vi allerede invitert et lite antall personer til å skrive innlegg. Vi vil publisere det første av dem i morgen.

Vær velkommen til å sende innspill – til fda@toi.no eller samferdsel@toi.no 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS