Du er her

  • Hjem
  • /
    MENINGER
  • /
    Derfor legges Samferdsel ned som uavhengig nettsted

Derfor legges Samferdsel ned som uavhengig nettsted

Samferdsel legges fra 1. juni 2021 ned som uavhengig nettsted for samferdselssektoren. Årsaken er manglende finansiering. Nettstedet vil bli videreført som en kanal for publisering av forskning fra TØI tett koplet til TØIs internettsider toi.no. 

Av Harald Aas
Kommunikasjonssjef Transportøkonomisk institutt og tidligere redaktør av Samferdsel

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Dette betyr at det fortsatt blir mye lesverdig stoff å finne på nettstedet, men nyhetsnotiser, debatt- og fagartikler fra andre forskningsmiljøer vil forsvinne.

TØI beklager dette, men utviklingen de senere årene har gjort at det er blitt stadig vanskeligere å finansiere driften av Samferdsel som uavhengig tidsskrift. 

Skjebnen til Samferdsel er med dette en del av en trend som har rammet mange uavhengige tidsskrifter de senere årene.

60 år gamle røtter

Ifølge arkivet er det i år 60 år siden tidsskriftet ble opprettet av Samferdselsdepartementet for å spre fagstoff og samferdselsforskning. Den gang var det stensilering og etter hver trykk i sort hvitt som var løsningen.

TØI overtok etter hvert ansvaret, og tidlig på 1990-tallet ble det formalisert at bladet skulle redigeres etter redaktørplakaten som et uavhengig tidsskrift.

På den tiden var det et redaksjonsråd med medlemmer fra de ulike samferdselsetatene. Etatene bidro også med finansiell støtte til utgivelsen, slik at dette var et spleiselag. 

Men alt har sin tid. Samferdselsetatene har etter hvert blitt omorganisert og fått mindre interesse for å støtte forskningsformidling og samferdselsdebatt. Med internett er også muligheten for å publisere og formidle blitt helt endret.

Da Statens vegvesen trakk sitt bidrag for en del år siden, ble papirversjonen nedlagt og Samferdsel ble et nettsted. Samferdselsdepartementet har opprettholdt en liten støtte, men dette er nå ikke nok til å forsvare en utgivelse etter redaktørplakaten.

Med TØI i fokus

TØI vil fortsatt satse sterkt på forskningsformidling, men da konsentrert om stoff fra eget institutt. Artikler fra våre forskere blir fortsatt å finne på nettstedet Samferdsel. Der vil også gamle artikler være tilgjengelige. 

Vi håper og tror at forskere fra andre forskningsinstitutt som har vært flittige bidragsytere i bladet, vil finne andre kanaler for publisering og også at samferdselsdebatten vil finne et nytt hjem.

Samfunnet trenger både samferdselsforskning og forskere som ytrer seg og deltar i den offentlige debatt. 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS