Du er her

Samferdsel stenger sin hittil vidåpne dør

NYHET: Samferdsel skal leve videre, men snart ikke lenger i den fasong fagpublikasjonen i årevis har hatt – som et forum for samferdselsrelaterte fagartikler og meningsytringer levert fra ulike miljøer. 

Av Flemming Dahl
Redaktør, Samferdsel

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Dette er i dag blitt bestemt av ledelsen i Transportøkonomisk institutt (TØI), som er utgiver av Samferdsel.

TØI-ledelsen har meddelt Samferdsels redaktør at publikasjonen skal snevres inn til i hovedsak å løfte frem stoff skrevet av TØI-forskere.

Det er altså snakk om en rendyrking av TØI, ved at en hittil vidåpen Samferdsel-dør for stoff fra andre hold blir stengt. 

Forklaringen fra TØI-ledelsen går på et behov for økonomisk opprydning samt en ambisjon om å styrke formidlingen av forskningsstoff fra TØI.

En fremtid uten Redaktørplakaten

Dette innebærer at Samferdsel ikke lenger skal være redigert etter Redaktørplakaten, den som tilsier at en redaktør ikke har en utgiver hengende over skuldrene for å si ja eller nei til det redaktøren til enhver tid er i ferd med å publisere.

Redaktøren har invitert TØI-ledelsen til med egne ord å redegjøre, her i Samferdsels spalter, for dagens beslutning. Ledelsen har signalisert at den en av de nærmeste dagene vil levere en slik redegjørelse.

Samferdsel har røtter som er godt over et halvt hundre år gamle. Inntil for vel fem år siden utkom publikasjonen som et papirtidsskrift, senere er den utkommet som et rent nettsted – samferdsel.toi.no – der innholdet er blitt løpende fornyet.

Tidligere bidro enkelte krefter foruten TØI til finansieringen av Samferdsel, i den senere tid har TØI stått alene om finansieringen. 

Samferdsel har sett det som sin hovedoppgave å spre samferdselsrelatert fagstoff, ikke minst forskningsresultater, samt samferdselsrelaterte meningsytringer, men har i tillegg publisert journalistskrevet samferdselsstoff.

Et springbrett ut i storsamfunnet

Samferdsels lesere, hvorav mange abonnerer på publikasjonens nyhetsbrev, er gjerne folk som i arbeids medfør eller privat er spesielt interessert i samferdselssektoren. De sitter i all hovedsak rundt om i Norge, et mindre antall i andre land. 

Stoff fra Samferdsel er hyppig blitt plukket opp av andre medier – aviser, radio, TV og nettsteder – og dermed blitt spredt ut i storsamfunnet. Røster som kanskje ikke så lett ville funnet plass i større medier for sine fagartikler og meningsytringer, har kunnet nå frem via Samferdsel.

Hvor stort tomrom Samferdsel i sin nåværende form vil etterlate seg, gjenstår å se. Det gjenstår også å se om noen vil forsøke – på kommersielt grunnlag eller, mer på linje med hva TØI har gjort, på et slags ideelt grunnlag – å fylle tomrommet.

Hvis noen forsøker det, skal de ikke uten videre kunne opptre under navnet Samferdsel, idet TØI-ledelsen har tenkt å beholde dette navnet på det som nå skal bli en rendyrket TØI-publikasjon. 

Fortsatt tilgang til gammelt Samferdsel-stoff

TØI-ledelsen har tenkt å se til at lesere i fremtiden fortsatt skal ha tilgang til tidligere publisert Samferdsel-stoff – dette ikke minst i lys av at en stor del av Samferdsels lesere har brukt publikasjonen som et oppslagsverk, ved at de har klikket seg inn på stoff som er publisert opptil mange måneder og år tilbake i tid. 

Samferdsel vil nå i en ukes tid fremover fortsatt være åpen for å ta imot fagstoff og meningsytringer også fra andre hold enn TØI, for så frem til og med 1. juni å publisere slikt stoff i den grad vår kapasitet tillater det. 
 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS