Du er her

Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029:

Totalt fravær av prioritering

Det nærmer seg valg. Den som måtte tvile på det, kan bare ta en titt på Nasjonal transportplan (NTP). Der deles valgflesk for mer enn 1000 milliarder kroner ut.

Av Rune Elvik
Forsker, Transportøkonomisk institutt (TØI)

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Det meste av dette skal brukes til utbyggingsprosjekter. Transportsikkerhet er en liten del av det og kan  fremmes på andre måter enn ved kostbare investeringer.

Men også i kapitlet om transportsikkerhet sitter man igjen med et inntrykk av at det skal satses på alt. Mest plass vies naturlig nok sikkerhet på veg, siden det er i vegtrafikk det skjer flest ulykker. Det sies blant annet følgende om fart (side 205):

«Tilstandsundersøkelser viser at om lag 45 prosent av førerne av kjøretøy ikke overholder fartsgrensene. Samtidig er oppdagelsesrisikoen for fartsovertredelser redusert, jf. TØI-rapport 1361/2014 om utviklingen i oppdagelsesrisiko for vegtrafikkforseelser. Dette er en uheldig utvikling, som regjeringen ønsker å snu.»

 

Transportsikkerhet er en liten del av det og kan fremmes på andre måter enn ved kostbare investeringer

Ønsker å snu? Det er vel bare å vedta at Utrykningspolitiets mannskapsstyrke øker fra 300 til 600 det, så har man straks fått økt oppdagelsesrisikoen for trafikkforseelser. Men i stedet for å vedta dette, nøyer regjeringen seg med å framføre et fromt ønske. Det er omtrent ikke til å tro.

I virkeligheten har ikke landet noen regjering; det er ingen som overstyrer det et bestemt departement selv vil prioritere. Regjeringen er rett og slett bare en tilfeldig sammenrasket samling av departementer, der den eneste form for overordnet styring av det enkelte departement skjer ved fastlegging av budsjettet.

Det blir ikke mer politikontroll, fordi Justisdepartementet ikke vil prioritere det høyere. Det kan ikke Samferdselsdepartementet gjøre noe annet med enn å framføre et fromt ønske om en annen utvikling.

NTP står for regjeringens regning, ikke for Samferdselsdepartementets regning. Men likevel har man altså ikke klart å vedta at politikontrollene skal økes. Det ligger uten tvil i regjeringens makt å vedta dette. Men det blir med et fromt ønske, som slett ikke er regjeringens ønske, slik det står i NTP, men primært Samferdselsdepartementets ønske. Regjeringen står ikke over departementene. Det er omvendt. Departementene står over regjeringen, som bare er et slags felles sekretariat for dem.

For de andre transportformene (jernbane, luftfart, sjøfart) sier NTP at hovedmålet er å opprettholde det høye sikkerhetsnivået. Men også her finner jeg opplysninger jeg stusser over. Blant annet sies at måltallet for 2023 for jernbanen er 15 drepte og 12 hardt skadde, regnet som et gjennomsnitt for en periode på fem år. Det er uklart om dette betyr drepte og hardt skadde per år eller per 5-årsperiode. Hvis det første er riktig, tar man virkelig sikte på å få økt antall drepte betydelig.

Den offisielle statistikken for jernbaneulykker i Norge, utarbeidet av Statens Jernbanetilsyn, viser 2 drepte i 2012, 6 drepte i 2013, 3 drepte i 2014 og 3 drepte i 2015. I NTP er de tilsvarende tallene 19, 22, 20 og 13 – betydelig høyere. Har man tatt med antatte selvmord? Det er uklart. Men legger man de offisielle antall drepte 2012-2015 til grunn, er målet for 2023 altså å øke antall drepte fra 3,5 til 15 per år.

Alt i alt er inntrykket av NTP at politikkens rettesnor fortsatt er å skryte av hvor mye penger som brukes. Beløpenes størrelse er blitt det eneste mål på hvor mye som satses på et område.

Oljefondet er allerede redusert. Vi vet at pensjonsutbetalingene vil øke voldsomt i tiden som kommer. Det var denne regningen Oljefondet skulle hjelpe oss med å betale. Det er noe bortimot kriminelt å begynne å spise av fondet for å betale for samferdselsprosjekter. Hva om noen begynte å skryte av hvor lite penger de kan klare seg med for å oppnå noe?

For en del år siden anslo jeg at de totale kostnadene til trafikksikkerhetstiltak var omkring 8 milliarder kroner i året. Av dette er omkring halvparten fullstendig bortkastede penger, som brukes på tiltak som ikke bedrer trafikksikkerheten. Men når beløpet i NTP totalt passerer 1000 milliarder, og når vi vet hvor liten vekt norske politikere legger på nyttekostnadsanalyser, ja, da grøsser jeg ved tanken på den gigantiske sløsing vi står overfor dersom NTP blir gjennomført.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS