Du er her

Frihet – under tilsyn

Frihet, frihet under ansvar, er fint. Det er noe vi hegner om her i landet, slik vil vi gjerne ha det. Ikke desto mindre kan vi alle ha godt av å bli gått etter i sømmene av andre.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Leder. VignettVi kan trenge noen kritiske blikk, noen stikkende bemerkninger.

Les også: Blir transportsikkerheten bedre når noen fører tilsyn med den?

Innen transportsektoren finnes det flere tilsynsmyndigheter, og blant disse er Statens jernbanetilsyn (SJT).

Dette tilsynet har ved flere anledninger levert påpekninger og kritikk når det innen sitt felt har funnet noe det mente ikke var som det skulle og burde være.

Ett av mange eksempler:

I fjor høst meldte Jernbanetilsynet om en rekke tilfeller der tømmerstokker hadde falt av tog i fart, inklusive et tilfelle der en tømmerstokk havnet på Skarnes stasjon.

Jernbanetilsynet poengterte – og man behøver ikke jobbe i tilsynet for å forstå det – at en tømmerstokk som faller av et tog i fart kan skape farlige situasjoner for mennesker og materiell.

 

De som var ment å høre, har hørt og vanligvis tatt tak i seg selv

Ved samme anledning fastslo Jernbanetilsynet at det enkelte togselskap har ansvar for at lasten er sikret og for at relevant opplæring i så henseende blir gitt.   

Påpekninger og kritikk fra Jernbanetilsynets side har ikke alltid medført store overskrifter i de store nyhetsmediene, men de som var ment å høre, har hørt og vanligvis tatt tak i seg selv for å få tingene på plass.

I de siste dagene har Jernbaneverket, som er ansvarlig for landets jernbanenett, via nyhetsmediene blitt kritisert for manglende satsing på beredskap og sikkerhet – og kritikken har utspring i forhold som dels Jernbanetilsynet og dels Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) har avdekket.

På Jernbanetilsynets nettsider skriver tilsynets sjef, Erik Ø. Reieresøl-Johnsen, eksempelvis at det i Jernbaneverket ikke har vært ”tilstrekkelige ytelsesmål for beredskapen”, og han fortsetter:

”Innen hvor lang tid skal de for eksempel ha evakuert folk ut av tunneler i en beredskapssituasjon? Slike mål og krav har ikke vært godt nok beskrevet i underlaget for beredskapsplanene.”

Det har over tid vært kommunikasjon mellom tilsynet og Jernbaneverket om forhold som dette, og tilsynssjefen finner grunn til å poengtere at ”Jernbaneverket har gjort store forbedringer siden manglene i beredskapen ble konstatert, og de jobber konstruktivt med å lukke avvikene.”

Heldigvis, kan vi andre si.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS