Du er her

Leder:

Trikkens minuser og plusser

De skriver provoserende og treffer ikke i alle henseender blink, de tre TØI-forskerne som i et debattinnlegg, som ble publisert her på Samferdsels nettsted 19. oktober, hakker løs på en mulig utvidelse av trikkesystemet i Oslo.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Men med sitt innlegg har disse forskerne dradd i gang en meningsutveksling om trikkens fremtid i hovedstaden (se kommentarene under deres debattinnlegg), og det er bra.

Saken er at det finnes mye å kritisere Oslos eksisterende trikkesystem for og at en debatt med innspill fra mange hold kan bidra til at et fremtidig trikkesystem i hovedstaden blir mindre klanderverdig, mer begeistringsvekkende.

Et fremtidig trikkesystem, ja, for det er vanskelig å se for seg at bestemmende krefter i overskuelig fremtid skulle gå inn for en avvikling av trikken i Oslo.

 

En debatt med innspill fra mange hold kan bidra til at et fremtidig trikkesystem i hovedstaden blir mindre klanderverdig, mer begeistringsvekkende

Denne trikken har i motsetning til trikken i mange andre byer rundt om i verden overlevd en flere tiår lang periode med mange tomler ned for trikken, mange trikkenedleggelser. Og så får den nå for tiden mer og mer selskap av andre trikker, for nedleggingsbølgen er blitt etterfulgt av en nyetableringsbølge som innebærer at den ene byen etter den andre satser på trikken – igjen eller for første gang.

Ta trikkeutviklingen i Frankrike de seneste par tiårene som et eksempel på nysatsingen. Se gjerne også hva som har skjedd i Bergen, der nåtidens trikk kalles bybane, og på satsingen i Danmark, der de i gamle dager snakket om sporvogn og nå snakker om lettbane.

Nysatsingen – en trikkens renessanse – er et faktum til tross for at trikk isolert sett gjerne koster langt mer enn buss- eller superbussalternativet.

Det går an å ane at en smitteeffekt bidrar til nysatsingen – nå finnes det trikk i så mange av våre nabobyer, vi vil ha trikk, vi også …

Men tar de aldeles feil, alle de byene som satser? Er det ikke snarere slik at de er seg kostnadene bevisst og satser likevel, fordi de vektlegger verdier som trikken byr på, men som bussen eller superbussen ikke lett kan matche?

Blant disse verdier, som ikke lett lar seg måle bedriftsøkonomisk, er trikkens bidrag – forutsatt en gjennomtenkt satsing – til en ønsket byutvikling som inkluderer et funksjonelt og trivelig bymiljø og dessuten behagelige reiser for så godt som alle, funksjonshemmede inkludert.  

Mye å kritisere Oslos eksisterende trikkesystem for?

 Ja, ta dette at det seneste storinnkjøpet av trikker til byen, det fant sted for et par tiår siden, viste seg å være et dårlig kjøp. Det ga trikker som med sin vekt har virket ødeleggende på hele gatelegemer, trikker av så dårlig kvalitet at de periodevis har vært ute av drift, trikker så støyende at mange ser dem som en plage …

Noe av det øvrige trikkesystemet i Oslo kan kritiseres for (dette gjelder også for buss- og metrosystemene), er et ikke godt reisebetalings- og kontrollsystem som gjør det lett å slippe unna betaling. Ett eksempel på dette er valideringsautomater som hyppig er ute av drift.

Hva koster egentlig trikkesystemet i Oslo, når alt kommer til alt – når kostnader knyttet til skinne- og gatelegemereparasjoner er inkludert, og når også uteblitte betalinger for reiser er med i regnestykket?

Ikke godt å vite for oss på sidelinjen. Men det finnes folk i systemet og ansvarlige politikere som burde legge vekt på å gi Oslo-folk innsikt i dette.

Et nytt storinnkjøp av en ny generasjon trikker til Oslo har lenge vært under forberedelse. Det forestående innkjøpet vil ventelig gi trikker som er mindre ødeleggende for gatelegemet, som er mindre støyende, mindre reparasjonskrevende og også på andre vis mer publikumsvennlige – eksempelvis ved å være lavgulvede og dermed mer attraktive for folk som ikke lett forserer trappetrinn.

Nye trikker i Oslo, det lover godt. Men gi oss gjerne mer innsikt i totale kostnader bak byens trikk og i sannsynlige totalkostnader bak et utvidet trikkesystem før vi eventuelt bifaller endelige beslutninger om å utvide trikkesystemet med helt nye linjer.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS