Du er her

  • Hjem
  • /
    2015
  • /
    Nr. 4
  • /
    6000 p-plasser kan ikke rettferdiggjøre Åsland stasjon

6000 p-plasser kan ikke rettferdiggjøre Åsland stasjon

Follobanen er en 22 km lang planlagt jernbanestrekning mellom Oslo S og Ski. Nesten hele anlegget skal ligge i tunnel. Idet arbeidet er i startfasen, har et forslag om en stasjon inne i fjellet ved Åsland nær grensen mellom Oslo og Ski blitt tatt opp igjen.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Kommentar-vignettEt tidligere pukkverk her brukes som riggområde og til mellomlagring av stein fra tunnelløpene som sprenges i begge retninger fra en hall inne i fjellet. Denne hallen er foreslått utvidet for å gi plass til en ny stasjon som kan betjene både eksisterende og ny (bolig)bebyggelse i området.

 

Det er vel ikke ønskelig at tilbudet skal friste til unødig lange bilturer?

Åsland ligger ved E6, som er hovedinnfartsveien til Oslo fra syd. Kanskje derfor er det foreslått at det også skal legges til rette for 6000 innfartsparkeringsplasser ved en ny stasjon. Skal dette tilbys som flateparkering, kan det dreie seg om et arealbeslag på nærmere 150 mål. Hvis det i stedet skal anlegges et større p-hus, kan det innebære en kostnad på mellom 1,5 og 2 milliarder kroner. Kanskje det finnes en alternativ og bedre bruk både av arealet og pengene?

P-anlegget kan bli subsidiert av myndigheter og aktører på samme måte som det gjøres med nesten all annen innfartsparkering i Oslo og Akershus, men det kan selvfølgelig også besluttes at investering og drift skal dekkes fullt ut av brukeravgifter.

Uansett bør det utredes hva etterspørselen etter det aktuelle p-tilbudet vil bli under ulike forutsetninger. Hvem kan tenkes å bli brukere av et slikt tilbud? Det må forventes at det blir lagt til rette for at beboere i eventuelle nye boligprosjekter i området får et godt tilbringertilbud til en Åsland stasjon i form av gang-/sykkelveier og matebusser. Dermed vil nesten alle brukerne av p-anlegget komme fra Follo og Østfold.

Dette er områder som også i dag betjenes av jernbanen. Det er derfor mulig for pendlere fra disse områdene å benytte en jernbanestasjon som ligger nærmere bostedet enn Åsland gjør. Det vil uansett bli et stort behov for god tilbringertransport med buss både til Ski og andre stasjoner. Å redusere grunnlaget for et slikt tilbringertilbud ved å legge til rette for at 6000 brukere i stedet skal kjøre egen bil til Åsland, fremstår som lite fornuftig.

 

Kanskje det er bra at Jernbaneverket sier klart nei til forslaget om en stasjon på Åsland?

Vil et omfattende p-tilbud ved Åsland friste bilister som står i kø på E6 (og E18) til å kjøre til Åsland hvis de likevel kan få et godt togtilbud fra stasjoner nærmere utgangspunktet for reisen? Mye av denne biltransporten vil i så fall skje nærmest parallelt med jernbanesporene. Ideen med innfartsparkering er at biltrafikken skal fanges opp tidlig og før den kommer inn i byen. Det er vel ikke ønskelig at tilbudet skal friste til unødig lange bilturer?

I dagens morgenrush starter ofte køen fra syd før man når Åsland. Derfor er det mulig at mange vil bli fristet til å parkere bilen ved en eventuell stasjon på Åsland og ta toget videre. Men de vil ikke komme fram til p-anlegget på Åsland uten å stå i køen først. Det vil de bare unngå hvis mange av dagens trafikanter på E6 lar være å kjøre videre mot Oslo og det ikke skapes ny trafikk som fyller opp eventuell «frigjort kapasitet» innenfor Åsland. Hvis innfartsparkeringen fører til at 6000 nye bilbrukere benytter E6 for å komme til innfartsparkeringen på Åsland i løpet av en rushperiode, betyr det at nærmest all kapasitet i de to nordgående feltene i løpet av en totimers rushperiode vil fylles med trafikk bare til p-anlegget.

Det kan bety at køene på E6 vil vokse og strekke seg vesentlig lengre sørover fra Åsland enn i dag. Er noen tjent med det? Er miljøet tjent med det? Kanskje det er bra at Jernbaneverket sier klart nei til forslaget om en stasjon på Åsland? I hvert fall hvis den forsøkes rettferdiggjort med 6000 p-plasser.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS