Du er her

Nr. 4

 • Et farvel til nattoget

  Jeg skal snart igjen reise med nattog over fjellet, for første gang på lenge. Jeg skal gjenoppleve det magiske ved å sovne inn og sove gjennom natten til akkompagnement av toghjulenes rytmiske slag mot skinneskjøtene, der slike fortsatt finnes. Jeg reiste ofte på denne måten i tidligere tider.

 • Leder nr. 4/2015

  Utfordrende cruiseturisme

  Cruiseskipstrafikken til Norge har i årevis budt på muligheter og utfordringer for mange interesser rundt om i landet, private så vel som offentlige. I den grad politiske vurderinger og beslutninger har vært påkrevet i cruisesammenheng, har lokalpolitikere snarere enn politikere på nasjonalt plan vært involvert.

 • De er samfunnsøkonomisk lønnsomme:

  Men gir myke kollektivtiltak flere reisende?

  • Myke kollektivtiltak – som bedre informasjon, komfort, trygghet og fasiliteter om bord – er nyttige for passasjerene og som regel samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak. Det vet vi fra tidligere undersøkelser. Men er det dermed gitt at slike tiltak bidrar til økt bruk av kollektivtransport?
  • Ikke nødvendigvis. Det finnes faktisk veldig lite dokumentasjon på at det forholder seg slik, og dette er et av utgangspunktene for en studie gjennomført i tilknytning til etatsprogrammet «Bedre kunnskapsgrunnlag for endret transportmiddelfordeling i byer» (Bedre by).
 • NTP mangler dokumentert middel-mål-analyse

  Vi setter stor pris på at NTP-sekretariatets leder, Jan Fredrik Lund, valgte å svare (Samferdsel nr. 3/2015) på vår artikkel (nr. 2/2015) om lite strategisk preg over norsk strategisk vegplanlegging (NTP). Det er et godt utgangspunkt at han innrømmer at NTP-arbeidet har «sine svakheter». Dersom alt hadde vært perfekt, var det ikke mer å diskutere.

 • Viktige faktorer bak riksveginvesteringer

  «Den vanlige påstanden fra mange politikere om at pengene ikke følger de mest viktige vegene, er feil!», lyder en av konklusjonene i denne artikkelen.

 • Ingen strak vei til nullvekstmålet

  «Dersom nullvekstmålet skal nås, må transportmiddelfordelingen endres drastisk fram mot 2030», skriver artikkelforfatterne. «For å få til dette er det behov for færre vegprosjekter og flere tiltak rettet mot kollektivtransport, -sykkel og gange.»

 • Et nytt veiselskap med ulønnsomme prosjekter:

  Et eksperiment basert på mistillit

  Regjeringen har i en melding til Stortinget varslet etablering av et nytt utbyggingsselskap for veier. Denne måten å organisere veisektoren på kan vi se som et spennende eksperiment – men samtidig som et utslag av mistillit til dagens politiske system og styringen av etater, i første rekke Statens vegvesen.

 • Små varebiler med stor betydning

  Håndverkere og bilene deres står for en betydelig andel av transportomfanget i de største byene her i landet. Nesten alle de aktuelle varebilene har dieselmotor, men nye undersøkelser viser at moderne el-varebiler kan være et godt alternativ for det meste av den aktuelle håndverkerkjøringen.

 • 6000 p-plasser kan ikke rettferdiggjøre Åsland stasjon

  Follobanen er en 22 km lang planlagt jernbanestrekning mellom Oslo S og Ski. Nesten hele anlegget skal ligge i tunnel. Idet arbeidet er i startfasen, har et forslag om en stasjon inne i fjellet ved Åsland nær grensen mellom Oslo og Ski blitt tatt opp igjen.

 • Enkelt og greit:

  Treg veitrafikk og og bedre togtilbud gir flere togpassasjerer

  Erfaringen fra Østlandet viser at passasjerveksten på tog har vært størst der hvor tilbudsforbedringer for tog har falt sammen med kapasitetsutfordringer for veitrafikken. Der hvor veiinfrastrukturen har blitt bedre uten at togtilbudet har fått en tilsvarende forbedring, ser vi at togtrafikken har falt.

Viser fra 1 til 10 av totalt 14 artikler
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS