Du er her

Innhold 2002

Samferdsel gjør bare et lite utvalg av artiklene i bladet tilgjengelig på Internett. De fleste trykte utgavene lar seg imidlertid fortsatt skaffe dersom det er ønskelig. Kontakt i så fall redaksjonen:
Epost: samferdsel@toi.no  Telefon: 22 57 39 02

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Nr 1 - 2002

 

> 

Bussmetroen i Kristiansand tar form

> 

Teknologi kan langt på veg løse transportsektorens miljøutfordringer

> 

Lengre vogntog - stor bløff?

> 

Nytt EU-direktiv krever handicap-tilpasning av bybusser

> 

Som man roper i skogen. Anmeldelse.

> 

Samferdselskomitéen kritisk til utformingen av NTP

> 

Dagens støyregelverk: Mye skrik og lite ull?

> 

Polcorridor kan revolusjonere godstrafikken på kontinentet

> 

Redningsutstyret på passasjerfergene lite effektivt i dårlig vær

Nr 2 - 2002

 

> 

Ny handlingsplan for trafikksikkerhet

> 

Forbedring av tilbudet viktigste våpen for å verve nye kollektivkunder

> 

Oslofjordforbindelsen - sterk vekst etter svak start

> 

Nye EU-planer for å gjenopplive Europas jernbaner

> 

Mot liberalisering av bilomsetningen

> 

Mangler Jernbaneverket argumenter?

> 

Jernbaneverkets frykt for 25,25 meter vogntog sterkt overdrevet!

> 

Hovedflyplassen gir betydelige ringvirkninger på Øvre Romerike

> 

Fotgjengere - sin egen ulykkes smed?

> 

EU-medlemskap kan bety kroken på døra for flere av danske-fergene

> 

Åsta - kommisjonen - ulykkesgranskning og bruk av makt

Nr 3 - 2002

 

> 

Havnevesenet blir sentral aktør i utviklingen av Bjørvika

> 

Arealer bør båndlegges for en fremtidig havn

> 

Gjenstående biler bør få kompensasjon

> 

Bilistene overvurderer straffereaksjonene

> 

Endret forordningsforslag for kollektivtrafikken

> 

Bygging av gang- og sykkelvegnett mer lønnsomt enn de fleste vegprosjekter

> 

IKT-løft nødvendig for norsk transport

> 

Varemottaket - den glemte bakgård

> 

Færre kommuner - flere tunneler

Nr 4 - 2002

 

> 

Kollektivmeldingen - et spennende dokument

> 

Riktig diagnose, men svak medisin

> 

Winterthur inspirasjon til trøndersk trafikkgård

> 

Om å se i trafikken

> 

Departementet skygger unna viktige problemstillinger

> 

Håndbok om sykkeltrafikk

> 

Vegvesenets får mye sikkerhet ut av hver krone

> 

Winterthur: Sykling mot enveiskjøring en selvfølge

> 

Tilbudskonkurranser på vei inn i norsk kollektivtransport

> 

Benchmarking - metode for forbedringer

> 

Statistikktips: Prisene på kollektivtransport økte mer enn bilkostnadene

> 

Kollektivtransportministeren

Nr 5 - 2002

 

> 

Flere norske skipsanløp i europeiske havner

> 

Ekstrasatsingen på jernbane en dråpe i havet

> 

Støy og status

> 

Fremtidens trafikanter - krevende kollektivkunder?

> 

Om grenser for nytte - en forskers tvisyn

> 

Knut Østmoe tilsatt som instituttsjef for ny periode

> 

Større reisevaneundersøkelse gir nye analysemuligheter

> 

"Agressive sosiale avvikere" er vanskelig å påvirke

> 

Regional planlegging - balansegang på slakk line

> 

Etterprøving av store investeringer i samferdselssektoren

Nr 6 - 2002

 

> 

Diesel mer miljøvennlig enn bensin

> 

En av 10 sysselsatt i samferdselssektoren

> 

Bilskyss til tross for kort skoleveg

> 

Skoleskyss svekker barns helse

> 

Nye smale motorveger ivaretar både fremkommelighet og trafikksikkerhet

> 

En forskers tvisyn - interessekamp og evige sannheter

> 

Trendskifte mot økt personbiltrafikk

> 

Kontrollert konkurranse - framtidas prinsipp innen kollektivtransporten

> 

Knappe rammer og strenge prioriteringer for Luftfartsverket

> 

Konkurransen innen luftfarten bør styrkes

> 

På tide med et forum for reiseplanlegging i Oslo?

Nr 7 - 2002

 

> 

RVU 2001: Vi reiser fortere og lengre - og bruker fortsatt mest bil

> 

Individuell kollektivtransport til Forenbu?

> 

RVU 2001: Offentlig ansatte reiser hyppig på kurs og konferanser

> 

RVU 2001: Arbeidsreisene strukturerer folks hverdag - og skaper trafikkproblemer

> 

RVU 2001: Lengre innkjøpsreiser og mer bilbruk

> 

Statistikktips

> 

Fem regiondirektører ved en av dem: Elisabeth Schølberg, Region Midt

> 

Færre plages av støy og forurensing

> 

Hydrogen er fremtidens drivstoff - og vil være det i 50 år til!

> 

Mot felles bensin og dieselavgifter i Europa?

Nr 8 - 2002

 

> 

Ønsker ikke elektronisk overvåkning

> 

Hybridbiler er fremtiden

> 

Hvem styrer kollektivtransporten i Oslo?

> 

Sykkelsatsing kan bidra til å eliminere tikkende helsebomber

> 

Refleksjoner etter en støykonferanse

> 

Snever debatt om trikkekutt

> 

Øvelseskjøringen bør minst fordobles

> 

99 nye vogner skal få T-banen i rute

> 

Økt kontroll kan gi færre trafikkulykker - gratis

> 

Mulighetene for overføring av gods fra veg til sjø og bane overvurderes

> 

Prognoser for godstransport: Vegtrafikken vinner - jernbanen og sjøtransporten taper

> 

Skarpere lut må til for å gjenreise kollektivtrafikken

> 

Samferdselspolitikkens betydning for fylkeskommunen som regional utviklingsaktør

Nr 9 - 2002

 

> 

Danskene strømmer til førerløs metro

> 

Stamlinjer er fremtidens busskonsept

> 

Oslotrikken er dømt til å tape. Debatt

> 

Betydelig forbedringspotensiale for kvalitetskontrakter i Hordaland

> 

Kontraktsmangfold i kollektivtrafikken

> 

NK-analysene undervurderer verdien av forbedret ferjetilbud

> 

20 millioner bilreiser "kan sykles bort"

> 

Utspill for harmonisering av importavgiftene på bil

> 

Mangelfull infrastruktur skaper problemer for næringslivet

> 

Norsk luftfart: Konkurranse - monopol - konkurranse - ?

Nr 10 - 2002

 

> 

Jernbaneverket: Transportplanen er død

> 

Flytting av transporttilsynene blokkerer for sammenslåing

> 

Bile til jobben: Vond vane mulig å vende

> 

EU-domstolen forbyr separate luftfartsavtaler med USA

> 

Briskebytrikken - et dårlig symbol for trikkevirkeligheten

> 

Trikk og bystruyktur. Debattinnlegg

> 

Støysvake vegdekker bør prøves ut også i Norge

> 

Vegbygging - et tiltak mot arbeidsledighet. Omtale av ECON-rapport

> 

Tunnelenes landskap. Refleksjoner på en reise mellom Sogenfjorden og Bergen

> 

Planleggingstrøtthet i NTP-arbeidet

  • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS