Du er her

Nr 6 - August 2002

 • Nye smale motorveger ivaretar både fremkommelighet og trafikksikkerhet

  Debatten om bygging av motorveg i Østfold med redusert bredde har gått høyt den siste tiden. I dette innlegget argumenterer Knut Østmoe for at den løsningen som Vegdirektoratet har foreslått virker fornuftig ut fra avveininger om trafikkmengde, sikkerhet og kostnader
 • Skoleskyss svekker barns helse

  Skoleelever som fraktes med bil eller buss til skolen har betydelig dårligere helse enn elever som går eller sykler. Dette viser en doktergradsavhandling ved Universitetet i Bergen skrevet av forsker og fysioterapeut Astrid Noreng Sjølie
 • Bilskyss til tross for kort skoleveg

  En fjerdedel av norske førsteklassinger blir kjørt til skolen selv om avstanden er under 500 meter. Dersom skolevegen er mellom en halv og en kilometer er andelen som blir kjørt hele 40 prosent. Dette viser en ny undersøkelse utført ved TØI. -Dårlig tid, dårlig vær og ”man skulle samme vegen”, oppgis av foreldrene som viktige grunner for å frakte barna. Farlig skoleveg nevnes av få når avstanden er under en kilometer.
 • En av 10 sysselsatt i samferdselssektoren

  Det ble utført 186 000 årsverk innenfor samferdselssektoren i år 2000, og dette er nesten 10 prosent av det totale antallet sysselsatte årsverk i Norge.
 • Diesel mer miljøvennlig enn bensin

  Den teknologiske utviklingen for dieselmotorer til personbiler viser imponerende resultater. Miljømessig er den i ferd med å gå forbi bensinmotoren. NOx og partikkelutslipp er fortsatt problemområder, men med sitt nye partikkelfilter viser Peugeot at partiklene i dieselavgassene kan fjernes og DeNOx-katalysatorer er under utprøving hos flere bilprodusenter.
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS