Du er her

En av 10 sysselsatt i samferdselssektoren

Det ble utført 186 000 årsverk innenfor samferdselssektoren i år 2000, og dette er nesten 10 prosent av det totale antallet sysselsatte årsverk i Norge.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Av Arne Rideng

Det tilsvarende tallet i 1991 var 175 000 årsverk. Dermed har sysselsatte årsverk i samferdsel økt med seks prosent i løpet av denne tiårsperioden. Den totale veksten i sysselsettingen i samme periode var 12 prosent. Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrås nasjonalregnskap.

Figur 1 viser sysselsettingsutviklingen for de enkelte delene av næringen fra 1991 til 2000, målt i sysselsatte årsverk. Kategoriene ”annen landtransport”, ”lufttransport” og ”tjenester tilknyttet transport” har vokst på 1990-tallet. For ”Utenriks sjøfart”, som også omfatter utenlandske sjøfolk på norske skip, har det vært små endringer i løpet av tiåret. De to kategoriene som har hatt betydelig nedgang i sysselsettingen, er ”bane og sporvei” og ”post og tele”.

Når en vurderer utviklingen, bør en være oppmerksom på at strukturendringer i bedriftene kan gi utslag i flere eller færre årsverk for de enkelte kategorier. For eksempel ble infrastrukturdelen i NSB i 1996 skilt ut som egen etat under navnet Jernbaneverket. Dette forklarer det meste av nedgangen i antall årsverk for ”bane og sporvei”, fordi Jernbaneverkets sysselsetting fra og med 1997 regnes med under ”tjenester for transport”. Som figuren viser har denne kategorien hatt sterkest prosentvis vekst av alle i løpet av tiårsperioden. En kan lett finne flere slike eksempler.

Kilde: Nasjonalregnskapet, Statistisk sentralbyrå.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS