Du er her

Innhold 2005

Samferdsel gjør bare et lite utvalg av artiklene i bladet tilgjengelig på Internett. Alle utgaver fra og med nr. 1-2003 kan imidlertid lastes ned som PDF-filer fra BuyAndRead - kr. 100 per utgave eller kr. 15 per side. Alle årgangene er også søkbare. Eventuelle spørsmål kan rettes til redaksjonen:
Epost: samferdsel@toi.no  Telefon: 22 57 38 00

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Nr 1 - 2005

 

> 

TØIs kvalitetssikring av bybaneprosjektet

> 

Finpusser lederegenskapene før drømmejobben

> 

Frankrike satser på trikk og metro, men det koster

> 

Grenoble bruker bybane som katalysator for byutvikling

> 

Norske kollektivkontrakter mindre detaljerte enn i Sverige og Danmark

> 

Vegvesenet utarbeider forskningsstrategi

> 

Harald Norem, NTNU: Viktig at forskningsmidlene brukes for å sikre rekrutteringen

> 

Miljøeffekter av infrastruktur - hvordan løse interessekonflikter

> 

"Gods i by" problemer øker, men lite gjøres

> 

Lønnsom svensk forskning: Nye bilstoler reduserer faren for nakkeslengskader

> 

Bruk av transportanalyser kan være til hinder for bærekraftig byutvikling - selv om modellene blir bedre

> 

"Å skylde på transportmodellene blir som å skyte pianisten fordi en ikke liker musikken"

   

Nr 2 – 2005

 

> 

Dagens OPS-modell: Sløsing med offentlige midler i milliardklassen

> 

Radikal strukturreform i Danmark

> 

Påvirker bompengepakkene innholdet i transportpolitikken?

> 

Samferdselsdepartementet oppmuntrer Bergen i bybanesaken

> 

Debatt: Bybanen i Bergen og Vegvesenets regneferdigheter

> 

Deregulering av drosjenæringen - hvem høster gevinsten?

> 

Samferdselspolitikken lider under mangelfulle og misvisende analyser

> 

Transportmodeller - nødvendig og grunnleggende verktøy

> 

74 prosent sa NEI til veiprising i Edinburgh

   

Nr 3 - 2005

 

> 

Sykkelekstra - til nytte og inspirasjon

> 

Byene tar veksten i biltrafikken

> 

Vegpakke Drammen: Miljøforbedringer lokalt, men fortsatt mange plaget

> 

Handlingsprogram 2006-2015: Største jernbanesatsing i moderne tid

> 

Den vanskelige bestillerrollen: Konkurranseutsetting i offentlig sektor

> 

Sjøtransporten dominerer godstransporten

> 

Mer innovasjon med brukereide havner - og et statlig "Havinor"?

> 

Debatt: Transportanalysene - et viktig verktøy for planlegging i Vestkorridoren

> 

Debatt: Hva betaler man for i OPS?

> 

Debatt: Feilaktig om OPS fra Bjarne Jensen

> 

Debatt: Bensinprisen og andre bilkostnader

> 

Debatt: Bybane i Bergen, kvalitetssikring av kvalitetssikringen

   

Nr 4 - 2005

 

> 

Effektive terminaler skal gi mer godstransport til sjø og bane

> 

Jernbane: Konkurranseutsetting krever tid

> 

Bergen og Oslo: Bedre fremkommelighet - men trafikkøkning truer

> 

Nordland: Samferdselshemmelighet må frem

> 

Nytt budsjettsystem vil bedre beslutnigsgrunnlaget

> 

Norsk vegpolitikk etter 1940: Stykkevis og delt?

> 

Trender i trafikken: Rikingene kjører fortest

> 

Europanorama: Vegprising for lastebiler nærmer seg

> 

Intensivert bruk av fotobokser kan svekke trafikksikkerheten

> 

Vi overvurderer tidsgevinsten ved å kjøre for fort

> 

God ruteinformasjon like viktig som redusert reisetid

> 

Bratsbergbanen: Gratisperiode ga dobling i passasjertall

> 

Internett - en renessanse for SP-analyser

   

Nr 5 - 2005

 

> 

Bytransportprofessor Odd I. Larsen: Fra Lofast til Molde-fast

> 

Dårlig byplanlegging koster kollektivtransporten dyrt

> 

Politikerne er positive til spleiselag for å løse byenes trafikkproblemer

> 

Vi lærer av Europa. Konklusjoner fra kollektivtransportprosjektet HiTrans

> 

Massivt NEI til Tønsbergpakkens fase 2

> 

Vegprosjekter kvalitetssikres i kjøresimulator

> 

Vi velger vår egen "behagelige" fart - og bryter fartsgrensene bevisst

> 

Fartsgrenser smitter

> 

Europanorama: Kufangere forbudt fra 2006

> 

Engasjerte politikere viktig for sikkerhet på veg

> 

Feite konsekvensutredninger - har plan- og bygningsloven skylda?

   

Nr 6 - 2005

 

> 

Viktigheten av transportforskning vektlegges ulikt

> 

Norske bilavgifter under press

> 

Et forhandlingsregime bør beholdes som alternativ til anbud i fergesektoren

> 

Trikkedirektøren ønsker seg 10-kroners billett

> 

Trendbrudd: Vi reiser mer med tog, fly og buss

> 

REORIENT: Europeisk logistikkforskning i TØI-regi

> 

Superferge på vei mot Norge

> 

Farten dreper!

> 

Køutviklingen kan overvåkes med GPS

> 

Nytt EU-forslag om regulering av kollektivtrafikken

   

Nr 7 - 2005

 

> 

Vegen snakker ikke tydelig nok

> 

Naturen leger selv best sine sår

> 

USA setter bilkjøring og klima på dagsordenen

> 

Havnene "melker" Hurtigruta

> 

De store viser muskler

> 

Erkjennelser løftet Widerøe

> 

Politi må til for å endre atferd

> 

Dyrere hurtigbåt- og ferjedrift

> 

Mørkere veger med sikrere oppmerking

> 

Danmark: Fokus på helseskader fra partikler

> 

260 færre drepte og hardt skadde innen 2009

   

Nr 8 - 2005

 

> 

Flere ulykker med sykkelveger

> 

Nå blir samferdselsprosjekter mer lønnsomme

> 

Regionale modeller for persontransport

> 

Politikerne har liten tillit til regnestykkene

> 

Samferdselspolitikk er ikke for prinsippryttere

> 

Antall busselskaper nesten halvert

> 

Lønnsomt, men vanskelig å gjennomføre

> 

Bilindustrien har løsningene, men hva så?

> 

Lovpålagte transporttjenester truer det ordinære rutetilbudet

> 

Tøffere tider venter bybilistene

   

Nr 9 - 2005

 

> 

Fullt mulig å halvere dødstallene innen 2020

> 

Skolevegen som arena for fysisk aktivitet

> 

Flere ulykker med sykkelveger - i Danmark

> 

RISIT - Forskningsprogrammet om risiko og sikkerhet har god fremdrift

> 

I byene må det koste å kjøre bil, forutsatt gode alternativer

> 

Nasjonal transportplan skal følges opp

> 

- Sørg for å få pengene nå!

> 

Statsbudsjettet

> 

Transport- og kommunikasjonskomitéen

> 

Kan vi bygge oss ut av køproblemene

> 

Store ulikheter i transporttilbudet

> 

Til fots langs hele bryggekanten

   

Nr 10 - 2005

 

> 

Trafikkinformasjon påvirker oppmerksomhet og atferd

> 

Kystdistriktene tjener på gratis ferge

> 

Ledelinjer i gategrunn

> 

ITS må inn i planarbeide

> 

Nå kommer bilene som kan hindre søvnulykker

> 

Juks, undervurdering av kostnader, overvurdering av etterspørsel

> 

Rutetilpasning må til for å kapre flere reisende

> 

Rus, trøtthet og dårlig syn viktige ulykkesårsaker

> 

Alkohol og andre rusgifter, livsfarlig kombinasjon

> 

Strenge etiske krav umuliggjør beregning av ulykkesrisiko

> 

Ikke flere ulykker med piggfrie vinterdekk

> 

Rask, effektivt og mindre kjøring

> 

Ikke nok med regler og forskrifter

  • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS