Du er her

Nr 9 - November 2005

  • Kan vi bygge oss ut av køproblemene

    Om ikke lenge skal politikerne fastlegge innholdet i den såkalte Oslopakke 3 for transportsystemet i Oslo og Akershus. Spørsmålet i overskriften er derfor høyaktuelt.
  • I byene må det koste å kjøre bil, forutsatt gode alternativer

    Liv Signe Navarsete har en klart formulert basis for sitt virke som samferdselsminister de neste fire årene: Soria Moria-erklæringen. Den forplikter ikke bare henne, men hele regjeringen. Det betyr at Stortingets NTP-vedtak skal oppfylles. Basta! Det kan bety billigere ferdsel i Utkant-Norge. Men i byene må det koste – forutsatt at det finnes gode alternativer til bilen.
  • Fullt mulig å halvere dødstallene innen 2020

    Det er fullt mulig å halvere antallet drepte og hardt skadde i trafikken innen 2020, men det vil kreve noen tøffe grep. Er vi villige til å la storebror se oss overalt og til enhver tid i trafikken, kan ulykkestallene reduseres betydelig. Men målet kan også lang på vei nås med sikrere biler, bedre og tryggere veger, lavere fartsgrenser og mer politikontroll.
  • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS