Du er her

Innhold 2004

Samferdsel gjør bare et lite utvalg av artiklene i bladet tilgjengelig på Internett. Alle utgaver fra og med nr. 1-2003 kan imidlertid lastes ned som PDF-filer fra BuyAndRead - kr. 100 per utgave eller kr. 15 per side. Alle årgangene er også søkbare. Eventuelle spørsmål kan rettes til redaksjonen:
Epost: samferdsel@toi.no  Telefon: 22 57 38 00

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Nr 1 - 2004

 

> 

Visjonen "rullende fortau" vil gi flere passasjerer til trikken

> 

Kan Samferdselsdepartementet sikre miljøet?

> 

Skråblikk: Den andres øyne

> 

Statistikktips: Er minibusser og kombinerte biler på vei ut?

> 

Flytrafikken tar av

> 

Når skal tilliten til de samfunnsøkonomiske analysene reetableres?

> 

Om å skyte spurv med kanoner

> 

Trafikkselskapene frykter dødsbrann i tunnel

> 

Trafikanten skaffer kollektivtrafikken flere millioner nye reiser årlig

> 

Få brukere av ny arbeidsreiseordning for funksjonshemmede

> 

Optimal vegprising vil gi høyt avgiftsnivå for bilistene

> 

Hjemmekontor er bra - men arbeidsplassen er best

> 

Viltgjerder øker barriereeffekten

> 

Tysk veibruksavgift først i 2005?

Nr 2 - 2004

 

> 

Skråblikk: Fra tale til handling

> 

Statistikktips: Færre yrkesreiser med fly og flere kvinner i luften!

> 

250 milliarder til transportnettet innen 2015

> 

Lite å glede seg over

> 

Forpliktende storbypakker

> 

Fotgjenger verdsetter trygghet og frisk luft høyest

> 

Anbud fremdeles et unntak fra regelen

> 

Konflikter mellom bedrifts- og samfunnsøkonomiske hensyn i kollektivtrafikken

> 

Bilen – det mest effektive transportmiddelet

> 

Mange fordeler med nytt ferjetakstsystem - men en del bilister protesterer

Nr 3 - 2004

 

> 

Skråblikk: Hva er det med toget?

> 

Statistikktips: Flere drosjer, men trafikken går ned

> 

NTP sementerer dagens transportstrømmer

> 

Superlang hybridbro kan erstatte tunneler

> 

Pålitelighet og sårbarhet - et ikke-tema i nyttekostnadsanalysene?

> 

EU satser på livreddende elektronikk i trafikken

> 

Utviklingen overkjører myndighetene

> 

Vi bulker hvert niende år, men det går 400 år mellom hver gang vi blir skadet

> 

Helseministeren lover nasjonalt skaderegister

> 

Fokus på aggressiv kjøring

> 

Berusede personer skaper utrygghet

> 

Jernbanepakke III er lagt fram

Nr 4 - 2004

 

> 

Sideblikk: Refleksjoner etter en reise

> 

Statistikktips: Høy kollektivandel på reisen til og fra Gardermoen

> 

Ny metode gir detaljkunnskap om varestrømmene i Osloregionen

> 

Et felles Europeisk forskningsområde for transport: Samferdselsdepartementet deltar i utformingen

> 

Bruttokontrakter er bedre enn nettokontrakter i kollektivtransporten

> 

Eventyret om hvorledes skyssen forsvant fra Hvorsomhelst

> 

Turbulens og konkurranse i lufta

> 

Ekspertgruppe anbefaler målrettet hydrogensatsing

> 

Lydlandskapet bør legges til grunn for støysonene langs veg og jernbane

> 

Trondheim: Nei til dagens bomsystem etter 2005 - ja til gjennomkjøringsavgift

Nr 5 - 2004

 

> 

Sykling mot envegskjøring endelig tillatt

> 

Skråblikk: Døden i trafikken

> 

Statistikktips: Vekst i fergetrafikken, men færre svippturer

> 

Jernbanedrift er lønnsomt, men ikke på Meråkerbanen, Raumabanen og deler av Rørosbanen

> 

Startskudd for debatt om Oslopakke 3

> 

Vellykket vegbygging i Oslo-området

> 

Bybanen skaper kaldt klima mellom Vegdirektoratet og Bergen kommune

> 

Stockholm investerer over en halv milliard i prøveprosjekt

> 

Trafikale virkninger av bomsystemet i Trondheim

> 

1200 vegfolk samlet på Via Nordica

> 

Trikker ledig for oppdrag

> 

Kollektivtrafikken skal prioriteres fremfor biltrafikken

> 

Tilbudskonkurranse - et alternativ til tradisjonelle bruttokontrakter

> 

Kultur og partnerskap viktigere enn kontrakttype

Nr 6 - 2004

 

> 

Mobilitet uden grænser?

> 

Sjåføryrket: Karrierevei eller bakevje

> 

Visjon 2020 for europeisk forskning innen veitransport

> 

Møte- og konferanseguide

> 

Skråblikk: Å reise eller ikke.....

> 

Statistikktips: Grensetrafikken går ned

> 

Busstakstene skyter i været

> 

Portugal satser på høyhastighetstog

> 

Etableringstoppen for kjøpesentre er opphevet

> 

ARKTRANS - nytt rammeverk for IKT i transportsektoren

> 

Biltrafikken øker på bekostning av kollektivtrafikken

> 

Tog og lønnsomhet

> 

Overlappende bilbeskatning moden for revisjon

> 

Europeisk forskningsformidling i endring

Nr 7 - 2004

 

> 

Skråblikk: Båten er din

> 

Statistikktips: Hver annen bil som frakter gods på vegene er en varebil

> 

SINTEF satser sterkere på Samferdsel

> 

Motorveg til sjøs kan avlaste vegnettet

> 

Nasjonal sykkelkonferanse i Kristiansand: Vegvesenet tar økt ansvar

> 

Vegstøy reduserer eigedomsprisen med opptil 15 prosent

> 

Jernbanen feirer 150 år, men det er kunden som er ballets dronning

> 

Mr. Traffic Safety: Rune Elvik

> 

Trafikkdød i fattige land vil overgå AIDS og tuberkulose

> 

Spøkelsesbilister - få, men farlige

> 

Vegtransport best også på lengre avstander

> 

Vegprisingssonen i London utvides

Nr 8 - 2004

 

> 

Stø kurs i samferdselsbudsjettet

> 

Gjøvikbanen fram i rampelyset

> 

Økonomiske incentiver øker kvaliteten på kollektivtransporten

> 

Sprekere bil med chip tuning - snyter avgifter og forurenser miljøet

> 

E18 Vestfold: Midtrekkverk reduserer ulykkene

> 

Manglende informasjon gjør bilistene negative til bompenger

> 

Etterprøving av vegprosjekter: Av skade kan man også bli klok

> 

God progresjon i RISIT-programmet

> 

Danmark presser på for Femer-forbindelse

> 

Sterke regioner nødvendig for samordning

Nr 9 - 2004

 

> 

Skråblikk: Om å dekorere byen

> 

Statistikktips: Lastebiltransporten i Norge øker

> 

Produksjonsvirksomheten konkurranseutsettes - mot Jernbaneverkets anbefalinger

> 

Deregulering gir ikke nødvendigvis lavere priser

> 

Transportanalyser i planleggingen - til hinder for bærekraftig byutvikling

> 

Høyere bøter må følges opp med intensiv kontroll

> 

Folk sovner bak rattet - om dagen så vel som om natta

> 

Distriktene taper om nettverkstilbudet svekkes

> 

Frem2005: Bedre fremkommelighet gir store besparelser

> 

Ny organisering av kollektivtransporten - en forutsetning for suksess

> 

Transport - en viktig forutsetning for fattigdomsbekjempelse

Nr 10 - 2004

 

> 

Lasse Fridstrøm ny instituttsjef ved TØI

> 

Skråblikk: Et siste skråblikk - på metode

> 

Statistikktips: Vinterturistene svikter Hurtigruten

> 

Narvik kan bli bindeledd mellom Kina og USA

> 

An offer you can't refuse... Om utvikling av bompakker i norske byområder

> 

Tønsbergpakken går en usikker tid i møte

> 

Alt du ønsker å vite om etterspørsel etter kollektivtransport

> 

Vestfoldingene har oppdaget bussen

> 

Bærekraftighet - det nye imperativet i transportpolitikken

> 

Debatt: Tog, lønnsomhet og miljø

> 

Håpløse modeller?

> 

Ulike gruppers risiko i trafikken: Mobiltelefonbruk tilsvarer en hasjpåvirket fører

  • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS