Du er her

Nr 3 - April 2004

  • Vi bulker hvert niende år, men det går 400 år mellom hver gang vi blir skadet

    Trafikkulykker er et stort samfunnsproblem. Den enkelte opplever imidlertid risikoen for at de skal bli drept eller skadet når de daglig beveger seg ute i trafikken som relativt liten. Statistisk sett bulker vi bilen hvert niende år, men det går i gjennomsnitt hele 400 år mellom hver gang vi som bilfører blir skadet i trafikken.
  • NTP sementerer dagens transportstrømmer

    De politiske målene om økt intermodal transport med overføring av gods fra veg til bane og sjø, krever radikale grep og nye transporttilbud. Nasjonal transportplan bygger i stor grad opp om eksiterende løsninger og er gjennom sin hierarkiske struktur neppe et egnet virkemiddel for å skape slike grunnleggende endringer, skriver Arve Halseth og Tron Even Skyberg i ECON i denne artikkelen.
  • Statistikktips: Flere drosjer, men trafikken går ned

    Antallet drosjer økte markert i perioden 1999 – 2002, men drosjekjøringen økte ikke tilsvarende. Trafikken gikk tvert imot ned.
  • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS