Du er her

Innhold 2001

Samferdsel gjør bare et lite utvalg av artiklene i bladet tilgjengelig på Internett. De fleste trykte utgavene lar seg imidlertid fortsatt skaffe dersom det er ønskelig. Kontakt i så fall redaksjonen:
Epost: samferdsel@toi.no  Telefon: 22 57 39 02

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Nr. 1 - 2001

Nr. 2 - 2001

 • Planlovutvalget: Mer forpliktende og helhetlig planlegging
 • Trafikkstasjonene ut på nettet
 • NTP på stø kurs gjennom Stortinget
 • Ny havn i bunnefjorden?
 • Større vogntog gir 175 mill i gevinst
 • Utvikling av kompetanse - formidling av kunnskap er Vegvesenets strategi for sitt engasjement innen kollektivtransporten
 • Privat suksess for Arlanda Ekspress
 • Flytting av Kystdirektoratet: Få av de ansatte ønsker seg til Ålesund
 • Statistikktips: Semitrailerne tar veksten
 • Sjøtransportens avgifter og gebyrer må sidestilles med landtransportens
 • Ny hvitbok om EUs transportpolitikk

Nr. 3 - 2001

 • Europanorama: "Single European Sky" fra 2004
 • Europanorama: Kjøre og hviletidsregler også for bybusser
 • Take-off for flyplassdebatten
 • Vill vest med scooter på vidda
 • Liten virkning av 16-års grense i føreropplæringen
 • Ny stor reisevaneundersøkelse
 • Prisreguleringen for drosjer som feilet
 • Dieselbusser nesten uten utslipp i Drammen
 • Defensivt sykkelprogram for Oslo
 • Lav kollektivsatsing fører til økt samfunnsmessig tap
 • Oppgavefordeling stat, fylke og kommuner: Større regioner kan få mer myndighet
 • Statistikktips: Tung MC tredoblet på ti år
 • Vegsjefen i Oslo satser på kollektivtrafikken

Nr. 4 - 2001

 • Mer obligatorisk føreropplæring
 • Sykkelveger halverer risikoen
 • Fornebuutredning forutsetter ny E18
 • Statskonsult mot Statens vegvesen i omorganiseringsprosessen
 • Stor avstand mellom ambisjoner og avsatte ressurser for å redusere støy
 • Grasrotproblem i NSB Gods
 • Trøndelag bør bli en samferdselsregion
 • Dyrere å fly - færre avganger
 • EU-regulering av havnetjenester

Nr. 5 - 2001

 • Ja til offentlig-privat samarbeid.
 • Europeiske samordning av høyhastighetstogene
 • Da Gud fikk bakoversveis
 • Markedet i almennhetens tjeneste
 • Minneord over Color Air
 • Ulike meninger om kollektivtransport til Fornebu
 • Uakseptabel tapping av Luftfartsverket
 • Skal - skal ikke reise kollektivt
 • NTP 2002-11 er laga i Oslo for Oslo og NSB
 • Togmateriell bør overføres til et eget selskap
 • Leder: Turbulens i flytrafikken
 • Hva fører fri konkurranse i lufta egentlig til?
 • Fra 3 til 2 til 1 i norsk luftfart

Nr. 6 - 2001

 • Utviklingen går i retning av nettokontrakter
 • Modeller på randen
 • Spillet om gangfeltet
 • Lastebiltransporten vokser fortsatt, nedgang for jernbane og sjøtransport
 • Moderat vekst i transportarbeidet 2000
 • Bærekraftig transport hovedfokus i ny hvitbok fra EU
 • Kystdirektoratet flyttes i ekspressfart
 • Pris, kvalitet og rammebetingelser påvirker kollektivtransporten
 • Transportpolitikk á la Fiasco
 • Byens veier: Viktig og velskrevet bok

Nr. 7 - 2001

 • Leder: Feil fokus i promilledebatten
 • Jernbanetrasé valgt i spillet om Fornebu
 • NSB skviser Gudbrandsdalen
 • Trafikkbøter skal finansiere trafikksikkerhet i Storbritannia
 • Ulikt tilbud: TT-brukere i Oslo får reise 10 ganger mer enn i Hedmark
 • Styrket arbeidstakervern får blandet mottakelse
 • Fånyttes likestillingsarbeid i samferdselssektoren
 • SAS-Braathens saken vil havne på politikernes bord
 • Luftfartspolitikken - tilleggskatt på avstand
 • Bysykler med høy symboleffekt
 • Satsing på intelligente transportsystemer i Trondheim
 • TL slakter regjeringens ungdomskort
 • 9 prosent flere dropper "kjørepilsen" - andelen med høy promille uendret
 • Statistikktips: Mindre flytrafikk innenlands, større trafikk til og fra utlandet
 • Ødelagt infrastruktur hemmer økonomisk utvikling på Balkan

Nr. 8- 2001

Nr. 9 - 2001

Nr. 10 - 2001

 

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS