Du er her

Nr 9 - November 2001

 • Exit Braathens - etterpåkloke betraktninger og framtidige utfordringer

  Det vil være svært vanskelig for myndighetene å regulere luftfartsmarkedet slik at en eventuell monopolist som SAS ikke tar ut en viss monopolprofitt, konkluderer forsker Jon Inge Lian i denne artikkelen. Gjennom ulike tiltak har imidlertid myndighetene mulighet til å hindre at ulempene for kundene blir altfor store.
 • Nasjonal sykkelstrategi inn bakveien i NTP

  I forbindelse med behandlingen av Nasjonal Transportplan 2002-2011 (NTP) i februar ble det ikke flertall i Stortinget for å be regjeringen utarbeide en nasjonal sykkelstrategi. Det ble imidlertid vedtatt noen måneder senere i forbindelse med Stortingets behandlingen av Regjeringens miljøvernpolitikk. – En nasjonal strategi er viktig for å styrke sykkelen som miljøvennlig fremkomstmiddel, sier generalsekretær i Syklistenes landsforening, Trond Berget.
 • Strukturanalysen - en viktig premiss for et fremtidig flyplassnett

  Dersom Stortinget ønsker endringer i lufthavnstrukturen, bør økonomiske og flyoperative forhold vektlegges, konkluderer en utredning som Luftfartsverket har overlevert Samferdselsdepartementet. Analysene viser at flyplassene Fagernes, Sandane, Namsos, Narvik og Vardø er samfunnsøkonomisk ulønnsomme med klar margin. I tillegg er flyplassene Svolvær, Førde, Mosjøen, Ørsta/Volda og Honningsvåg funnet å være samfunnsøkonomisk ulønnsomme, men med usikker margin.
 • Spennende forsøk i de største byområdene

  Byområdene Oslo, Kristiansand, Stavanger Bergen, Trondheim og Tromsø skal i framtiden få større muligheter til for eksempel å velge mellom vegbygging eller kollektivtrafikk enn hva tilfellet er i dag. Samferdselsdepartementet inviterer i statsbudsjettet til forsøk der statlige, fylkeskommunale og kommunale samferdselsmidler skal kunne legges i en pott og fordeles lokalt.
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS