Du er her

Spennende forsøk i de største byområdene

Byområdene Oslo, Kristiansand, Stavanger Bergen, Trondheim og Tromsø skal i framtiden få større muligheter til for eksempel å velge mellom vegbygging eller kollektivtrafikk enn hva tilfellet er i dag. Samferdselsdepartementet inviterer i statsbudsjettet til forsøk der statlige, fylkeskommunale og kommunale samferdselsmidler skal kunne legges i en pott og fordeles lokalt.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Av Harald Aas

Innspillet i statsbudsjettet er en oppfølging av signalene i Nasjonal transportplan om forsøk med alternativ organisering av transportsektoren i de større byområdene. Før jul vil Samferdselsepartementet sende ut et brev til byområdene med en formell invitasjon om å delta, sier avdelingsdirektør Thor Haatveit i departementet.

Neste år vil bli brukt til utredning om andre organisatoriske løsninger enn dagens kan møte utfordringene i transportsektoren i byområdene på en mer effektiv og helhetlig måte enn i dag. Detaljerte rammebetingelser, blant annet organisering, økonomi og produksjon, vil måtte avklares. Avhengig av utredningsfasen og planavklaringer tenker departementet seg at gjennomføringen kan starte fra 2003.

Det tas som utgangspunkt for forsøkene at øremerkede midler skal overføres til lokale myndighet fra statlig sektor (andel av riksveg- og jernbanemidler), fra fylkeskommunal sektor (andel av rammeoverføringene til fylkesveg og kollektivtransport), fra kommuner (veg- og kollektivtransportmidler) og lokale bidrag som trafikantbetaling (bompenger, vegprising, bensinavgifter m.m.). Forsøkene igangsettes for å nå transportpolitiske mål og skal sees i sammenheng med øvrig transportplanlegging, blant annet rulleringen av Nasjonal transportplan.
Avdelingsdirektør Thor Haatveit i Samferdselsdepartementet opplyser til Samferdsel at de sammen med Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet arbeider med retningslinjer for forsøkene. Initiativet til disse forsøkene kommer fra staten, og det er derfor naturlig at staten dekker en del av kostnadene til utredninger og gjennomføring, ikke minst for å sikre en høy fremdrift i forsøkene, men dette vil bli nærmere klargjort i brevet til byene, sier Haatveit.

Forsøkene skal samordnes med Nasjonal Transportplan, handlingsplaner og aktuelle budsjetter, så det ligger i kortene at forsøksperioden vil strekke seg over flere år, men noe mer konkret enn dette er ikke bestemt. Haatveit ser det også som naturlig at de forskjellige byområdene utreder ulike modeller fordi forutsetningene er ulike. De ulike byområdene har også kommet ulikt når det gjelder å utvikle samarbeidsorganer og dette vil også kunne påvirke fremdriften og hvilken modell som velges.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS