Du er her

Nr 6 - August 2004

 • Europeisk forskningsformidling i endring

  I Europa eksisterer det over 8 000 forskningstidsskrifter med såkalt peer-review ordning. Dette en den viktigste kanalen for formidling av ny forskning til fagmiljøene, og funger også som et kvalitetssikringssystem. Mye tyder på at systemet innen kort tid vil gjennomgå store endringer, blant annet som en følge av internett og at prisen på publikasjonene synes å øke dramatisk. EU- kommisjonen lanserte i midten av juni en studie som skal utrede veien videre.
 • Etableringstoppen for kjøpesentre er opphevet

  I februar 1999 ble den rikspolitiske bestemmelsen om ”midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder” innført. Den varte i fem år; fra februar 2004 er det opp til fylkene å avgjøre om det skal bygges flere slike megabutikker ved motorveiene i byenes periferier.
 • Visjon 2020 for europeisk forskning innen veitransport

  En forskning som skal utvikle et effektivt og sømløst europeisk veitransportsystem som er sikkert, miljøvennlig, konkurransedyktig og bærekraftig. Dette er kort oppsummert visjonen til European Road Transport Advisory Counsil (ERTRAC) som i midten av juli la fram sin rapport: ”Vision 2020 and challenges".
 • Sjåføryrket: Karrierevei eller bakevje

  Er transportsektoren en attraktiv karrierevei for ungdom, eller kan man risikere at det i fremtiden blir et oppholdssted for arbeidskraft med få andre alternativer? Dette er et spørsmål som både bør engasjere den enkelte transportbedrift, bransjen som helhet, kjøperne av transportjenester og reguleringsmyndighetene, skriver avdelingsleder Arild H. Steen ved TØI i denne artikkelen. Allerede i dag oppfattes sjåføryrket som lite attraktivt blant ungdom.
 • Mobilitet uden grænser?

  "Selv om det ikke er populært, og selv om ingen bryder sig om det, er det svært at undgå den konklusion, at der er grænser for mobilitet. Når alle skal indfri drømmen om friktionsløs mobilitet, opstår der mangel på tid og rum, energi og råmaterialer. Der opstår utilsigtede bivirkninger, som drømmen gerne fortrænger", skriver professor Ole Thyssen i denne kronikken om mobilitet i fremtiden.
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS