Du er her

Nr 1 - Februar 2004

  • Optimal vegprising vil gi høyt avgiftsnivå for bilistene

    Frem mot 2015 vil det være samfunnsøkonomisk optimalt å tredoble avgiften i bomringen i rushtiden samtidig som kollekttivtakstene reduseres. Når et finstemt satellittbasert vegprisingssystem er modent for å innføres omkring 2015, vil det være samfunnsøkonomisk lønnsomt å heve avgiftstrykket for bilistene ytterligere. De økte inntektene kan brukes blant annet til utbygging av kollektivsystemet og redusert inntektsskatt.
  • Kan Samferdselsdepartementet sikre miljøet?

    I mange år har det vært de enkelte sektordepartementenes ansvar å ivareta miljøhensyn på sitt område. En studie av det danske Trafikkministeriet viser at det er vanskelig å få et fagdepartement til å integrere et slikt ansvar som ligger utenfor departementets  primærområde, skriver forsker Claus Hedegaard Sørensen i denne artikkelen. Studien har betydelig overføringsverdi til norske forhold.
  • Visjonen "rullende fortau" vil gi flere passasjerer til trikken

    Oslotrikkens visjon om "rullende fortau", der trikken har hyppigere avganger og høyere hastighet, kan i første omgang gi  12 - 23 prosent flere passasjerer, viser  beregninger fra Transpotøkonomisk institutt. Prioritering i gatebildet, flere egne traseer, stabil finansiering og ruteeffektivisering bør være viktige satsingsområder på lengre sikt, viser erfaringer fra sammenliknbare trikkebyer i Europa
  • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS