Du er her

Nr 1 - Februar 2004

  • Optimal vegprising vil gi høyt avgiftsnivå for bilistene

    Frem mot 2015 vil det være samfunnsøkonomisk optimalt å tredoble avgiften i bomringen i rushtiden samtidig som kollekttivtakstene reduseres. Når et finstemt satellittbasert vegprisingssystem er modent for å innføres omkring 2015, vil det være samfunnsøkonomisk lønnsomt å heve avgiftstrykket for bilistene ytterligere. De økte inntektene kan brukes blant annet til utbygging av kollektivsystemet og redusert inntektsskatt.
  • Kan Samferdselsdepartementet sikre miljøet?

    I mange år har det vært de enkelte sektordepartementenes ansvar å ivareta miljøhensyn på sitt område. En studie av det danske Trafikkministeriet viser at det er vanskelig å få et fagdepartement til å integrere et slikt ansvar som ligger utenfor departementets  primærområde, skriver forsker Claus Hedegaard Sørensen i denne artikkelen. Studien har betydelig overføringsverdi til norske forhold.
  • Visjonen "rullende fortau" vil gi flere passasjerer til trikken

    Oslotrikkens visjon om "rullende fortau", der trikken har hyppigere avganger og høyere hastighet, kan i første omgang gi  12 - 23 prosent flere passasjerer, viser  beregninger fra Transpotøkonomisk institutt. Prioritering i gatebildet, flere egne traseer, stabil finansiering og ruteeffektivisering bør være viktige satsingsområder på lengre sikt, viser erfaringer fra sammenliknbare trikkebyer i Europa
  • Tweets

Bunnbilde
SAMFERDSEL, TØI
Gaustadalléen 21,
0349 Oslo.
Telefon: 22 57 38 00
Telefaks: 22 60 92 00

PÅ VEIEN
I LUFTEN
PÅ SKINNER
PÅ SJØEN
TRANSPORT
REISELIV
MILJØ
TEKNOLOGI

ARKIV
AKTUELT
ANNONSERE

TØI
DEBATT
KONTAKT OSS
OM OSS

 

Ansvarlig redaktør: Flemming Dahl. Mobiltelefon: 986 255 96. Epost: fda@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS