Du er her

SINTEF satser sterkere på Samferdsel

SINTEF  i Trondheim omorganiserer og satser på å vokse innen samferdselsområdet. Lillian Fjerdingen er kvinnen som skal trekke i samferdselstrådene i den nye organisasjonen

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Av Harald Aas

Den 1. januar i år startet prosessen med å gi  forskningsgiganten i Trondheim en mer moderne organisasjonsstruktur. 14 institutter eller avdelinger er blitt slått sammen til seks konsernområder. Innen samferdselsområdet betyr det en sammenslåing av det som tidligere har vært Bygg og miljø  med området Teknologiledelse. Det nye konsernområdet har fått navnet SINTEF Teknologi og samfunn og har omkring 300 ansatte med en trekløver som ledelse. Konserndirektør for den nye enheten er Tor Ulleberg, tidligere leder av forskningsinstituttet Teknologiledelse. Med seg har han Ida Mukeby som forskningsdirektør og  Lillian Fjerdingen som direktør. Samtidig som hun deltar i ledelsen av hele konsernområdet overtok hun også 1. august for Tore Knutsen som forskningssjef for veg- og samferdselsområdet. 

- Samferdsel et av satsingsfeltene framover. De siste årene har dette fagområdet vokst med et par ansatte pr år i gjennomsnitt slik at vi nå teller omkring 50 stykker, og vi har fortsatt en ambisjon om at veksten skal fortsette. Vi  ser på samferdsel som et området med et stort potensiale for vekst, sier Fjerdingen, og får full støtte fra Ulleberg. - Men samtidig vil vi selvfølgelig ikke vokse fortere enn det er grunnlag for i markedet, sier hun.

 

Unik samferdselsinteresse

Med Fjerdingen i lederstolen for samferdselsforskningen på SINTEF har sektoren styrket kvinneandelen  innen ledelsen av en fortsatt mannsdominert sektor. At juristen fra Levanger  havnet innen samferdselsektoren er imidlertid ingen tilfeldighet.

- Jeg tok vegtrafikklovgivning som spesialfag  på jusstudiet fordi jeg var interessert i trafikk, og da det ble en stilling ledig i trafikksikkerhetsseksjonen i Samferdselsdepartementet var det en drømmejobb. Dessuten elsker jeg å kjøre bil, legger hun til. Og  motorsykkel. Da TS-seksjonen i departementet skulle utrede hvordan man skulle få ned ulykkestallene for førere av tunge motorsykler, var hun ikke snauere enn at hun tok lappen for tung sykkel selv. Det er viktig å ha første hånds kjennskap til de problemene man jobber med!

I 1990 ble hun leder for det nyopprettede trafikksikkerhetskontoret i Vegdirektoratet og tre år senere gjorde hun seg bemerket som landets første kvinnelige biltilsynssjef  i Akershus. Etter et kort opphold ved NTNU i Trondheim ble hun ansatt som trafikksikkerhetsforsker ved SINTEF i 1999, og ganske snart også som leder av trafikksikkerhetsgruppa.

Selv om hun nå deltar i ledelsen av konsernområdet Teknologi og samfunn er det samferdsel som blir hovedutfordringen. – Innen SINTEF er det svært mange miljøer som arbeider med problemstillinger som har med samferdsel å gjøre, uten at de har så mye kontakt med hverandre. Det gjelder for eksempel områder som helse, støy, logistikk, geoteknikk etc. En av mine oppgaver blir å skape et tettere samarbeid på tvers av avdelingene og konsernområdene, sier hun.

 

Hovedsatsingsområder

- Samtidig har vi pekt ut tre strategiske hovedsatsingsområder innen samferdselsområdet. Det første er ITS (Intelligent Traffic Safety) hvor vi har store forhåpninger. SINTEF var blant annet med på å danne ITS Norge hvor også Tor Ulleberg er styrmedlem. Et annet  satsingsområde er transportlogistikk hvor det er mange miljøer på SINTEF som er engasjert, blant annet MARINTEK og den tidligere avdelingen for økonomi og logistikk. Det tredje satsingsområdet er  transportmodeller. Mye av modellverktøyet er gått ut på dato og bør fornyes for at det skal kunne brukes for eksempel innen transport og arealplanlegging i fremtiden.

Et annet fokusområde for Teknologi og samfunn er sikkerhet og sårbarhet, hvor vår tradisjonelle trafikksikkerhetsforskning inngår. Her har vi fått styrket det samfunnvitenskaplige miljøet gjennom sammenslåingen med instituttet Teknologiledelse som hadde en avdeling for sikkerhet og pålitelighet.

 

Utgangspunkt i teknologi

SINTEF har tradisjonelt vært sterke på teknologi, med ulik laboratorievirksomhet, kjøretøysimulatoren, skipsmodelltanken. Selv om SINTEF etter hvert satser stadig mer på det samfunnsvitenskaplige området er et den teknologiske forankringen som også i fremtiden vil være SINTEFs fundament, sier Fjerdingen. Hun håper også på at det vil utvikle seg et godt samarbeid med vegvesenets Veg og trafikkfaglige senter (tidligere Veglaboratoriet m.m.) som nå er etablert i Trondheim.

- SINTEF har også en fordel ved at vi er en del av et kreativt og skapene universitetsmiljø ved NTNU, og pr i dag har vi bra oppdragsinngang, sier Fjerdingen. Innen samfedselssområdet satses det også på internasjonal virksomhet. – I tillegg til at vi er med i en rekke prosjekter i EUs rammeprogram for forskning,  forsøker vi også å engasjere oss i forhold til de nye medlemslandene i EU. Her har SINTEF et eget kontor i Skopje i Makedonia som arbeider med å få slike prosjekter. I tillegg arbeider vi i forhold til Kina hvor vi nå er i ferd med å avslutte et prosjekt hvor vi har kvalitetssikret ulike sikkerhetsaspekter ved det  som blir verdens lengste toløps vegtunnel. Dette er et marked som vi har forhåpninger til i fremtiden. Vi er også engasjert i transportplanlegging og havneproblematikk i Tunisia og har også andre prosjekter i Afrika, blant annet  et formidlingsprosjekt i Etiopia i samarbeid md NTNU, sier Fjerdingen

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS