Du er her

Nr 4 - Mai 2004

  • Bruttokontrakter er bedre enn nettokontrakter i kollektivtransporten

    Fylkeskommunene er bedre tjent med å bruke bruttokontrakter enn nettokontrakter når de skal sette kollektivtransport ut på anbud. Det man eventuelt taper i svekket markedsorientering ved at fylkeskommunen og ikke selskapene har inntektsansvar, kompenseres gjennom bedre muligheter for en langsiktig utvikling av tilbudet og sterkere konkurranse om kontraktene, konkluderer Tor Homleid og Nicolai Heldal i Vista Analyse i denne artikkelen.
  • Et felles Europeisk forskningsområde for transport: Samferdselsdepartementet deltar i utformingen

    Ved årsskiftet 2003/2004 ble det etablert et prosjekt mellom 11 partnere i ni land med sikte på å fremme metoder og virkemidler som skal gjøre det enklere å få til et internasjonalt samarbeid om transportforskning. Samferdselsdepartementet deltar som norsk partner.
  • Ny metode gir detaljkunnskap om varestrømmene i Osloregionen

    Bare 16 prosent av varene som omsettes i butikkene i Oslo og Akershus har vært innom en grossist på Alnabru. Alnabruområdet er Norges viktigste knutepunkt for gods, men virksomheten er mindre knyttet til lokal distribusjon til butikker i Oslo-området enn man tidligere har trodd, ifølge nye data om godsstrømmene i hovedstadsregionen.
  • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS