Du er her

Nr 7 - September 2005

  • Erkjennelser løftet Widerøe

    -Norge er fortatt et undervurdert reisemål. Det har vi tenkt å gjøre noe med! Administrerende direktør Per Arne Watle i Widerøe er hele tiden på jakt etter nye reisende. Han gir den nye ledelseskulturen i selskapet æren for det beste halvårsresultatet noensinne. Interne erkjennelser har ført flyselskapet fram til et overskudd på nesten 70 millioner.
  • USA setter bilkjøring og klima på dagsordenen

    Mens etterspørselen etter olje øker jevnt og trutt, kommer tilbudet før eller senere til å nå toppen og begynne å avta. Ingen vet når dette vil skje, men mye tyder på at vendepunktet ikke ligger så svært mange år fram i tid. Konsekvensene kan bli enorme, dersom en ikke i tide klarer å legge om til mer energieffektiv teknologi, ikke minst på transportsiden.
  • Vegen snakker ikke tydelig nok

    Vegen snakker til oss, men vi forstår ikke alltid hva den sier. Hvorfor legger ellers noen bilister av gårde i feil kjøreretning på en moderne, firefelts motorvei som er merket og skiltet etter alle lærebokens regler? Problemet kan bestå i at vegplanleggere og skiltmyndigheter betrakter vegen for mye som et fysisk anlegg og for lite som et kommunikasjonssystem – et massemedium. Kanskje bør pedagoger og informatører overta mer av ingeniørenes skiltansvar i fremtiden?
  • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS